ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Географія. Кузишин

Варіант 6

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Мореплавець, який очолив експедицію до Індії та вперше відкрив морський шлях до неї

 • □ А Б. Діаш
 • □ Б Васко да Гама
 • □ В Х. Колумб
 • □ Г Дж. Кук

2. Процес, який відбувається в зоні розходження літосферних плит

 • □ А утворюється земна кора материкового типу
 • □ Б утворюється земна кора океанічного типу
 • □ В утворюються глибоководні жолоби
 • □ Г відбуваються повільні коливальні рухи земної кори

3. Тип вивітрювання, до якого належить руйнування гірських порід під впливом повітря і води з розчиненими в ній речовинами

 • □ А біологічний
 • □ Б еоловий
 • □ В фізичний
 • □ Г хімічний

4. Холодна течія в Тихому океані, що проходить вздовж узбережжя Південної Америки

 • □ А Західних вітрів
 • □ Б Перуанська
 • □ B Kypocio
 • □ Г Міжпасатна

5. Мала кількість опадів в прибережній пустелі Наміб пов’язана з

 • □ А малою кількістю опадів в тропічних широтах Африки
 • □ Б мусонною циркуляцією в тропічних широтах
 • □ В холодною течією, що протікає вздовж західного узбережжя Африки
 • □ Г впливом континентальних повітряних мас

6. Тварина, яка зображена на гербі Австралії

 • □ А крокодил
 • □ Б дика собака динго
 • □ В кенгуру
 • □ Г коала

7. Акт проголошення незалежності України ухвалено

 • □ А 16 липня 1990 р.
 • □ Б 21 липня 1990 р.
 • □ В 24 серпня 1985 р.
 • □ Г 24 серпня 1991 р.

8. У межах території України розташовані

 • □ А Північні Карпати
 • □ Б Східні Карпати
 • □ B Західні Карпати
 • □ Г Південні Карпати

9. Український кристалічний щит розташований у межах

 • □ А Східноєвропейської платформи
 • □ Б Скіфської плити
 • □ В Волино-Подільської плити
 • □ Г Середземноморського рухливого поясу

10. Родовище в межах Дніпровсько-Донецького нафтогазоносного району

 • □ А Надвірнянське
 • □ Б Калусько-Голинське
 • □ В Охтирське
 • □ Г Джанкойське

11. До азональних кліматоутворювальних чинників в Україні належить

 • □ А сонячна радіація
 • □ Б циркуляція повітряних мас
 • □ B характер рельєфу
 • □ Г процеси ґрунтоутворення

12. Найбільший в Україні річковий басейн має

 • □ А Дунай
 • □ Б Сіверський Донець
 • □ В Дніпро
 • □ Г Тиса

13. У зоні Мішаних і широколистих лісів України розташоване

 • □ А Покуття
 • □ Б Полісся
 • □ В Прикарпаття
 • □ Г Поділля

14. Першопричина розташування великих ТЕС на морському узбережжі у таких країнах, як Японія, Республіка Корея та Італія

 • □ А орієнтація на власні запаси вугілля
 • □ Б орієнтація на кваліфіковану робочу силу
 • □ В орієнтація на власні запаси природного газу
 • □ Г орієнтація на привізне паливо

15. Частка земельних ресурсів світу, яка припадає на орні землі та багаторічні насадження

 • □ А 11 %
 • □ Б 24 %
 • □ В 36 %
 • □ Г 5 %

16. Правильне визначення поняття «малий каботаж»

 • □ A перевезення між портами різних морів і різних країн
 • □ Б перевезення між портами різних країн, але в межах одного моря
 • □ В перевезення між портами одного моря в межах держави
 • □ Г перевезення між портами різних морів, але в межах однієї держави

17. Місто — рекреаційний центр України

 • □ А Моршин
 • □ Б Малин
 • □ В Немирів
 • □ Г Умань

18. Країна з найвищою часткою третинного сектору в загальному обсязі ВВП

 • □ А Нігер
 • □ Б Росія
 • □ В Китай
 • □ Г Велика Британія

19. Держава, що належить до групи нових індустріальних країн

 • □ А Камбоджа
 • □ Б Сінгапур
 • □ В Китай
 • □ Г Індія

20. Вид транспорту, на який припадає основна частка перевезень у міжнародному туризмі

