ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Географія. Кузишин

Варіант 1

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Давньогрецький учений, який найбільш точно визначив довжину земного екватора

 • □ А Арістотель
 • □ Б Ератосфен
 • □ В Геродот
 • □ Д Страбон

2. До ендогенних процесів належить

 • □ А метаморфізм
 • □ Б вивітрювання
 • □ В ерозія
 • □ Г абразія

3. Земля здійснить оберт навколо своєї осі на 5° за

 • □ А 12 сек
 • □ Б 56 хв
 • □ В 24 хв
 • □ Г 20 хв

4. Курило-Камчатський жолоб розташований у

 • □ А Атлантичному океані
 • □ Б Тихому океані
 • □ В Північному Льодовитому океані
 • □ Г Індійському океані

5. Крайня північна точка Африки

 • □ А мис Голковий
 • □ Б мис Рас-Енгела
 • □ В мис Альмаді
 • □ Г мис Байрон

6. Серед інших материків Австралія за площею посідає

 • □ А друге місце
 • □ Б третє місце
 • □ B четверте місце
 • □ Г шосте місце

7. Площа України становить

 • □ А 607,3 тис. км2
 • □ Б 450,7 тис. км2
 • □ В 510,3 тис. км2
 • □ Г 603,7 тис. км2

8. Відстань між західною та східною крайніми точками України становить

 • □ А 893 км
 • □ Б 960 км
 • □ B 1 020 км
 • □ Г 1 316 км

9. Метод, який використовують учені-географи в процесі експедиційних досліджень

 • □ А метод узагальнення та систематики
 • □ Б метод польових досліджень
 • □ В аналітичний метод
 • □ Г хронологічний метод

10. Найвищою частиною Українських Карпат є

 • □ A Вулканічний хребет
 • □ Б Рахівський масив
 • □ В Східні Бескиди
 • □ Г масив Чорногора

11. У Карпатах розташоване озеро

 • □ A Синевир
 • □ Б Сасик
 • □ В Світязь
 • □ Г Ялпуг

12. Поліська низовина була утворена

 • □ A давніми льодовиковими відкладами
 • □ Б еоловими процесами
 • □ B ерозійними процесами
 • □ Г відступом моря

13. Регіон України, для якого типовими є бурі, сіро-бурі, дерново-буроземні ґрунти, у деревостанах представлені бук, ялина, ялиця, ялівець, серед тварин представлені олень благородний, ведмідь бурий, глухар

 • □ А Карпати
 • □ Б Крим
 • □ В Подніпров’я
 • □ Г Полісся

14. Вид економічної діяльності, що НЕ належить до первинного сектору

 • □ А металургійне виробництво
 • □ Б сільське господарство
 • □ В рибне господарство
 • □ Г лісове господарство

15. Показник економічної могутності країни (сукупна вартість усього обсягу товарів та послуг, вироблених і реалізованих у країні за календарний рік, враховуючи надходження від їх експорту й імпорту)

 • □ А вид
 • □ Б ВВП
 • □ В ІЛР
 • □ Г КВЕД

16. Регіон світу, у якому переважають країни з постіндустріальною стадією розвитку

 • □ А Азія
 • □ Б Африка
 • □ В Європа
 • □ Г Латинська Америка

17. Сільськогосподарські культури, які доцільно вирощувати у зоні Мішаних лісів

 • □ А жито, картопля
 • □ Б пшениця, овес
 • □ В соняшник, просо
 • □ Г пшениця, ріпак

18. Культура, яка НЕ належить до зернових

 • □ А сорго
 • □ Б пшениця
 • □ В рис
 • □ Г соя

19. Найбільш небезпечний вид забруднення вод Світового океану

 • □ А випадання кислотних дощів
 • □ Б зменшення концентрації озону
 • □ В викиди вихлопних газів
 • □ Г забруднення нафтопродуктами та побутовими відходами

