ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Географія. Кузишин

Варіант 3

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Мандрівник епохи Середньовіччя, який здійснив 24-річну подорож країнами Сходу

 • □ А Марко Поло
 • □ Б Христофор Колумб
 • □ В Амеріго Веспуччі
 • □ Г Фернан Магеллан

2. Країна, яка вирізняється найбільшою кількістю гарячих джерел та гейзерів

 • □ А Італія
 • □ Б Росія
 • □ В Ісландія
 • □ Г Канада

3. Кількість градусів, на які Земля повернеться навколо своєї осі за 12 хвилин

 • □ A 3°
 • □ Б 7°
 • □ В 2°
 • □ Г 5°

4. Тихий океан НЕ омиває

 • □ А Північну Америку
 • □ Б Південну Америку
 • □ В Євразію
 • □ Г Африку

5. Водоспад Вікторія відкрив

 • □ А Г. Стенді
 • □ Б Є. Ковалевський
 • □ В Д. Лівінґстон
 • □ Г Ф. Беллінсгаузен

6. Найвища гора Австралійських Альп

 • □ А г. Косцюшко
 • □ Б г. Аделаїда
 • □ В г. Айерс-Рок
 • □ Г г. Ольгас

7. Україна має найдовший кордон на суходолі з

 • □ А Грузією
 • □ Б Білоруссю
 • □ В Росією
 • □ Г Польщею

8. Родовище марганцю на території України

 • □ А Львівсько-Волинське
 • □ Б Нікопольське
 • □ В Донецьке
 • □ Г Дніпропетровське

9. Вітри, які характерні для чорноморського узбережжя України

 • □ А бризи
 • □ Б мусони
 • □ В пасати
 • □ Г торнадо

10. Низовина, яка розташована в басейні правої притоки Дніпра, де густа мережа річок, поширені льодовикові форми поверхні та болота

 • □ А Закарпатська
 • □ Б Поліська
 • □ В Придніпровська
 • □ Г Причорноморська

11. Режим живлення більшості рівнинних річок України

 • □ A мішане та переважно снігове
 • □ Б підземне й дощове
 • □ В мішане та переважно дощове
 • □ Г дощове й льодовикове

12. Типові ґрунти Українського Полісся

 • □ А чорноземи лучні
 • □ Б сірі лісові
 • □ В дерново-підзолисті
 • □ Г бурі лісові

13. Сучасна природна зональність України була сформована

 • □ А в антропогені
 • □ Б у мезозої
 • □ В у палеозої
 • □ Г в археї

14. Паливно-енергетичний баланс — це

 • □ А вид промислової діяльності, що охоплю виробництво електроенергії, її передачу, розподіл та збут
 • □ Б співвідношення між видобутком різних видів палива та виробництвом електроенергії з одного боку, й витратами палива й енергії — з іншого
 • □ B співвідношення між кількістю виробленої та спожитої електроенергії
 • □ Г співвідношення між кількістю видобутків паливних ресурсів та їх теплоємністю

15. Частка первинного сектору в загальному обсязі ВВП країн постсоціалістичного розвитку

 • □ A понад 30 %
 • □ Б понад 40%
 • □ В близько 20%
 • □ Г менше 5%

16. Елемент навколишнього середовища, що є засобом існування людства та який людина використовує у своїй діяльності

 • □ А природні умови
 • □ Б природні ресурси
 • □ В географічний простір
 • □ Г аеротериторія

17. Група країн, до якої за показником індексу людського розвитку належить Австралія

 • □ А з найвищим людським розвитком
 • □ Б з найнижчим людським розвитком
 • □ В із середнім низьким розвитком
 • □ Г з високим людським розвитком

18. Країна, яка НЕ належить до «Великої двадцятки» (G 20)

 • □ А Аргентина
 • □ Б Туреччина
 • □ В Південна Африка
 • □ Г Ізраїль

19. Країна, яка використовує найбільшу кількість паливних ресурсів

 • □ А Китай
 • □ Б Росія
 • □ В Німеччина
 • □ Г США

20. Виробництво, на якому спеціалізуються ТНК «SAMSUNG» і «LENOVO»

