ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Географія. Кузишин

Варіант 8

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Процес, який спричиняє утворення цирків у горах

 • ◻ А діяльність текучої води
 • ◻ Б діяльність вітру
 • ◻ В діяльність льодовиків
 • ◻ Г локальні тектонічні рухи

2. Основна відмінність карти Клавдія Птолемея від більш ранніх географічних карт

 • ◻ А спосіб зображення
 • ◻ Б наявність градусної сітки
 • ◻ В наявність масштабу
 • ◻ Г застосування дистанційних методів зйомки

3. Берег Маклая розташований на острові

 • ◻ А Нова Каледонія
 • ◻ Б Нова Зеландія
 • ◻ В Нова Гвінея
 • ◻ Г Нова Британія

4. Укажіть назви океанів, води яких омивають береги острова Гренландія

 • ◻ А Північний Льодовитий і Тихий океани
 • ◻ Б Індійський і Тихий океани
 • ◻ В Північний Льодовитий та Атлантичний океани
 • ◻ Г Індійський та Атлантичний океани

5. Крайня північна точка Австралії

 • ◻ А м. Кейп-Йорк
 • ◻ Б м. Йорк
 • ◻ В м. Південно-Східний
 • ◻ Г м. Стіп-Пойнт

6. Найвища вершина материка Південна Америка

 • ◻ A влк. Чімборасо
 • ◻ Б влк. Руїс
 • ◻ В г. Аконкагуа
 • ◻ Г влк. Котопахі

7. Країна, яка НЕ межує з Україною

 • ◻ А Словенія
 • ◻ Б Словаччина
 • ◻ В Польща
 • ◻ Г Румунія

8. Термін «Україна» вперше згадується в

 • ◻ A «Повісті минулих літ»
 • ◻ Б Київському літописі
 • ◻ В «Географії» Страбона
 • ◻ Г «Описі України» Гійома Лавассера де Боплана

9. Низовина, яка розташована в басейні лівої притоки Дніпра, з хвилястим рельєфом, балками та ярами, а також степовими блюдцями й подами

 • ◻ А Закарпатська
 • ◻ Б Поліська
 • ◻ В Придніпровська
 • ◻ Г Причорноморська

10. Передкарпатський прогин належить до

 • ◻ А Скіфської плити
 • ◻ Б Закарпатської міжгірської западини
 • ◻ В Карпатської складчастої системи
 • ◻ Г Українського щита

11. Паливний ресурс, який має мінімальне застосування в господарському комплексі України

 • ◻ А торф
 • ◻ Б нафта
 • ◻ В кам’яне вугілля
 • ◻ Г буре вугілля

12. На Південному березі Криму основна кількість опадів припадає на

 • ◻ A осінній період
 • ◻ Б зимовий період
 • ◻ В весняний період
 • ◻ Г літній період

13. До басейну Балтійського моря належить річка

 • ◻ А Тиса
 • ◻ Б Західний Буг
 • ◻ В Південний Буг
 • ◻ Г Прут

14. Стадії виробництва чорної металургії, які передбачені на комбінатах неповного циклу

 • ◻ А виробництво сталі з металобрухту
 • ◻ Б виробництво чавуну та сталі
 • ◻ В виробництво чавуну, сталі та прокату
 • ◻ Г виробництво виключно прокату

15. Частина світу, в якій станом на 2016 рік нараховували найбільшу кількість держав

 • ◻ A Австралія та Океанія
 • ◻ Б Африка
 • ◻ В Європа
 • ◻ Г Азія

16. Кількість ТНК світу за даними ООН станом на 2016 рік

 • ◻ А 10 тис.
 • ◻ Б понад 100 тис.
 • ◻ В 30-40 тис.
 • ◻ Г близько 70 тис.

17. Основна причина побудови ТЕЦ поблизу споживача

 • ◻ А наявність кваліфікованих працівників
 • ◻ Б близькість розташування великих промислових підприємств
 • ◻ В можливість передачі теплової енергії на відстань не більше як 20 км
 • ◻ Г усі відповіді правильні

18. Ресурси, які НЕ належать до відновлювальних

 • ◻ А корисні копалини
 • ◻ Б кліматичні ресурси
 • ◻ В лісові ресурси
 • ◻ Г енергія Сонця

19. Регіон світу, який відзначається найвищою схильністю до збройних конфліктів

 • ◻ А Африка
 • ◻ Б Південно-Східна Азія
 • ◻ В Азія
 • ◻ Г Латинська Америка

20. Країни, через які проходить «Мідний пояс» Африки

 • ◻ А Марокко та Алжир
 • ◻ Б Мавританія та Сенегал
 • ◻ В Замбія та Демократична Республіка Конго
 • ◻ Г Ефіопія та Еритрея

