Біологія. Практичний довідник. 9 клас

Правила, що полегшують розв’язання генетичних задач

1. Якщо після схрещування двох фенотипічно однакових особин у їхніх нащадків спостерігають розщеплення ознак, то ці особини гетерозиготні.

2. Якщо внаслідок схрещування особин, що відрізняються фенотипічно за однією парою ознак з’являється потомство, у якого спостерігають розщеплення за тією самою парою ознак, то одна з батьківських особин була гетерозиготною, а друга — гомозиготною рецесивною.

3. Якщо внаслідок схрещування фенотипічно однакових (за однією парою ознак) особин у першому поколінні гібридів відбувається розщеплення ознак на три фенотипічні групи 1 : 2 : 1, то це свідчить про неповне домінування ознаки й про те, що батьківські особини є гетерозиготними.

4. Якщо внаслідок схрещування двох фенотипічно однакових особин у потомстві відбуваються розщеплення ознак у співвідношенні 9 : 3 : 3 : 1, то вони були дигетерозиготними.

5. Якщо внаслідок схрещування двох фенотипічно однакових особин у нащадків відбувається розщеплення ознак у співвідношеннях 9 : 3 : 4; 9 : 6 : 1; 9 : 7; 12 : 3 : 1; 13 : 3 або 15 : 1, то це свідчить про взаємодію генів, причому розщеплення у співвідношеннях 9 : 3 : 4, 9 : 6 : 1 та 9 : 7 є ознакою комплементарної взаємодії генів, а в співвідношеннях 12 : 3 : 1, 13 : 3 та 15 : 1 — їхньої епістатичної дії

Алгоритм розв’язання деяких задач

1. Визначте домінантну й рецесивну ознаки за умовою задачі чи малюнком (якщо він додається).

2. Позначте літерами домінантну й рецесивну ознаки.

3. Запишіть генотипи особин з рецесивною ознакою або особин з відомим за умовою задачі генотипом та їхні гамети.

4. Запишіть передбачувані генотипи для особин, у яких гамети відомі, враховуючи таке:

  • а) один з генів успадковується від особини з рецесивною ознакою;
  • б) рецесивна ознака виявляється у гомозиготної особини;
  • в) третя фенотипічна група виявляється за неповного домінування генів.

5. Складіть схему схрещування. Запишіть генотипи гібридів та їхні гамети в решітку Пеннета по горизонталі та вертикалі.

6. Запишіть генотипи потомства в клітинках перпетину.

7. Визначте співвідношення фенотипів у поколіннях.