Біологія. Практичний довідник. 11 клас

Приклади розв’язання задач на аналізуюче схрещування

Задача 1. У курей нормальне оперення домінує над шовковистим. Є півень з нормальним оперенням невідомого походження. Як легше встановити його генотип?

Задача 2. У людини домінантний ген R спричиняє аномалію розвитку скелета — зміну кісток черепа та редукцію ключиць. 1. Жінка з нормальною будовою скелета (ген r) одружилася з чоловіком із зазначеною аномалією. Дитина від цього шлюбу мала нормальну будову скелета. Як за фенотипом дитини визначити генотип її батька? 2. Жінка з дефектом у будові скелета одружилася із чоловіком, який має нормальну будову скелета. Дитина успадкувала від матері дефект скелета. Чи можна визначити генотип матері? 3. Обоє батьків мають дефекти в будові скелета, а їхня дитина має нормальну будову скелета. Визначте генотипи обох батьків.