ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Географія. Кузишин

Варіант 7

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Товщина літосфери під рівнинами становить

 • ◻ А 50-75 км
 • ◻ Б 5-10 км
 • ◻ В 30-40 км
 • ◻ Г 0-5 км

2. Назва довгої та вузької океанічної западини з крутими схилами завглибшки понад 6 000 м

 • ◻ А глибоководний жолоб
 • ◻ Б материковий схил
 • ◻ В океанічна улоговина
 • ◻ Г серединно-океанічним хребет

3. Лінії, які на карті вказують напрямок північ — південь

 • ◻ А екватор
 • ◻ Б горизонталі
 • ◻ В меридіани
 • ◻ Г ізотерми

4. Клімат Японських островів є м’яким і теплим завдяки

 • ◻ А Японській течії
 • ◻ Б Північно-Пасатній течії
 • ◻ В течії Kypocio
 • ◻ Г Алеутській течії

5. Значна кількість опадів в східній частині Мадагаскару пов’язана з

 • ◻ А пасатною циркуляцією в Індійському океані
 • ◻ Б мусонною циркуляцією в Індійському океані
 • ◻ В характером місцевої циркуляції атмосфери
 • ◻ Г особливостями рельєфу острова

6. Мис Фроуерд є крайньою

 • ◻ А північною точкою Південної Америки
 • ◻ Б південною точкою Південної Америки
 • ◻ В західною точкою Південної Америки
 • ◻ Г східною точкою Південної Америки

7. Країна, яка є одночасно суходільним і морським сусідом України

 • ◻ А Словаччина
 • ◻ Б Чехія
 • ◻ В Білорусь
 • ◻ Г Росія

8. Висота гори Говерла становить

 • ◻ А 1 234 м
 • ◻ Б 1 412 м
 • ◻ В 2 061 м
 • ◻ Г 1 545 м

9. Вік порід Українського шита

 • ◻ А докембрійський
 • ◻ Б неоген-антропогеновий
 • ◻ B четвертинний
 • ◻ Г палеогеновий

10. Родовище в межах Прикарпатського нафтогазоносного району

 • ◻ А Миргородське
 • ◻ Б Західнохрестищанське
 • ◻ B Керчинське
 • ◻ Г Солотвинське

11. Місто, у якому фіксують найбільшу річну амплітуду температур

 • ◻ А Ужгород
 • ◻ Б Донецьк
 • ◻ В Одеса
 • ◻ Г Луцьк

12. Найгустіша річкова мережа в Україні сформувалася

 • ◻ А на Поліссі
 • ◻ Б у Передкарпатті
 • ◻ В у Лісостепу
 • ◻ Г у Степовому Криму

13. Канівські гори розташовані в

 • ◻ A Лісовій зоні
 • ◻ Б Карпатській гірській країні
 • ◻ В Лісостеповій зоні
 • ◻ Г Степовій зоні

14. Тип електростанцій, які одночасно з електроенергією виробляють також теплову енергію

 • ◻ А ТЕС
 • ◻ Б ТЕЦ
 • ◻ В СЕС
 • ◻ Г ГЕОТЕС

15. Процес збагачення руд чорних металів передбачає

 • ◻ А виробництво феросплавів
 • ◻ Б видобуток залізних та марганцевих руд
 • ◻ В спікання подрібненої руди у більші грудки
 • ◻ Г видалення порожньої породи та збільшення вмісту металу в сировині

16. Показник, який оцінює рівень інтернаціоналізації національної економіки держави

 • ◻ А співвідношення обсягу експорту товарів до матеріального виробництва
 • ◻ Б якісні показники експортних товарів
 • ◻ В співвідношення між показниками ВВП та ВНП країни
 • ◻ Г співвідношення між експортом та імпортом держави

17. Частка економічно-активного населення, яке на сьогодні зайняте в сільськогосподарському виробництві світу

 • ◻ А 2 %
 • ◻ Б 20 %
 • ◻ В близько 40 %
 • ◻ Г більше 50 %

18. Країна з найвищою часткою первинного сектору в загальному обсязі ВВП

 • ◻ А Нігер
 • ◻ Б Росія
 • ◻ В Китай
 • ◻ Г Велика Британія

19. Країна, яка НЕ належить до ЄС

 • ◻ А Німеччина
 • ◻ Б Швейцарія
 • ◻ В Литва
 • ◻ Г Греція

20. Країна, яка належить до групи світових лідерів економіки серед країн, що розвиваються

