ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Географія. Кузишин

Варіант 10

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Загальна кількість променевої енергії Сонця, яка досягла земної поверхні

 • ◻ А сонячне світло
 • ◻ Б сумарна сонячна радіація
 • ◻ В променева енергія Сонця
 • ◻ Г радіаційний баланс

2. Ґрунти, які характерні для зони Мішаних лісів

 • ◻ А дерново-підзолисті
 • ◻ Б сірі лісові
 • ◻ В чорноземи
 • ◻ Г червоноземи

3. Зона, де найчастіше зароджуються землетруси

 • ◻ А на дні океану
 • ◻ Б у зоні зіткнення літосферних плит
 • ◻ В у горах
 • ◻ Г на рівнинах

4. До складу Атлантичного океану НЕ входить

 • ◻ A Середземне море
 • ◻ Б Карибське море
 • ◻ В Охотське море
 • ◻ Г Балтійське море

5. Причина відкриття Америки

 • ◻ А помилка капітана експедиції
 • ◻ Б пошук нового материка
 • ◻ В пошук доказів сферичності Землі
 • ◻ Г пошук західного шляху до Індії

6. За площею серед інших континентів Північна Америка посідає

 • ◻ А друге місце
 • ◻ Б третє місце
 • ◻ В четверте місце
 • ◻ Г п’яте місце

7. Територія, яка увійшла у 1939 р. до складу України

 • ◻ А Закарпаття
 • ◻ Б Західна Волинь та Східна Галичина
 • ◻ В Буковини
 • ◻ Г Поділля

8. Льодовикові форми рельєфу поширені на

 • ◻ А Українському Поліссі
 • ◻ Б Головному пасмі Криму
 • ◻ В Причорноморській низовині
 • ◻ Г Донецькому кряжі

9. НЕ характерна властивість для вугілля Донецького кам’яновугільного басейну

 • ◻ А високозольне
 • ◻ Б загазоване
 • ◻ В високоенергетичне
 • ◻ Г висококалорійне

10. Середньорічна кількість опадів у зоні Степу України становить

 • ◻ А 50-100 мм
 • ◻ Б 450-300 мм
 • ◻ В 500-700 мм
 • ◻ Г 1 000-1 200 мм

11. Витік Дніпра розташований на

 • ◻ А Смоленсько-Московській височині
 • ◻ Б Середньоруській височині
 • ◻ В Валдайській височині
 • ◻ Г Донецькому кряжі

12. Ґрунти, характерні для Середнього Придніпров’я

 • ◻ А дерново-підзолисті
 • ◻ Б каштанові
 • ◻ В тундрово-глеєві
 • ◻ Г чорноземи

13. Адміністративна область України, населення якої становить менше як 1 млн осіб

 • ◻ А Волинська
 • ◻ Б Чернівецька
 • ◻ В Тернопільська
 • ◻ Г Закарпатська

14. Основний район вирощування маслин у світі

 • ◻ А країни Карибського басейну
 • ◻ Б Латинська Америка
 • ◻ В Середземноморські країни
 • ◻ Г Центральна та Східна Європа

15. Держави, що мають дипломатичні відносини або з багатьма державами, або визнаються лише окремими зацікавленими державами, причетними до їх створення

 • ◻ А невизнані «держави»
 • ◻ Б визнані держави
 • ◻ В частково визнані держави
 • ◻ Г окуповані території

16. Країни з провідною роллю ГЕС у структурі виробництва електроенергії

 • ◻ А Франція, США, Німеччина
 • ◻ Б Україна, Польща, Румунія
 • ◻ B Норвегія, Бразилія, Канада
 • ◻ Г Італія, Швеція, Швейцарія

17. Установлення виробничих зв’язків між спеціалізованими підприємствами, що спільно працюють над виробництвом кінцевої продукції

 • ◻ А кооперування
 • ◻ Б спеціалізація
 • ◻ В комбінування
 • ◻ Г технологічна спеціалізація

18. Частка в загальному земельному фонді світу, яка припадає на сільськогосподарські землі

 • ◻ А 26 %
 • ◻ Б 5 %
 • ◻ В 36 %
 • ◻ Г 55 %

19. Міста, що належать до категорії світових

 • ◻ А Дніпро та Харків
 • ◻ Б Нью-Йорк і Лондон
 • ◻ В Майямі та Філадельфія
 • ◻ Г Антверпен та Казань

20. Вид діяльності, який НЕ належить до фінансових

 • ◻ А переказ коштів
 • ◻ Б випуск платіжних карток, дорожніх чеків
 • ◻ В страхові послуги
 • ◻ Г надання освітніх послуг з підготовки фінансистів

Завдання на встановлення відповідності

21. Увідповідніть географічні об’єкти та роки їх відкриття

 • 1 Пд. Полюс
 • 2 Водоспад Анхель
 • 3 протока Дрейка
 • 4 Магелланова протока
 • ◻ А 1578 р.
 • ◻ Б 1520 р.
 • ◻ В 1911 р.
 • ◻ Г 1935 р.
 • ◻ Д 1820 р.