Завдання на встановлення відповідності

21. Увідповідніть шари внутрішньої будови Землі та їх глибину

 • 1 внутрішнє ядро
 • 2 зовнішнє ядро
 • 3 мантія
 • 4 астеносфера
 • ◻ А 3 000-5 000 км
 • ◻ Б 2 000-5 000 км
 • ◻ В від 5 000 км
 • ◻ Г 75-80 км
 • ◻ Д 5-3 000 км

22. Увідповідніть гори Євразії та їх особливості

 • 1 Гімалаї
 • 2 Кримські гори
 • 3 Скандинавські гори
 • 4 Алтай
 • ◻ А найвищі
 • ◻ Б найнижчі
 • ◻ В найбільш північні
 • ◻ Г старі, але відновлені
 • ◻ Д старі

23. Увідповідніть зайнятість населення та його відношення до зайнятості й економічної активності

 • 1 зареєстровані в центрі зайнятості
 • 2 інваліди III групи, що працюють
 • 3 випускники ВНЗ, що не працюють за спеціальністю
 • 4 працівники заводу, які працюють лише 4 годин
 • ◻ A приховане безробіття
 • ◻ Б економічно активне населення
 • ◻ В зайняте населення
 • ◻ Г безробітні
 • ◻ Д економічно неактивне населення

24. Увідповідніть види продукції будівельної промисловості та виробництва, до яких вони належать

 • 1 гіпс
 • 2 будівельне скло
 • 3 керамічна плитка
 • 4 пісок будівельний
 • ◻ A виробництво облицювальних та оздоблювальних матеріалів
 • ◻ Б цементна промисловість
 • ◻ В склоробна промисловість
 • ◻ Г промисловість нерудних будівельних матеріалів
 • ◻ Д виробництво санітарно-технічних виробів

25. Увідповідніть регіони світу та вирощування у них цукрових і тонізувальних культур

 • 1 Центральна та Східна Європа
 • 2 північ Латинської Америки
 • 3 північ і схід Південної Америки
 • 4 Південна Азія
 • ◻ А цукрові буряки
 • ◻ Б цукрова тростина
 • ◻ В чай
 • ◻ Г кава
 • ◻ Д лаванда

Завдання з вибором трьох правильних варіантів відповідей

26. Укажіть три форми поверхні, які утворились унаслідок діяльності вітру

 • 1 дюни
 • 2 брижі
 • 3 балки
 • 4 печери
 • 5 ози
 • 6 бархани
 • 7 останці

27. Укажіть три річки Євразії, які належать до басейну внутрішнього стоку

 • 1 Сирдар’я
 • 2 Урал
 • 3 Амур
 • 4 Айдар
 • 5 Дон
 • 6 Кума
 • 7 Вісла

28. Укажіть три орографічні об’єкти, які простяглися в межах Правобережної України

 • 1 Придніпровська низовина
 • 2 Хотинська височина
 • 3 Придніпровська височина
 • 4 Донецький кряж
 • 5 Подільська височина
 • 6 Полтавська рівнина
 • 7 Приазовська низовина

29. Укажіть три країни з найбільшою кількістю туристичних відвідувань

 • 1 Україна
 • 2 Франція
 • 3 Польща
 • 4 Японія
 • 5 Індія
 • 6 Італія
 • 7 США

Завдання відкритого типу

30. Дайте визначення поняття «гідросфера».

31. Коротко схарактеризуйте Дніпровський буровугільний басейн.

32. Схарактеризуйте транспортне машинобудування в Україні та його риси.

Завдання з використанням математичних розрахунків

33. Визначте атмосферний тиск на гірській вершині, що розташована на березі моря і має абсолютну висоту 3 000 м.

34. Загальний показник виробництва електроенергії у 2009 р. становив 189 млрд кВт • год. На АЕС вироблялось 47 % електроенергії. Скільки електроенергії виробляють на чотирьох атомних електростанціях України?

35. Обчисліть ресурсозабезпеченість країни А кам’яним вугіллям за умови, що щорічний видобуток становить 60 млн т, а загальні запаси кам’яного вугілля становлять 1,8 млрд т.

Завдання на контурній карті

36. Позначте на контурній карті не менше чотирьох областей, у яких домінує сільський тип розселення.

Відповіді можна знайти тут