ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Географія. Кузишин

Варіант 2

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Учений стародавнього світу, який є автором 17-томної праці «Географія»

 • □ А Арістотель
 • □ Б Ератосфен
 • □ В Геродот
 • □ Г Страбон

2. Причиною виникнення цунамі є

 • □ А мусонні вітри
 • □ Б землетруси
 • □ В осипи
 • □ Г рух океанічних течій

3. Фактор, що насамперед забезпечує родючість ґрунту

 • □ А мінеральні речовини
 • □ Б підземні води
 • □ В живі організми
 • □ Г гумус

4. Кліматичний пояс, у межах якого НЕ розташований Тихий океан

 • □ А антарктичний
 • □ Б арктичний
 • □ В субарктичний
 • □ Г субантарктичний

5. Європа відділена від Африки

 • □ А Атлантичним океаном
 • □ Б Червоним морем і Суецьким каналом
 • □ В Мозамбіцькою протокою та Баб-ель-Мандебською протокою
 • □ Г Середземним морем і Гібралтарською протокою

6. Літній місяць в Австралії

 • □ А травень
 • □ Б червень
 • □ В листопад
 • □ Г грудень

7. Держави, з якими межує Україна на заході

 • □ А Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія
 • □ Б Польща, Словаччина, Болгарія, Сербія, Білорусь
 • □ В Угорщина, Румунія, Росія, Чехія, Польща
 • □ Г Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова

8. Учення про ноосферу заснував

 • □ А Василь Докучаев
 • □ Б Павло Тутковський
 • □ В Володимир Вернадський
 • □ Г Степан Рудницький

9. Найвища точка рівнинної території України розташована в межах

 • □ А Хотинської височини
 • □ Б Волинської височини
 • □ В Донецького кряжу
 • □ Г Придніпровської височини

10. Геологічна епоха утворення Кримських гір

 • □ А палеозойська
 • □ Б протерозойська
 • □ В кайнозойська
 • □ Г мезозойська

11. Чорноземні ґрунти різних підтипів поширені в межах

 • □ A Причорноморської та Приазовської низовин
 • □ Б Овруцького кряжу та Подільської височини
 • □ В Поліської низовини та Придеснянської рівнини
 • □ Г Волинської височини

12. Найбільшу площу в Україні займає

 • □ A Лісова зона
 • □ Б підзона мішаних лісів
 • □ В Лісостепова зона
 • □ Г Степова зона

13. Дерево, яке є типовим представником Лісової зони

 • □ А смерека
 • □ Б дуб пухнастий
 • □ В сосна
 • □ Г ялівець

14. Вид економічної діяльності, що входить до третинного сектору

 • □ А транспорт
 • □ Б будівництво
 • □ B рибне господарство
 • □ Г машинобудування

15. Регіон, де зосереджена більшість найбідніших країн світу

 • □ А Латинська Америка
 • □ Б Північна Європа
 • □ В Південна Азія
 • □ Г Центральна Африка

16. Група країн, які вирізняються високою часткою (понад 25 %) первинного сектору ВВП

 • □ А Німеччина, Індія, Україна
 • □ Б Нігер, Мадагаскар, Непал
 • □ В Афганістан, Росія, Китай
 • □ Г США, Канада, Мексика

17. Суспільно-географічна наука, яка вивчає географію природних ресурсів

 • □ А географія населення
 • □ Б економічна географія
 • □ В соціальна географія
 • □ Г політична географія

18. Група країн, до якої за показником індексу людського розвитку належить Польща

 • □ А з найвищим людським розвитком
 • □ Б з найнижчим людським розвитком
 • □ В із середнім низьким розвитком
 • □ Г з високим людським розвитком

19. Група країн, які належать до північного лісового поясу

 • □ А Росія, США, Канада
 • □ Б Велика Британія, Франція, Нідерланди
 • □ В Китай, Індія, Індонезія
 • □ Г Швеція, Японія, Оман