22. Увідповідніть назви природних зон Євразії і типові для них рослини

 • 1 арктичні пустелі
 • 2 тайга
 • 3 вологі екваторіальні ліси
 • 4 пустелі
 • ◻ А динне та хлібне дерево, манго
 • ◻ Б мохи та лишайники
 • ◻ В саксаул
 • ◻ Г ялина, сосна, модрина
 • ◻ Д ковила, типчак, тонконіг

23. Увідповідніть прізвища вчених та їх внесок у науку

 • 1 В. Зуєв
 • 2 П. Чубинський
 • 3 Г. Висоцький
 • 4 Ю. Дрогобич
 • ◻ A вивчав залежності погоди від рис місцевості
 • ◻ Б установив закономірності розподілу чорноземів
 • ◻ В написав працю про звичаї України
 • ◻ Г описував залізні руди в долині р. Саксагань
 • ◻ Д вивчав долину Дніпра та його лівих приток

24. Увідповідніть назви фізико-географічних країв та адміністративні області, які переважно розташовані на їхніх територіях

 • 1 Поліський
 • 2 Дністровсько-Дніпровський
 • 3 Лівобережно-Дніпровський
 • 4 Середньоруський
 • ◻ А Черкаська, Кіровоградська
 • ◻ Б Харківська, Сумська
 • ◻ В Рівненська, Волинська
 • ◻ Г Полтавська, Дніпропетровська
 • ◻ Д Закарпатська, Івано-Франківська

25. Увідповідніть країни та продукти харчування, які в них активно споживають та виробляють

 • 1 Китай
 • 2 Білорусь
 • 3 Ісландія
 • 4 Нідерланди
 • ◻ А риба
 • ◻ Б картопля
 • ◻ В сир
 • ◻ Г рис
 • ◻ Д соя

Завдання з вибором трьох правильних варіантів відповідей

26. Укажіть три холодні течії

 • 1 Канарська
 • 2 Каліфорнійська
 • 3 Міжпасатна протитечія
 • 4 Перуанська
 • 5 Південна пасатна течія
 • 6 Куросіо
 • 7 Гольфстрім

27. Укажіть три річки Євразії, які належать до басейну Атлантичного океану

 • 1 Сирдар’я
 • 2 Урал
 • 3 Амур
 • 4 Рейн
 • 5 Дон
 • 6 Дніпро
 • 7 Вісла

28. Укажіть три річки, які належать до басейну Дунаю

 • 1 Теребля
 • 2 Тиса
 • 3 Тересва
 • 4 Золота Липа
 • 5 Бистриця Надвірнянська
 • 6 Тетерів
 • 7 Лімниця

29. Укажіть три країни, у яких курсують надшвидкісні потяги

 • 1 Індія
 • 2 Україна
 • 3 Китай
 • 4 Пакистан
 • 5 Німеччина
 • 6 Японія
 • 7 Росія

Завдання відкритого типу

30. Дайте визначення поняття «абсолютна вологість».

31. Коротко схарактеризуйте басейн річки Південний Буг.

32. Назвіть чинники розвитку чорної металургії в Україні.

Завдання з використанням математичних розрахунків

33. У Карпатах, неподалік Говерли, працює найбільш високогірна метеорологічна станція України «Пожижевська». Температура повітря тут лише на 3,8 °С вища, ніж на головній вершині Українських Карпат. Пригадавши висоту Говерли, визначте висоту, на якій розташована станція «Пожижевська».

34. Визначте річний стік Дніпра, якщо середньорічні витрати води становлять 1 660 м3/сек.

35. Обчисліть рівень спеціалізації економічного району (%), якщо сукупний суспільний продукт, створений в ньому, становить 3,5 млн дол. за рік, а частина сукупного суспільного продукту, вивезеного за його межі, — 2,5 млрд грн.

Завдання на контурній карті

36. Позначте й підпишіть на контурній карті не менше семи озер України.

Відповіді можна знайти тут