 • □ А фармація
 • □ Б металургія
 • □ В електроніка
 • □ Г нафтопереробка

Завдання на встановлення відповідності

21. Увідповідніть форми рельєфу та види господарської діяльності, які зумовлюють їх утворення

 • 1 терикони
 • 2 кар’єри
 • 3 тунелі
 • 4 греблі
 • □ А видобування корисних копалин відкритим способом
 • □ Б видобування корисних копалин шахтним способом
 • □ В будівництво ГЕС
 • □ Г будівництво метро
 • □ Д будівництво ВЕС

22. Увідповідніть гідрологічні об’єкти Північної Америки та басейни, до яких вони належать

 • 1 р. Міссісіпі
 • 2 р. Маккензі
 • 3 р. Юкон
 • 4 Велике Солоне озеро
 • □ А басейн внутрішнього стоку
 • □ Б басейн Тихого океану
 • □ В басейн Атлантичного океану
 • □ Г басейн Північного Льодовитого океану
 • □ Д басейн Індійського океану

23. Увідповідніть назви природних зон (країн) України та найбільш характерні для них несприятливі фізико-географічні умови та явища

 • 1 Лісова зона
 • 2 Лісостепова зона
 • 3 Степова зона
 • 4 Карпатська гірська країна
 • □ А заболоченість
 • □ Б посухи, суховії
 • □ В ерозія, карстові печери
 • □ Г зсуви, селі
 • □ Д забруднення прибережної морської зони

24. Увідповідніть типи електростанцій України та їх частки в загальноукраїнському енергетичному балансі

 • 1 АЕС
 • 2 ГЕС
 • 3 ТЕС
 • 4 альтернативні електростанції
 • □ A 46%
 • □ Б 44%
 • □ В 9%
 • □ Г 1 %
 • □ Д 31%

25. Увідповідніть глобальні проблеми та країни, у яких вони найбільш яскраво проявились

 • 1 демографічна проблема
 • 2 екологічна проблема (опустелення)
 • 3 продовольча проблема
 • 4 проблема війни та миру
 • □ А Франція
 • □ Б Індія
 • □ В Судан
 • □ Г Палестина
 • □ Д Саудівська Аравія

Завдання з вибором трьох правильних варіантів відповідей

26. Укажіть три магматичні породи

 • 1 базальт
 • 2 лабрадорит
 • 3 графіт
 • 4 вапняк
 • 5 мертель
 • 6 мармур
 • 7 граніт

27. Укажіть три затоки, які розташовані поблизу берегів Австралії

 • 1 затока Баффі
 • 2 Велика Австралійська затока
 • 3 затока Банкс
 • 4 затока Географа
 • 5 затока Карпентарія
 • 6 затока Санта-Лючія
 • 7 Бенгальська затока

28. Укажіть три області України, на території яких простяглися Українські Карпати

 • 1 Тернопільська
 • 2 Волинська
 • 3 Івано-Франківська
 • 4 Львівська
 • 5 Закарпатська
 • 6 Рівненська
 • 7 Хмельницька

29. Укажіть три держави, які за центрально-периферійною структурою світового господарства належать до периферії

 • 1 Румунія
 • 2 В’єтнам
 • 3 Польща
 • 4 Ефіопія
 • 5 Швейцарія
 • 6 Фінляндія
 • 7 Гвінея

Завдання відкритого типу

30. Дайте визначення поняття «географічна карта».

31. Поясніть закономірності розподілу населення на території України.

32. Схарактеризуйте структуру зайнятості населення України.

Завдання з використанням математичних розрахунків

33. Визначте температуру повітря на вершині г. Говерла, якщо на рівні моря вона становить +29 °С.

34. Загальна протяжність залізничних колій України становить 22 тис. км. Визначте середню щільність залізничних шляхів у державі (на 1 000 км2 площі; заокруглити до цілого числа).

35. Населення світу станом на 1 січня 2016 р. становило 7 375 млн осіб, а станом на 1 січня 2015 р. — 7 295 млн осіб. Визначте коефіцієнт природного приросту.

Завдання на контурній карті

36. Позначте та підпишіть на контурній карті п’ять річок басейну Чорного моря.

Відповіді можна знайти тут