 • □ А повітряний
 • □ Б залізничний
 • □ В автомобільний
 • □ Г водний

Завдання на встановлення відповідності

21. Увідповідніть терміни та їх визначення

 • 1 денудація
 • 2 ерозія
 • 3 екзарація
 • 4 акумуляція
 • □ A накопичення на поверхні суходолу або на дні водних басейнів мінеральних речовин та органічних решток, з яких згодом утворюються осадові породи
 • □ Б сукупність процесів руйнування і зносу продуктів вивітрювання в знижені ділянки, що призводять до згладжування нерівностей земної поверхні та пов’язані з дією води, вітру, льоду
 • □ В процес розмиву та змиву гірських порід і ґрунтів стічними водами
 • □ Г руйнівна робота льодовика
 • □ Д руйнування, розчинення та перетворення мінералів і гірських порід

22. Увідповідніть дослідні станції, розташовані в Антарктиді, та країни, яким вони належать

 • 1 «Амундсен-Скотт»
 • 2 «Восток»
 • 3 «Академік Вернадський»
 • 4 «Дейвіс»
 • □ А Україна
 • □ Б Росія
 • □ В США
 • □ Г Австралія
 • □ Д Франція

23. Увідповідніть назви орографічних одиниць та їх найвищі точки

 • 1 Донецький кряж
 • 2 Подільська височина
 • 3 Хотинська височина
 • 4 Приазовська височина
 • □ А Бельмак-Могила
 • □ Б Камула
 • □ В Берда
 • □ Г Могила-Мечетна
 • □ Д Карадаг

24. Увідповідніть назви родовищ на території України та види корисних копалин, що залягають у них

 • 1 Джанкойське
 • 2 Калуське
 • 3 Миргородське
 • 4 Білозерське
 • □ А залізна руда
 • □ Б калійна сіль
 • □ В газ
 • □ Г мінеральна вода
 • □ Д марганець

25. Увідповідніть види туризму та мету поїздки

 • 1 пізнавальний
 • 2 діловий
 • 3 паломницький
 • 4 екологічний
 • □ А відвідання релігійних святинь
 • □ Б поїздки з професійними цілями
 • □ В відвідування природних заповідних територій
 • □ Г ознайомлення з визначними місцями, пам’ятками
 • □ Д поїздки з метою оздоровлення та лікування

Завдання з вибором трьох правильних варіантів відповідей

26. Укажіть три згаслі вулкани

 • 1 Карадаг
 • 2 Ельбрус
 • 3 Ключевська Сопка
 • 4 Етна
 • 5 Фудзіяма
 • 6 Ейяф’ятлайокютль
 • 7 Арарат

27. Укажіть три озера, які належать до системи Великих Американських озер

 • 1 Велике Невільниче озеро
 • 2 о. Вінніпег
 • 3 о. Гурон
 • 4 о. Верхнє
 • 5 о. Велике Ведмеже
 • 6 о. Ері
 • 7 Оленяче озеро

28. Укажіть три родовища залізних руд в Україні

 • 1 Кременчуцьке
 • 2 Керченське
 • 3 Білозерське
 • 4 Тарханкутське
 • 5 Новомосковське
 • 6 Ватутінське
 • 7 Кам’янець-Подільське

29. Укажіть три типологічні групи країн, які виокремлюють з-поміж економічно розвинутих

 • 1 країни Балканського півострова
 • 2 країни «Великої сімки»
 • 3 пострадянські
 • 4 малі західноєвропейські країни
 • 5 малі острівні країни
 • 6 нові індустріальні країни
 • 7 країни переселенського типу

Завдання відкритого типу

30. Дайте визначення поняття «легенда карти».

31. Схарактеризуйте Карпатську гірську систему в межах України.

32. Схарактеризуйте міграцію та її види в Україні.

Завдання з використанням математичних розрахунків

33. Обчисліть, на яку висоту піднялись альпіністи, якщо біля підніжжя гори тиск становить 740 мм рт. ст., а на вершині — 420 мм рт. ст.

34. Лісами вкрито 14 % території України. Визначте це в абсолютних показниках (тис. км2).

35. Довжина трамвайних колій у Польщі — 1,1 тис. км, інтенсивність перевезення пасажирів даним видом транспорту — 1,5 млн пас. км на 1 км довжини ліній. Обчисліть пасажирообіг трамвайних ліній.

Завдання на контурній карті

36. Позначте й підпишіть на контурній карті адміністративні одиниці вищого рівня, у межах яких розташований Причорноморсько-Кримський нафтогазоносний район.

Відповіді можна знайти тут