ДПА. Збірник завдань. Історія України. Власов

Варіант 11

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Хто перший з-поміж мешканців Степу навчився виробляти залізо, започаткувавши залізний вік на наших степових теренах?

 • А кіммерійці
 • Б скіфи
 • В сармати
 • Г готи

2. У якому рядку всі факти стосуються заходів, яких вжив Ярослав Мудрий для підтримки християнської церкви?

 • А створення церковної організації, поява перших шкіл при церквах
 • Б призначення митрополита з русичів, поява першого монастиря
 • В будівництво перших церков, оздоблення храмів фресками та мозаїками
 • Г переклад книжок із церковнослов’янської мови на староукраїнську

3. Доповніть твердження

У першій половині 11 ст. боярство...

 • А формувалося як стан унаслідок запровадження християнства
 • Б було найчисленнішою групою тогочасного суспільства
 • В мало землю, вело власне господарство та платило князеві данину
 • Г отримувало від князів земельні маєтки за військову службу

4. Доповніть твердження

Сянок, Львів, Кам’янець - ці міста об’єднує те, що вони були...

 • А найбільшими серед українських міст у складі Польщі за чисельністю населення
 • Б найбільшими серед українських міст у складі Великого князівства Литовського за площею
 • В першими серед українських міст, які отримали магдебурзьке право
 • Г першими в Україні, де почали будувати кам’яні оборонні споруди

5. У якому рядку цифри відповідають назвам держав, у складі яких перебували українські землі в першій половині 15 ст.?

 • А 1) Велике князівство Литовське, 2) Королівство Польське, 3) князівство Молдавія
 • Б 1) королівство Угорщина, 2) королівство Польща, 3) князівство Молдавія
 • В 1) королівство Польща, 2) Велике князівство Литовське, 3) королівство Угорщина
 • Г 1) королівство Угорщина, 2) королівство Польща, 3) Велике князівство Литовське

6. Про повстання Криштофа Косинсъкого відомо, що...

 • А воно поширилося на більшу частину України, а також на Білорусь
 • Б перше місто, яке захопили козаки, були Черкаси
 • В воно тривало в 1595-1596 роках
 • Г вирішальною стала битва під П’яткою на Житомирщині

7. У якому з тверджень схарактеризовано засади, на яких виникла греко-католицька церква?

 • А підпорядковувалася константинопольському патріархові; мова богослужінь - церковнослов’янська
 • Б основувалася на православному віровченні, проте для богослужінь використовували латину
 • В зберігала православний обряд, визнавала деякі важливі догмати католицького віровчення
 • Г основувалася на засадах православного віровчення, проте підпорядковувалася Папі Римському

8. Які події спричинили появу документа, уривок з якого наведено?

«Протягом цих шести тижнів козаки мусять скласти правильні реєстри, які не перевищують 6 тисяч із зазначенням, скільки їх живе в кожному старостві. Із числа 6000 козаків 1000 або більше, на розсуд коронного гетьмана і з відома їхнього старшого, залежно від умов часу, мусять перебувати на Низу за порогами і там виконувати свою службу».

 • А Похід королевича Владислава із Сагайдачним на Москву 1618 р.
 • Б Польсько-козацький збройний конфлікт 1625 р.
 • В Смоленська (московсько-польська) війна 1634 р.
 • Г Зруйнування запорожцями Кодака 1635 р.

9. Доповніть твердження

Про Зборівську битву відомо, що...

 • А вона стала сигналом для повстань по всій Україні та визвольного походу на захід
 • Б призвела до захоплення поляками Лівобережжя та частини Київщини
 • В частина польського війська таємно покинула поле бою, спричинивши паніку серед решти
 • Г перехід кримського хана на бік короля спонукав Б. Хмельницького до переговорів з поляками

10. Доповніть твердження

Бахчисарайський мир 1681 р. ...

 • А закріплював поділ українських земель між Московією та Річчю Посполитою
 • Б зводив нанівець автономію Лівобережної Гетьманщини
 • В завершив війни 1670-х рр. за територію Правобережної України
 • Г передбачав розташування російських залог в усіх містах козацької України

11. Хто є автором зображеної гравюри?

 • А О. Тарасевич
 • Б Л. Тарасевич
 • В І. Щирський
 • Г І. Мігура

12. Якою цифрою позначено українські терени, приєднані до Російської імперії внаслідок російсько-турецької війни 1787-1791 рр.?

 • А 1
 • Б 2
 • В 3
 • Г 4

13. У якому місті збудовано зображену пам’ятку класицизму в архітектурі?

