Біологія. Практичний довідник. 9 клас

Роль і функції окремих хімічних елементів у живих організмах

Елемент

Входить до складу

Функція

Хвороби, пов’язані з нестачею елемента

у рослин

у тварин

N

нітратів, амонію, всіх нуклеїнових кислот, пігментів (хлорофілу, гемоглобіну)

Бере участь у синтезі білків

Пригнічення росту, пожовтіння листя (хлороз)

Нестача трапляється рідко

Р

АТФ, АДФ, нуклеотидів, коферментів НАД, НАДФ, фосфоліпідів, у мінеральній формі тощо

Бере участь у синтезі білків, фосфоліпідів тощо

Пригнічення росту, зокрема коріння

Нестача трапляється рідко

К

у вигляді йонів усередині клітини

Утворення електричного потенціалу у клітинах на мембранах, підтримка осмотичного тиску, бере участь у процесі фотосинтезу, зумовлює нормальний ритм серцевої діяльності, активує ферменти білкового синтезу

Пожовтіння та побуріння листя по краях

Нестача трапляється рідко, можлива за умови застосування сечогінних препаратів

Na

у вигляді йонів усередені клітини

Утворення електричного потенціалу на мембранах, підтримання осмотичного тиску, відіграє роль у регуляції водного обміну, впливає на синтез гормонів, бере участь у підтриманні й регуляції кислотно-лужного балансу організму

Нестача трапляється рідко

М’язові судоми

S

амінокислот (цистеїну, метіоніну, цистину), вітаміну В1, деяких ферментів

Бере участь в утворенні сірковмісних амінокислот, у процесах хемосинтезу сіркобактерій, у печінці утворює продукти знезараження отруйних речовин

Хлороз

Cl

у вигляді аніонів солей Натрію, Калію, Кальцію, Магнію тощо, хлоридної кислоти шлункового соку

У складі хлоридної кислоти бере участь у травленні, відіграє роль у формуванні осмотичного потенціалу плазми крові та інших рідин

Нестача трапляється рідко

М’язові судоми

Mg

молекул хлорофілу, солей з пектиновими речовинами

Активує енергетичний обмін синтез ДНК, бере участь у фотосинтезі, входить до складу кісток, з’єднує дві субодиниці рибосом

Хлороз

Ca

у вигляді йонів, солей пектинових речовин, що з’єднують рослинні клітини, солей Кальцію кісток, оболонок деяких водоростей, черепашок молюсків, коралових поліпів тощо

Бере участь у процесі утворення жовчі, підвищує рефлекторну збудливість спинного мозку, бере участь у передачі нервових імпульсів, зсіданні крові, сполученні ДНК білками, у механізмі м’язового скорочення, входить до складу кісток

Пригнічення росту

Поганий ріст кісток, рахіт; втрата свідомості, погане зсідання крові

Mn

деяких пігментів

Підвищує діяльність деяких ферментів (карбоксилази), сприяє фотосинтезу, диханню, бере участь у розвитку кісток

Плямистість листя (хлороз)

Поганий розвиток кісток

Fe

молекул хромопротеїдів — гемоглобіну й міоглобіну, окислювальних ферментів — цитохромів, каталази, пероксидази, фередоксину, залізовмісного білка феритину

Бере участь у біосинтезі хлорофілу, у процесах дихання, зберігається у печінці, селезінці у вигляді феритину

Сильний хлороз, зокрема молодого листя

Недокрів’я

Co

вітаміну В12

Бере участь у розвитку еритроцитів

Нестача трапляється рідко

Анемія

Cu

гемоціанінів безхребетних, деяких ферментів (оксидаз)

Переносить кисень, сприяє процесам кровотворення, синтезу гемоглобіну, цитохромів, сприяє реакціям фотосинтезу у темновій фазі, визначає забарвлення тіла тварин

Порушення розвитку насіння

Викликає анемію, порушення травлення, кровотворення, захворювання серця тощо; у значній кількості токсична

Zn

деяких ферментів

Активує розщеплення карбонатної кислоти, сприяє синтезу рослинних гормонів — ауксинів, амінокислоти проліну, анаеробному диханню рослин, транспортуванні вуглекислого газу в крові, поділу клітин, розпаду органічних речовин у водному середовищі тощо

Деформація листків

Затримання росту

Мо

деяких ферментів

Сприяє азотному живленню рослин, підвищує стійкість рослин до грибкових захворювань, бере участь у процесі відновлення нітратів, синтезі амінокислот у рослин, фіксації Нітрогену атмосфери, утилізації спиртів

Уповільнення росту;

за відсутності не поселяються бульбочкові бактерії, погіршується діяльність продихового апарата, уповільнюється синтез білків

Затримання росту

В

Впливає на ростові процеси, особливо рослин, нормальний поділ клітин рослин

Відмирання верхівок пагонів, квітів, зав’язі, провідних тканини, гниття буряків; погано розвиваються бульбочки на коренях бобових рослин

F

у вигляді нерозчинних солей Кальцію зубів і кісток

Входить до складу кісток, зубної емалі

Нестача трапляється рідко

Виникає карієс; надлишок викликає плямистість зубної емалі

I

гормону тироксину щитоподібної залози

Бере участь у регуляції енергетичного обміну

Нестача трапляється рідко

Ендемічний зоб, кретинізм у дітей