Біологія. Практичний довідник. 9 клас

Амітоз

Прямий поділ клітини, або амітоз, був виявлений і описаний раніше від мітозу. Це явище трапляється значно рідше, ніж основний мітотичний тип ділення.

Амітоз — це ділення клітини, у якої ядро перебуває в інтерфазі. Конденсація, спіралізація хромосом й утворення веретена поділу не відбувається. Формально амітоз мав би завершитися появою двох клітин, але частіше він призводить до ділення ядра та появи двоядерних або багатоядерних клітин. Ця форма поділу трапляється практично в усіх еукаріотів: тварин, рослин, найпростіших, хоча в останніх він має особливе значення та свої закономірності. Зазвичай амітотичний поділ клітин починається зі зміни форми й кількості ядерець, які можуть фрагментуватися або ділитися перетяжкою.

В останньому випадку вони набувають спочатку гантелеподібної форми. Відразу за поділом ядерець (або одночасно з ним) відбувається поділ ядра. Також на поверхні ядра утворюється вгинання, яке заглиблюється й ділить ядро на дві частини.

Таке вгинання може виникати в одному місці ядра, а де іноді воно має кільцеподібну форму. Частіше трапляється множинне ділення ядра, його фрагментація, можуть утворюватися ядра різної величини — це характерно для ділення гігантських клітин під час різних патологічних процесів. Амітоз трапляється майже завжди в клітинах, приречених на загибель і дегенерацію, тих, що перебувають у кінці свого розвитку.