 • ◻ А Ватикан
 • ◻ Б Китай
 • ◻ В Катар
 • ◻ Г Албанія

Завдання на встановлення відповідності

21. Увідповідніть географічні пояси та природні зони

 • 1 Арктичний пояс
 • 2 Тропічний пояс
 • 3 Екваторіальний пояс
 • 4 Помірний пояс
 • ◻ А зона Вологих екваторіальних лісів
 • ◻ Б зона Тундри
 • ◻ В зона Пустель і напівпустель
 • ◻ Г зона Арктичних пустель
 • ◻ Д зона Саван і рідколісся

22. Увідповідніть стислі характеристики географічних об’єктів та їх позначення на контурній карті Північної Америки

 • ◻ А найменша річна кількість опадів
 • ◻ Б найбільша висота над рівнем моря
 • ◻ В найбільша за площею система озер
 • ◻ Г затока за назвою «Льодовий мішок»

23. Увідповідніть складові хімічної промисловості та продукцію, яку вони виробляють

 • 1 гірничо-хімічна
 • 2 основна хімія
 • 3 хімія органічного синтезу
 • 4 виробництво та переробка полімерів
 • ◻ A етилен, пропілен, ацетилен, бензол, дихлоретан, стирол
 • ◻ Б луги, солі, сода, мінеральні добрива
 • ◻ В кухонна й калійна сіль, фосфорити
 • ◻ Г синтетичні смоли, пластмаси, хімічні волокна
 • ◻ Д ліки

24. Увідповідніть центри транспортного машинобудування та їх спеціалізацію

 • 1 Запоріжжя
 • 2 Харків
 • 3 Миколаїв
 • 4 Кам’янське
 • ◻ А виробництво рухомого складу залізничних потягів
 • ◻ Б суднобудування
 • ◻ В автомобілебудування
 • ◻ Г тракторобудування
 • ◻ Д літакобудування

25. Увідповідніть основні туристичні регіони та місця, які вони посідають за рейтингом відвідування туристами (2015 рік)

 • 1 Азійсько-Тихоокеанський
 • 2 Американський
 • 3 Європейський
 • 4 Африканський
 • ◻ А перше
 • ◻ Б друге
 • ◻ В третє
 • ◻ Г четверте
 • ◻ Д п’яте

Завдання з вибором трьох правильних варіантів відповідей

26. Укажіть три теплі течії

 • 1 Гольфстрім
 • 2 Канарська
 • 3 Північнотихоокеанська
 • 4 Бразильська
 • 5 Бенгельська
 • 6 Перуанська
 • 7 течія Західних вітрів

27. Укажіть три пустелі на території Австралії

 • 1 Великий Нефуд
 • 2 пустеля Гібсона
 • 3 Велика Пустеля Вікторія
 • 4 Велика Піщана пустеля
 • 5 пустеля Атакама
 • 6 пустеля Наміб
 • 7 пустеля Калахарі

28. Укажіть три родовища сірки на території України

 • 1 Калуське
 • 2 Язівське
 • 3 Надвірнянське
 • 4 Роздольське
 • 5 Беганське
 • 6 Яворівське
 • 7 Долинське

29. Укажіть три країни-лідери за виробництвом алюмінію

 • 1 Ефіопія
 • 2 Австралія
 • 3 Росія
 • 4 Саудівська Аравія
 • 5 Франція
 • 6 Канада
 • 7 Індія

Завдання відкритого типу

30. Дайте визначення поняття «тропосфера».

31. Схарактеризуйте Кримську гірську країну.

32. Схарактеризуйте маятникову міграцію та її риси в Україні.

Завдання з використанням математичних розрахунків

33. Визначте відносну вологість повітря у класній кімнаті, якщо за температури повітря +20 °С в 1м3 (густота насичення пари — 17 г/м3) повітря міститься 9 г водяної пари.

34. Визначте різницю місцевого часу між крайньою західною точкою України (22°05' сх. д.) та Києвом (30°30' сх. д).

35. Визначте середній показник доходів на душу населення країни «А», якщо населення її становить 25 млн осіб, а обсяг ВНП — 150 млн дол. США.

Завдання на контурній карті

36. Позначте на контурній карті залізорудні басейни та залізорудні райони України.

Відповіді можна знайти тут