ДПА. Збірник завдань. Історія України. Власов

Відповіді

Варіант 1

1. А; 2. Г; 3. Б; 4. Б; 5. Б; 6. Б; 7. А; 8. А; 9. Г; 10. Б; 11. В; 12. Б; 13. Б; 14. А; 15. А; 16. В; 17. 1Д, 2Б, ЗВ, 4А; 18. 1В, 2А, 3Г, 4Б; 19. 1В, 2Б, 3Г, 4А; 20. 1В, 2Г, 3А, 4Б; 21. 4, 5, 6; 22. 1, 4, 6.

Варіант 2

1. Б; 2. А; 3. Б; 4. В; 5. А; 6. Г; 7. В; 8. Б; 9. Б; 10. А; 11. А; 12. Б; 13. В; 14. В; 15. В; 16. В; 17. 1Г, 2В, 3Б, 4Д; 18. 1Д, 2Г, 3Б, 4В; 19. 1Б, 2Г, 3В, 4А; 20. 1Г, 2А, 3Б, 4В; 21. 1, 5, 6; 22. 1, 5, 6.

Варіант 3

1. В; 2. В, 3. А; 4. В; 5. Б; 6. В; 7. В; 8. Г; 9. Б; 10. Г; 11. Б; 12. А; 13. Б; 14. Б; 15. Г; 16. А; 17. 1Д, 2А, 3Г, 4Б; 18. 1Г, 2Д, 3А, 4Б; 19. 1В, 2Г, 3Б, 4А; 20. 1Б, 2В, 3Г, 4А; 21. 3, 4, 5; 22. 1, 4, 6.

Варіант 4

1. В; 2. А; 3. В; 4. В; 5. В; 6. А; 7. В; 8. Б; 9. Г; 10. Б; 11. Б; 12. А; 13. А; 14. В; 15. А; 16. Б; 17. 1Б, 2А, 3Д, 4Г; 18. 1Г, 2В, 3Б, 4А; 19. 1Г, 2А, 3В, 4Б; 20. 1Г, 2В, 3А, 4Б; 21. 3, 5, 6; 22. 1, 2, 6.

Варіант 5

1. В; 2. Б; 3. В; 4. В; 5. Б; 6. Б; 7. Б; 8. Б; 9. Б; 10. Г; 11. Б; 12. Г; 13. В; 14. Б; 15. В; 16. А; 17. 1В, 2Б, 3Г, 4А; 18. 1Б, 2Г. 3Д, 4В; 19. 1Г, 2А. 3В, 4Б; 20. 1В, 2Б, 3Г, 4А; 21. 2, 4, 5; 22. 3, 4, 6.

Варіант 6

1. Б; 2. Б; 3. В; 4. В; 5. Б; 6. А; 7. Г; 8. Б; 9. В; 10. А; 11. В; 12. Б; 13. Г; 14. В; 15. Б; 16. Г; 17. 1Б, 2А, 3Г, 4Д; 18. 1Г, 2А, 3В, 4Б; 19. 1В, 2А, 3Г, 4Б; 20. 1В, 2Б, 3Г, 4А; 21. 4, 5, 6; 22. 2, 3, 6.

Варіант 7

1. В; 2. Б; 3. Б; 4. Г; 5. Б; 6. В; 7. В; 8. Г; 9. В; 10. Б; 11. Г; 12. А; 13. В; 14. Б; 15. Г; 16. В; 17. 1Д, 2А, 3Г, 4Б; 18. 1В, 2Г, 3Д, 4Б; 19. 1Б, 2А, 3Г, 4В; 20. 1Г, 2В, 3А, 4Б; 21. 1, 4, 5; 22. 1, 4, 6.

