Біологія. Практичний довідник. 11 клас

Приклади розв’язання задач на моногібридне схрещування з неповним домінуванням (проміжним успадкуванням) ознак

Задача 1. У ВРХ породи шортгорн червона масть (Е) не повністю домінує над білою (е) і потомство виявляється чалим. Визначте:

1) масть потомства, яку слід чекати від схрещування білої корови з чалим бугаєм;

2) масть потомства, яку слід чекати від схрещування чалої корови з червоним бугаєм;

3) масть потомства, яку слід чекати від схрещування чалої корови із чалим бугаєм.

Задача 2. Акаталазія зумовлена рідкісним аутосомним рецесивним геном. У гетерозигот активність каталази дещо понижена. В обох батьків і єдиного сина в сім’ї активність каталази виявилася нижчою за норму. Визначте вірогідність народження у сім’ї наступної дитини без аномалії. Визначте вірогідні фенотипи дітей у сім’ї, де один із батьків страждає акаталазією, а інший має лише понижену активність каталази.

Задача 3. Ротики садові з широкими листками при схрещуванні між собою завжди дають потомство із широкими листками, а рослини з вузькими листками — потомство з вузькими листками. При схрещуванні вузьколисткової особини з широколистковою виникають рослини з листками проміжної ширини. 1. Яким буде потомство від схрещування двох особин з листками проміжної ширини? 2. Яким буде потомство, якщо схрестити рослину вузьколисткову та рослину з листками проміжної ширини?