20. Країна з найбільшою довжиною трубопровідної мережі

 • □ А США
 • □ Б Китай
 • □ В Індія
 • □ Г ОАЕ

Завдання на встановлення відповідності

21. Увідповідніть дослідників та їх відкриття

 • 1 X. Колумб
 • 2 Ф. Магеллан
 • 3 Д. Кук
 • 4 Ф. Белінсгаузен та М. Лазарев
 • □ А відкрив східне узбережжя Австралії
 • □ Б відкрив Багамські острови, Гаїті та Кубу
 • □ В відкрив Антарктиду
 • □ Г відкрив Великий Бар’єрний Риф
 • □ Д довів, що Земля кулястої форми та Світовий океан єдиний

22. Увідповідніть тектонічні структури Південної Америки та форми рельєфу, які ними утворені

 • 1 бразильський кристалічний щит
 • 2 гвіанський щит
 • 3 кайнозойська складчаста область
 • 4 південноамериканська платформа
 • □ А Ла-Платська низовина
 • □ Б Бразильське плоскогір’я
 • □ В Гвіанське плоскогір’я
 • □ Г Анди
 • □ Д пустеля Атакама

23. Увідповідніть назви родовищ паливних ресурсів і басейни паливних ресурсів, до яких вони належать

 • 1 Шебелинське
 • 2 Павлоградське
 • 3 Ватутінське
 • 4 Замглайське
 • □ А Дніпровський буровугільний басейн
 • □ Б Дніпровсько-Донецький нафтогазоносний район
 • □ B Донецький кам’яновугільний басейн
 • □ Г торфове родовище на Поліссі
 • □ Д Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн

24. Увідповідніть назви міст і чисельність їх мешканців

 • 1 Харків
 • 2 Київ
 • 3 Одеса
 • 4 Львів
 • □ А 760 тис. осіб
 • □ Б 1,5 млн осіб
 • □ В 1 млн осіб
 • □ Г 2,9 млн осіб
 • □ Д 2 млн осіб

25. Увідповідніть найбільші судноплавні канали та країни, де вони функціонують

 • 1 Кільський
 • 2 Панамський
 • 3 Бургундський
 • 4 Біломорсько-Балтійський
 • □ А Франція
 • □ Б Росія
 • □ В Німеччина
 • □ Г Панама
 • □ Д Італія

Завдання з вибором трьох правильних варіантів відповідей

26. Укажіть три назви древніх материків

 • 1 Лавразія
 • 2 Гондвана
 • 3 Пангея
 • 4 Європа
 • 5 Старий Світ
 • 6 Америка
 • 7 Євразія

27. Укажіть три вулкани, які розташовані в межах Південної Америки

 • 1 Льюльяйльяко
 • 2 Сан-Педро
 • 3 Попокатепетль
 • 4 Чимборасо
 • 5 Орісаба
 • 6 Тахумулько
 • 7 Ельбрус

28. Укажіть три адміністративні області, на території яких містяться країні точки України

 • 1 Закарпатська
 • 2 Івано-Франківська
 • 3 Чернігівська
 • 4 Чернівецька
 • 5 Луганська
 • 6 Донецька
 • 7 Харківська

29. Укажіть три країни, які посідають провідні місця з виробництва продукції легкої промисловості

 • 1 Бельгія
 • 2 Італія
 • 3 Велика Британія
 • 4 Німеччина
 • 5 Франція
 • 6 Білорусь
 • 7 Іспанія

Завдання відкритого типу

30. Дайте визначення поняття «план місцевості».

31. Коротко схарактеризуйте географічне положення України.

32. Які риси розміщення ГЕС в Україні?

Завдання з використанням математичних розрахунків

33. Визначте витрату води річки, якщо ширина річки становить 20 м, середня глибина — 1 м, швидкість течії — 1 м/с.

34. Використовуючи дані таблиці, визначте густоту населення Чернівецької області (заокруглити до цілого числа).

Населення області, тис. осіб

Частка міських мешканців, %

Частка сільських мешканців, %

Площа області, тис. км2

Частка осіб, молодших за працездатний вік, %

Чернівецька обл.

906,8

40

60

8,1

23,4

35. Визначте водозабезпеченість (л/особу) населення Венесуели, у якій проживає 28 млн осіб, а об’єм прісної води становить 1 320 км3.

Завдання на контурній карті

36. На контурній карті позначте й підпишіть адміністративні області України, що розташовані на території підзони Мішаних лісів.

Відповіді можна знайти тут