Варіант 8

1. Б; 2. В; 3. А; 4. Г; 5. А; 6. В; 7. Г; 8. В; 9. Б; 10. Б; 11. Г; 12. Г; 13. Б; 14. В; 15. Г; 16. Г; 17. 1А, 2Г, 3Д; 4Б; 18. 1Б, 2А, 3Г, 4В; 19. 1В, 2Г, 3А, 4Б; 20. 1В, 2Б, 3Г, 4А; 21. 2, 3, 5; 22. З, 5, 6.

Варіант 9

1. Б; 2. Г; 3. Б; 4. Б; 5. В; 6. В; 7. Б; 8. Г; 9. Б; 10. В; 11. А; 12. Г; 13. В; 14. А; 15. Б; 16. Г; 17. 1Б, 2Г, 3А, 4В; 18. 1Б, 2Д, 3А, 4В; 19. 1Г, 2В, 3А, 4Б; 20. 1Г, 2А, 3Б, 4В; 21. 4, 5, 6; 22. 2, 4, 5.

Варіант 10

1. Б; 2. Б; 3 Б; 4. Г; 5. В; 6. В; 7. Г; 8. А; 9. А; 10. В; 11. Г; 12. Б; 13. Б; 14. А; 15. Б; 16. Б; 17. 1Д, 2Г, 3Б, 4А; 18. 1В, 2Д, 3Г, 4А; 19. 1Г, 2А, 3Б, 4В; 20. 1В, 2А, 3Г, 4Б; 21. 2, 4, 6; 22. 1, 3, 4.

Варіант 11

1. А; 2. Б; 3. Г; 4. В; 5. Б; 6. Г; 7. В; 8. Б; 9. Г; 10. В; 11. Г; 12. Г; 13. Б; 14. В; 15. А; 16. Б; 17. 1Г, 2Б; 3Д, 4А; 18. 1Б, 2А, 3В, 4Д; 19. 1Г, 2Б, 3А, 4В; 20. 1Б, 2Г, 3В, 4А; 21. 3, 4, 5; 22. 1, 4, 6.

Варіант 12

1. В; 2. Г; 3. В; 4. В; 5. А; 6. Б; 7. В; 8. Б; 9. В; 10. А; 11. В; 12. А; 13. В; 14. Б; 15. А; 16. Б; 17. 1Д, 2Г, 3Б, 4А; 18. 1Д, 2Б, 3В, 4Г; 19. 1Г, 2Б, 3В, 4А; 20. 1Б, 2В, 3А, 4Г; 21. 2, 3, 6; 22. 1, 4, 5.

Варіант 13

1. Г; 2. В; 3. Б; 4. Г; 5. Б; 6. В; 7. Б; 8. Б; 9. Г; 10. В; 11. В; 12. Г; 13. А; 14. Г; 15. А; 16. А; 17. 1Д, 2Г, 3Б, 4А; 18. 1Д, 2В, 3А, 4Г; 19. 1Б, 2А, 3В, 4Г; 20. 1В, 2Б, 3Г, 4А; 21. 2, 4, 5; 22. 3, 4, 5.

Варіант 14

1. Б; 2. А; 3. Г; 4. Б; 5. Б; 6. В; 7. А; 8. Б; 9. Г; 10. В; 11. А; 12. Г; 13. А; 14. Г; 15. Б; 16. В; 17. 1Б, 2В, 3А, 4Г; 18. 1Б, 2А, 3Д, 4В; 19. 1А, 2Г, 3В, 4Б; 20. 1Г, 2А, 3В, 4Б; 21. 1, 2, 4; 22. 4, 5, 6.

Варіант 15

1. В; 2. Г; 3. В; 4. Г; 5. В; 6. Г; 7. В; 8. Б; 9. В; 10. В; 11. Г; 12. Б; 13. А; 14. Б; 15. Б; 16. Б; 17. 1Г, 2Б, 3А, 4В; 18. 1Д, 2А, 3Г, 4В; 19. 1Б, 2А, 3Г, 4В; 20. 1Б, 2Г, 3В, 4А; 21. 2, 4, 5; 22. 4, 5, 7.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст