Біологія. Практичний довідник. 9 клас

Приклади розв’язання задач з генетики (I, II, III закони Г. Менделя)

Моногібридне схрещування за повного домінування ознак

Задача 1. Ген чорного забарвлення ВРХ домінує над геном червоного забарвлення. Яке потомство у F1 виникне від схрещування чорного гомозиготного бика з червоними коровами? Яким буде потомство від схрещування між собою таких гібридів? Які телята народяться від червоного бика й гібридних корів з F1?

Відповідь. Потомство F1 чорного забарвлення. Серед потомства F2 75 % чорних тварин і 25 % — червоних. Серед потомства F3 половина осіб чорних і друга половина — червоні.

Задача 2. У фігурного гарбуза біле забарвлення плода домінує над жовтим. Якими будуть: 1) гібриди F1 і F2, якщо схрестити гомозиготний білий гарбуз з гомозиготним жовтим; 2) нащадки від поворотного схрещування рослин; 3) нащадки від поворотного схрещування рослин F1 з жовтою батьківською формою?

Задача 3. У кроликів шерсть нормальної довжини домінантна, коротка — рецесивна. У кролиці з короткою шерстю народилося 7 кроленят — 4 короткошерсті і 3 нормальношерсті. Визначте генотип і фенотип батька кроленят.

Задача 4. Дві чорні самки миші схрещувалися з коричневим самцем. Одна самка за кілька разів народила 20 чорних і 17 коричневих потомків; інша народила 33 чорних потомків. Визначте генотипи батьків і потомства.

Задача 5. За схрещування сірих курей з білими все потомство виявилось сірим. Унаслідок другого схрещування сірого потомства F1 з білими одержано 172 особини, з яких було 86 білих і 87 сірих. Які генотипи вихідних форм та їх потомства в обох схрещуваннях?

Задача 6. Альбінізм спадкується в людини як аутосомна рецесивна ознака. У сім’ї, де один з подружжя альбінос, а інший — нормальний, народилися різнояйцеві близнята, один з яких нормальний стосовно аналізованої хвороби, інший — альбінос. Яка вірогідність народження наступної дитини-альбіноса?

Задача 7. Жінка з не рудим волоссям, мати й батько якої не руді, а брат рудоволосий, одружилася з рудоволосим чоловіком, мати якого мала теж руде, а батько — не руде волосся. У цьому шлюбі народився хлопчик з не рудим, а його сестра з рудим волоссям. Визначте генотипи всіх осіб і складіть схему родоводу.

Задача 8. Яке співвідношення фенотипів і генотипів слід очікувати в потомстві подружжя — гетерозиготних носіїв рецесивного аутосомного летального гена, що викликає загибель і розсмоктування зародка на ранніх стадіях розвитку?

Моногібридне схрещування за неповного (проміжного) домінування ознак

Задача 1. У ВРХ породи шортгорн червона масть (Е) не повністю домінує над білою (е) і потомство виявляється чалим. Визначте: 1) масть потомства, яку слід чекати від схрещування білої корови з чалим бугаєм; 2) масть потомства, яку слід чекати від схрещування чалої корови з червоним бугаєм; 3) масть потомства, яку слід чекати від схрещування чалої корови з чалим бугаєм.

Задача 2. Кохінурові норки (світле забарвлення з чорним хрестом на спині) одержують у результаті схрещування білих норок з темними. Схрещування білих норок між собою дає біле потомство, а схрещування між собою темних норок — темне. 1. Яке потомство одержать від схрещування кохінурових норок з білими? 2. На звірофермі від схрещування кохінурових норок одержали серед потомства: 74 білих, 77 чорних і 152 кохінурових. Скільки особин серед них будуть гомозиготними?

Задача 3. Таласемія спадкується як не повністю домінантна аутосомна ознака. У гомозигот захворювання закінчується смертю в 90-95 % випадків, у гетерозигот — перебіг захворювання відбувається у відносно легкій формі: 1. Яка вірогідність народження здорових дітей у сім’ї, де один з батьків страждає легкою формою таласемії, а інший — нормальний стосовно аналізованої ознаки? 2. Яка вірогідність народження здорових дітей у сім’ї, де обоє батьків хворіють легкою формою таласемії?

Задача 4. Рідкісний ген а викликає в людини спадкову анофтальмію (відсутність очних яблук). Алельний ген А зумовлює нормальний розвиток очей. У гетерозигот очні яблука зменшені. 1. Подружжя гетерозиготне за геном А. Визначте розщеплення в F1 за генотипом і фенотипом. 2. Чоловік гетерозиготний за геном А (за зменшеними очними яблуками) одружився з жінкою з нормальним розвитком очей. Яке розщеплення за фенотипом можна чекати в F1?

