Біологія. Практичний довідник. 11 клас

Фенотипічний радикал

Правила написання формул різних генотипів і фенотипів. За повного домінування гомозиготні форми за фенотипом не відрізняються від гетерозиготних. Так, ААВВ не відрізняється від АаВb, ААВb і АаВВ. Подібні фенотипи іноді позначають фенотипічним радикалом. Фенотипічний радикал — це та частина генотипу організму, яка визначає його фенотип. Для чотирьох перелічених генотипів фенотипічний радикал буде А-В-. Підставляючи у фенотипічний радикал на місце риски різні алелі, можна одержати різні генотипи (наприклад, радикал A-bb відповідає генотипам ААbb і Aabb). За допомогою фенотипічних радикалів можна написати розщеплення за фенотипом у F2: 9 А-В- : 3 A-bb : 3 ааВ- : 1 aabb.