 • А Харкові
 • Б Києві
 • В Львові
 • Г Одесі

14. Які напрями діяльності переважали в громадівському русі в 60-х роках 19 ст.?

 • 1 пропаганда соціалістичних ідей та повстання проти самодержавства
 • 2 видання підручників та популярних книжок українською мовою
 • 3 створення мережі таємних антиурядових революційних гуртків
 • 4 організація недільних шкіл для дорослого населення
 • 5 підготовка до терористичних актів проти царських посадовців
 • А 1, 4
 • Б 2, 3
 • В 2, 4
 • Г 3, 5

15. Яку назву мав перший український споживчий кооператив, що створив у 1883 р. В. Нагірний та інші ініціатори кооперативного руху в Галичині?

 • А «Народна торгівля»
 • Б «Сільський господар»
 • В «Дністер»
 • Г «Товариство для розвою руської штуки»

16. Завершіть речення

Першим масовим виступом у збройних силах Російської імперії, першим випадком переходу військової частини на бік революції 1905 р. було повстання...

 • А матросів та солдатів Кронштадтського гарнізону
 • Б матросів на панцернику «Потьомкін»
 • В саперів київського гарнізону
 • Г матросів на крейсері «Очаків» у Севастополі

У завданнях 17-18 до кожного із чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

17. Установіть відповідність між стислими характеристиками та іменами історичних діячів

 • 1 здобув гетьманську булаву після зречення гетьманства Ю. Хмельницького. Спирався на підтримку Польщі
 • 2 найвидатніший запорізький кошовий отаман, який зажив слави невтомного борця проти турецьких військ і татарських орд
 • 3 обіймаючи гетьманську посаду в еміграції, наполегливо відвідував провідні європейські країни з метою залучити їх до боротьби за відновлення самостійності Української держави
 • 4 обраний гетьманом після відновлення гетьманства, скасованого Петром І. У своїй діяльності керувався «Рішительними пунктами», прагнув впорядкувати державне життя Гетьманщини
 • А Д. Апостол
 • Б І. Сірко
 • В І. Скоропадський
 • Д П. Орлик
 • Г П. Тетеря

18. Установіть відповідність між назвами українських губерній у складі Російської імперії в середині 19 ст. та їх місцем розташування, позначеним буквами на карті

 • 1 Чернігівська
 • 2 Волинська
 • 3 Подільська
 • 4 Катеринославська

У завданнях 19-20 розташуйте події у хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

19. Установіть хронологічну послідовність подій із життя Данила Романовича, про які йдеться в уривках із джерел

 • А «О, лихіша лиха честь татарськая! Данило Романович, що був князем великим, володів із братом своїм Руською землею, Києвом, і Володимиром, і Галичем, і іншими краями, нині сидить на колінах і холопом себе називає!»
 • Б «Мстислав Мстиславович тим часом повелів Данилові попереду перейти з полками ріку Калку і іншим полкам піти з ним, а сам після нього перейшов... І сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи»
 • В «У той же час прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський сан, кажучи: “Сину! Прийми од нас вінець королівства”... Опізо, посол папський, прийшов, несучи вінець і обіцяючи: “Ти матимеш поміч од папи”»
 • Г «Тоді ж приїхала Анна, велика княгиня Романова, побачити сина свого рідного Данила. Тоді ж бояри володимирські й галицькі, і воєводи угорські посадили князя Данила на столі отця його, великого князя Романа»

20. Установіть хронологічну послідовність подій

 • А створення Головної руської ради
 • Б заснування Львівського університету
 • В видання «Руською трійцею» «Русалки Дністрової»
 • Г заснування в Перемишлі просвітницького товариства греко-католицьких священиків

У завданнях 21-22, які мають сім варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

21. Які з українських земель наприкінці 14—15 ст. перебували у складі Польського королівства?

 • 1 Східне Поділля
 • 2 Чернігово-Сіверщина
 • 3 Холмщина
 • 4 Галичина
 • 5 Західне Поділля
 • 6 Східна Волинь
 • 7 Закарпаття

22. У яких твердженнях ідеться про М. Драгоманова?

 • 1 один з лідерів громадівського руху, прагнув надати йому політичного характеру
 • 2 очолював етнографічно-статистичні експедиції з вивчення України, автор віршів «Ще не вмерла України...»
 • 3 автор найґрунтовнішого дослідження з минулого українського народу — «Історії України-Руси»
 • 4 видавець першого українського політичного часопису «Громада»
 • 5 один з фундаторів Братства тарасівців, автор перших підручників з української мови й літератури
 • 6 відповідно до Емського указу змушений був залишити Україну
 • 7 автор першого перекладу Євангелій Нового Заповіту сучасною українською мовою