ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Українська література. Витвицька

Варіант 6

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Правильно утворено пару «персонаж — назва твору» в рядку

 • А Остап — «Тарас Бульба»
 • Б Турн — «Інститутка»
 • В Череваниха — «Наталка Полтавка»
 • Г Микола — «Маруся»

2. «Енеїду» написано

 • А хореєм
 • Б ямбом
 • В дактилем
 • Г амфібрахієм

3. Слова

Господь послав

Тебе нам, кроткого пророка

І обличителя жестоких

Людей неситих

писав

 • А І. Франко про Т. Шевченка
 • Б Т. Шевченко про І. Котляревського
 • В Т. Шевченко про Марка Вовчка
 • Г І. Котляревський про Г. Сковороду

4. До одного літературного роду належать твори

 • А «Енеїда», «Чорна рада»
 • Б «Тарас Бульба», «Наталка Полтавка»
 • В «Тополя», «Інститутка»
 • Г «Чорна рада», «Маруся»

5. До козацьких літописів НЕ належить

 • А «Літопис Самовидця»
 • Б «Літопис Григорія Грабянки»
 • В «Літопис Самійла Величка»
 • Г «Повість минулих літ»

6. Центральним у «Слові о полку Ігоревім» є образ

 • А князя Ігоря
 • Б князя Святослава
 • В автора
 • Г руської землі

7. Пам’яткою житійної літератури є

 • А «Повість минулих літ»
 • Б Києво-Печерський патерик
 • В «Галицько-Волинський літопис»
 • Г «Літопис Самовидця»

8. Слова Т. Шевченка: «...Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою...» —

 • А В. Жуковському
 • Б долі
 • В Маркові Вовчку
 • Г матері

9. «Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях, чоботи шкапові, попротоптувані — і пучки видно... І постать, і врода в його була зовсім не гетьманська...» — так у романі «Чорна рада» описано

 • А Пугача
 • Б Сомка
 • В Брюховецького
 • Г Василя Невольника

10. «Батька-матері не зазнаю: сиротою зросла я, при чужині, у людях», — скаржиться героїня твору

 • А «Маруся»
 • Б «Катерина»
 • В «Чорна рада»
 • Г «Інститутка»

11. «Енеїда» за жанром —

 • А роман у віршах
 • Б соціально-психологічна поема
 • В бурлескно-травестійна поема
 • Г балада

12. Основоположником нової української літератури вважають

 • А Тараса Шевченка
 • Б Івана Котляревського
 • В Григорія Квітку-Основ’яненка
 • Г Маркіяна Шашкевича

13. Наум Дрот (повість Григорія Квітки-Основ’яненка «Маруся») не хотів віддати свою доньку за Василя, бо

 • А хлопець був кріпаком
 • Б хлопець у селі мав погану славу
 • В на хлопця чекала солдатчина
 • Г хлопець був дуже бідний

14. Передвесільний обряд описано у творі

 • А Т. Шевченка
 • Б М. Гоголя
 • В Г. Квітки-Основ’яненка
 • Г Г. Сковороди

15. Пантелеймон Куліш є

 • А автором першого драматичного твору в українській літературі
 • Б зачинателем нової української літератури
 • В основоположником нової української літератури
 • Г автором першого історичного роману в українській літературі

16. Романтичний пафос, метаморфоза, фантастичні елементи, трагічний фінал — такі ознаки

 • А балади
 • Б соціально-побутових пісень
 • В родинно-побутових пісень
 • Г колискових

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність тем творів Т. Шевченка з назвами творів

 • 1 призначення поетичного слова як вмістилища національної пам’яті
 • 2 зображення хресного шляху вигнаної з дому дівчини
 • 3 пробудження сили в тих, хто прагне добра, правди, чистоти; потреба взаєморозуміння на ґрунті загальнолюдських цінностей
 • 4 показ загарбницької політики російського самодержавства та страждань поневолених народів
 • А «Катерина»
 • Б «Кавказ»
 • В «До Основ’яненка»
 • Г «Заповіт»
 • Д «Злоначинающих спини...»

18. Установіть відповідність висловлювань героїв роману П. Куліша «Чорна рада» з іменами персонажів, яких вони стосуються

 • 1 «А що нам... до Вкраїни? Хіба нам нічого їсти або пити або ні в чому хороше походити?»
 • 2 «Ні, чужою смертю я волі купувати не хочу!»
 • 3 «Лучче мені проміняти шаблю на веретено, аніж напасти вдвох на одного»
 • 4 «Нема вже тепер ні в міщанина, ні в мужика се моє, а се твоє: все стало обще»
 • А Черевань
 • Б Сомко
 • В Тур
 • Г Брюховецький
 • Д Пугач

19. Установіть відповідність епізодів п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка» з елементами сюжету, якими вони є

 • 1 відмова Наталки стати дружиною возного
 • 2 Макогоненко допомагає возному, а Микола — Петрові
 • 3 зустріч Наталки з возним, його залицяння до неї
 • 4 возний відмовляється від наміру одружитися
 • з Наталкою
 • А зав’язка
 • Б розв’язка
 • В експозиція
 • Г кульмінація
 • Д розвиток дії

20. Установіть відповідність художніх засобів (цитати з «Енеїди») з їх назвами

 • 1 «і за гріхи їм носа втруть»
 • 2 «заліг, як в грубі пес»
 • 3 «із неба злізла ніч»
 • 4 «бурлаки сі моторні, ...швидкі, проворні»
 • А порівняння
 • Б уособлення
 • В алегорія
 • Г епітет
 • Д метафора

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21. Поєднання релігійних і світських мотивів, образів, тяжіння до різких контрастів, складної метафоричності, алегоризму, пишний, барвистий стиль, риторичне оздоблення твору тощо є характерними рисами літературного напряму

22. Зразком історичного роману-хроніки є ____ .

23. Віршовий розмір та вид римування

Що є свобода? Добро в ній якеє?

Кажуть, неначе воно золотеє?

Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото,

Проти свободи воно лиш болото.

24. Пам’ятки писемності києворуського періоду, рукописні хрестоматії, що містили цікаві вислови, уривки з богословських творів, — це ____ .

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25. Яка роль пісень у п’єсі І. Котляревського «Наталка Полтавка»?

Відповіді можна знайти тут