Аналізуюче схрещування

Задача 1. У курей трояндоподібний гребінь домінує над простим. Птахівник підозрює, що деякі з його віандотів, які мають трояндоподібний гребінь, гетерозиготні за геном простого гребеня. Як довести припущення птахівника?

Задача 2. Рецесивний ген визначає чорне забарвлення тіла дрозофіли. Особини дикої раси мають сіре тіло (ген В). 1. Після схрещування сірої дрозофіли з чорною з’ясували, що все потомство має сіру пігментацію тіла. Визначте генотипи батьків. 2. Після схрещування двох сірих дрозофіл усе потомство має сіру пігментацію тіла. Встановіть, якщо можливо, генотипи батьків.

Задача 3. У людини домінантний ген R спричиняє аномалію розвитку скелета — зміну кісток черепа та редукцію ключиць. 1. Жінка з нормальною будовою скелета (ген r) одружилася з чоловіком із зазначеною аномалією. Дитина від цього шлюбу мала нормальну будову скелета. Як за фенотипом дитини визначити генотип її батька? 2. Жінка з дефектом у будові скелета одружилася із чоловіком, який має нормальну будову скелета. Дитина успадкувала від матері дефект скелета. Чи можна визначити генотип матері? 3. Обоє батьків мають дефекти в будові скелета, а їхня дитина має нормальну будову скелета. Визначте генотипи обох батьків.

Дигібридне схрещування

Задача 1. Чорна масть ВРХ домінує над рудою, а білоголовість — над суцільним забарвленням голови. Яке потомство можна отримати від схрещування гетерозиготного чорного бика із суцільним забарвленням голови з рудою білоголовою коровою, якщо остання гетерозиготна за білоголовістю? Гени цих обох ознак містяться в різних хромосомах.

Задача 2. Глаукома дорослих спадкується кількома шляхами. Одна форма визначається домінантним аутосомним геном, друга — рецесивним аутосомним геном. Гени містяться в різних парах хромосом. 1. Яка вірогідність народження дитини з аномалією зору у випадку, якщо обоє батьків гетерозиготи за обома парами патологічних генів? 2. Яка вірогідність народження дитини з аномалією зору в сім’ї, де один з батьків гетерозиготний за обома парами патологічних генів, а другий — з нормальним зором і гомозиготний за обома парами генів?

Задача 3. В овець сіре забарвлення вовни домінує над чорним, а довговухість не повністю домінує над безвухістю. Від схрещування сірих коротковухих овець отримали 112 ягнят, серед яких було 7 чорних безвухих. Скільки отримали сірих коротковухих ягнят?

Задача 4. У кроликів звичайна шерсть домінує над подовженою ангорською, а стоячі вуха над капловухістю. За схрещування кролика зі звичайною шерстю і стоячими вухами з ангорським капловухим у потомстві одержали кроликів із звичайною шерстю і стоячими вухами — 25 %; зі звичайною шерстю — 25 %, але капловухих; 25 % з ангорською шерстю і стоячими вухами та 25 % з ангорською шерстю і повислими вухами. Які генотипи батьків і потомства?

Задача 5. Причинами вродженої сліпоти можуть бути аномалії кришталика й рогівки ока. Це рецесивні ознаки, які успадковуються незалежно. Мати й батько здорові, але є носіями рецесивних алелів сліпоти. Яка ймовірність народження у них здорових і хворих дітей?

Задача 6. Полідактилія (шестипалість) і короткозорість передаються як домінантні аутосомні ознаки. Яка ймовірність народження дітей без обох аномалій у сім’ї, де обоє батьків мають обидві аномалії (вади), але є гетерозиготними за обома ознаками?

Задача 7. Плоди томатів бувають червоні й жовті, круглі та грушоподібні. Гени червоних плодів і гени круглої форми плодів домінантні. У зібраному в господарстві врожаю помідорів виявили 36 т помідорів червоної круглої форми і 12 т червоних грушоподібної форми. Яка маса (т) усього врожаю помідорів та яка маса (т) жовтих грушоподібних плодів помідорів, якщо помідори вирощували з гібридного дигетерозиготного насіння?.

Задача 8. Пігментний ретиніт може успадковуватися двома шляхами: як аутосомна домінантна ознака і як аутосомна рецесивна. Визначте вірогідність народження хворої дитини в сім’ї, де обоє батьків гетерозиготні.