Біологія. Практичний довідник. 11 клас

Полігібридне схрещування

Аналіз схрещування однієї пари ознак у моногібридному схрещуванні дозволяє зрозуміти успадкування двох і більше пар ознак за дигібридного й полігібридного схрещування. Розщеплення у F2 за фенотипом для кожної пари альтернативних ознак становить 3 : 1. Це вихідне відношення забезпечується точним цитологічним механізмом розходження гомологічних хромосом у мейозі. Принцип незалежної поведінки різних пар альтернативних ознак у розщепленні за фенотипом у F2 виражають формулою (3 + 1)n, де n — ступінь гетерозиготності. Виходячи з наведеної формули, можна розраховувати кількість очікуваних класів у розщепленні за фенотипом за будь-якого числа пар ознак, узятих у схрещуванні:

  • моногібридне схрещування (3 + 1)1 = 3 : 1, тобто 2 класи;
  • дигібридне схрещування (3 + 1)2 = 9 : 3 . 3 : 1, тобто 4 класи;
  • тригібридне схрещування (3 + 1)3 = 27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1, тобто 8 класів і т. д.

Інакше кажучи, число фенотипічних класів у F2 може бути виражене формулою 2n, де основа 2 вказує на парність (алельність) двох алелів одного гена, які містяться в одній парі гомозиготних хромосом, а ступінь n — число генів у негомологічннх хромосомах, за якими відрізняються батьківські форми, що схрещуються. У такий самий спосіб можна розрахувати число типів гамет, які утворюються у будь-якого гібрида першого покоління, і число комбінацій гамет, що дають різні генотипи в F2: у моногібрида Аа утворюються два сорти гамет (А і а), або 21; у дигібрида АаВb — чотири сорти гамет (AB, Ab, аВ, ab), або 22; у тригібрида — вісім сортів гамет (ABC, АВс, AbC, Abc, аВС, аВс, abC, abc), або 23 і т. д.

Отже, число різних типів гамет, які утворюються гібридом F1, також може бути виражене формулою 2n, де n — число генів, за якими відрізняються схрещувані форми. Оскільки при моногібридному схрещуванні у гібрида F1 утворюються два сорти жіночих і чоловічих гамет, то очевидно, що при цьому можливе утворення чотирьох комбінацій у відношенні 1АА : 2Аа : 1аа, тобто 41 = 4. За дигібридного схрещування таких поєднань буде 42 = 16, при тригібридному — 43 = 64 і т. д., тобто кількість можливих комбінацій гамет виражають формулою 4n, де основа 4 відображає кількість можливих комбінацій чоловічих і жіночих гамет у моногібридному схрещуванні, а n — кількість пар алелів.

Кількість генетичних класів у потомстві моногібрида становить 3, за дигібридного схрещування у F2 генотипних класів — 9, або 32, за тригібридного — 33 і т. д. Отже, кількість генотипних класів можна визначити за формулою 3n, де n — кількість гетерозиготних пар алелів.