20. Меліоративний захід, найбільш доцільний у Степовій зоні

 • □ А зрошування
 • □ Б осушування
 • □ В вапнування
 • □ Г рекультивація

Завдання на встановлення відповідності

21. Увідповідніть терміни та їх трактування

 • 1 землетрус
 • 2 сейсмічний пояс
 • 3 епіцентр землетрусу
 • 4 гіпоцентр
 • □ А місце розривів і зміщень у земній корі
 • □ Б ділянка земної кори, що розташована над гіпоцентром
 • □ В місця розходження й зіткнення літосферних плит, де землетруси відбуваються найчастіше
 • □ Г підземні поштовхи та коливання земної поверхні, що відбуваються внаслідок раптових зміщень і розривів у земній корі або верхній частині мантії
 • □ Д зустрічні горизонтальні переміщення пластів гірських порід

22. Увідповідніть наслідки процесу експансії, змішування рас і народів та представників мішаних рас і народів Південної Америки

 • 1 нащадки шлюбів європейців та індіанців
 • 2 нащадки шлюбів індіанців і негрів
 • 3 нащадки шлюбів негрів та європейців
 • 4 винищене та вимерле населення Південної Америки
 • □ А інки
 • □ Б метиси
 • □ В самбо
 • □ Г мулати
 • □ Д індіанці

23. Увідповідніть назви міст і чисельність їх мешканців

 • 1 Харків
 • 2 Київ
 • 3 Дніпро
 • 4 Львів
 • □ А 760 тис. осіб
 • □ Б 1,5 млн осіб
 • □ В 1,1 млн осіб
 • □ Г 2,7 млн осіб
 • □ Д 1 млн осіб

24. Увідповідніть морські порти України та області, у яких вони розташовані

 • 1 Чорноморськ
 • 2 Бердянськ
 • 3 Маріуполь
 • 4 Керч
 • □ A Запорізька область
 • □ Б Донецька область
 • □ В АР Крим
 • □ Г Одеська область
 • □ Д Миколаївська область

25. Увідповідніть групи країн та види мінеральних ресурсів, що в них переважають

 • 1 Канада, Росія
 • 2 Ірак, Польща
 • 3 Саудівська Аравія, Іран
 • 4 США, Узбекистан
 • □ А сірка
 • □ Б алмази
 • □ B калійна сіль
 • □ Г каолін
 • □ Д нафта й природний газ

Завдання з вибором трьох правильних варіантів відповідей

26. Укажіть три моря, які належать до внутрішніх

 • 1 Чорне
 • 2 Середземне
 • 3 Берингове
 • 4 Червоне
 • 5 Мармурове
 • 6 Саргасове
 • 7 Охотське

27. Укажіть трьох дослідників Антарктиди

 • 1 Роберт Скотт
 • 2 Михайло Лазарев
 • 3 Джеймс Кук
 • 4 Абел Тасман
 • 5 Френсіс Дрейк
 • 6 Вілем Янсзон
 • 7 Руал Амундсен

28. Укажіть три області України, які мають вихід до кордону з Польщею

 • 1 Львівська
 • 2 Івано-Франківська
 • 3 Закарпатська
 • 4 Волинська
 • 5 Чернівецька
 • 6 Рівненська
 • 7 Житомирська

29. Укажіть три країни, які є лідерами за довжиною автошляхів у світі

 • 1 Китай
 • 2 Катар
 • 3 Непал
 • 4 Афганістан
 • 5 Сирія
 • 6. США
 • 7 Індія

Завдання відкритого типу

30. Дайте визначення поняття «азимут».

31. Поясніть, що є предметом економічної та соціальної географії.

32. Що включає поняття «адміністративно-територіальний устрій»?

Завдання з використанням математичних розрахунків

33. Обчисліть висоту бархана, якщо відомо: стрімкість його підвітряного схилу — 30°, довжина — 200 м.

34. Визначте ресурсозабезпеченість Чилі, враховуючи, що щорічний видобуток мідних руд — 5,5 млн т, а загальні запаси мідних руд становлять 192,5 млн т.

35. Визначте різницю висот (у метрах) найвищих вершин Українських Карпат та Кримських гір.

Завдання на контурній карті

36. Позначте та підпишіть на контурній карті п’ять приток Дніпра.

Відповіді можна знайти тут