ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Історія України. Горинський

ВАРІАНТ 3

1. Укажіть пункт, де знайдено рештки найдавнішої людини в Україні.

 • ◻ А 1
 • ◻ Б 2
 • ◻ В 3
 • ◻ Г 4

2. Про яке явище йдеться в описі візантійського імператора Константина Багрянородного:

«Коли настане листопад місяць, князі їхні одразу виходять з усіма русами з Києва і вирушають у... круговий об’їзд, а саме ... в землі Слов’ян, що платять данину русам. Годуючись там протягом цілої зими, вони у квітні місяці, коли розтає лід на річці Дніпрі, знову повертаються в Київ»?

 • ◻ А знамення
 • ◻ Б племінний союз
 • ◻ В полюддя
 • ◻ Г становище

3. Найдавніша зі збережених в Україні до наших днів книг, мініатюру «Євангеліст Лука» з якої зображено

 • ◻ А «Ізборник Святослава»
 • ◻ Б Мстиславове Євангеліє
 • ◻ В Остромирове Євангеліє
 • ◻ Г «Слово о полку Ігоревім»

4. Назва храму, зображеного на фото, та місто, у якому він постав

 • ◻ А Андріївська церква в Києві
 • ◻ Б Вірменський собор у Львові
 • ◻ В П’ятницька церква в Чернігові
 • ◻ Г церква святого Пантелеймона поблизу Галича

5. Юрій Дрогобич (Котермак) прославився як

 • ◻ А видатний учений, ректор Болонського університету, учитель Миколи Коперника
 • ◻ Б визначний політик, один з творців Городельської унії
 • ◻ В відомий церковний діяч, митрополит православної церкви
 • ◻ Г здібний полководець, керівник литовсько-українського війська у битві під Оршею

6. Назва та місце побудови церкви, зображеної на фото

 • ◻ А церква Зішестя Святого Духа в с. Потелич
 • ◻ Б церква Петра і Павла в с. Підгородці
 • ◻ В церква Святого Юрія в с. Станиля
 • ◻ Г церква-фортеця в с. Сутківці

7. Назва потуги, що вступила до Київського Богоявленського братства невдовзі після його заснування

 • ◻ А гетьман Петро Сагайдачний з усім Військом Запорізьким
 • ◻ Б київський каштелян, сенатор Адам Кисіль з усім київським міщанством
 • ◻ В князь Костянтин Острозький з усією православною шляхтою
 • ◻ Г митрополит Київський Йов Борецький з усіма єпископами та чернецтвом

8. Головний здобуток Національно-визвольної війни українського народу

 • ◻ А автономія України
 • ◻ Б відродження Української держави
 • ◻ В зростання кількості реєстрових козаків
 • ◻ Г союз з Московією

9. Укажіть події, зображені на карті стрілками.

 • ◻ А війна Московського царства та України проти Османської імперії
 • ◻ Б війна Османської імперії та України проти Речі Посполитої
 • ◻ В війна Речі Посполитої та Української держави
 • ◻ Г війна Української держави та Османської імперії

10. Наслідки походу військ Пилипа Орлика у Правобережну Україну в 1711 р.

 • ◻ А невдача під Білою Церквою і повернення до Бендер
 • ◻ Б повне визволення Правобережної України і проголошення її гетьманом Пилипа Орлика
 • ◻ В розгром військ Речі Посполитої, але відступ під тиском московської армії
 • ◻ Г розгром московського війська, об’єднання України під зверхністю Пилипа Орлика

11. Митець, що створив скульптурну групу Святого Юрія-Змієборця на фасаді собору Святого Юра у Львові, зображену на фото

 • ◻ А Іван Григорович-Барський
 • ◻ Б Степан Ковнір
 • ◻ В Бернард Меретін
 • ◻ Г Йоганн Пінзель

12. Ставлення більшості учасників польського повстання 1830-1831 рр. до земель Правобережної України

 • ◻ А територія, на їхню думку, споконвіку польська, мала стати невід’ємною частиною відновленої Речі Посполитої
 • ◻ Б територія, що після перемоги над царизмом мала стати частиною новоствореної незалежної Української держави, яка мала розділяти Польщу та Росію
 • ◻ В територія, що після перемоги над царизмом мала стати частиною Української автономної держави — складової відновленої Речі Посполитої
 • ◻ Г територія, яка не є польською, а значить, має залишитися у складі Російської імперії

13. Прочитайте уривок зі спогадів Якова Головацького й укажіть назву видання, про яке йдеться в наведеному тексті.

«Вона запалила вогонь, що його тільки гробова перста загасити може, спасла народ від загибелі й отворила очі кожному письменному чоловікові, у якого лишилося ще незіпсоване українське серце, показала йому його положення, обов’язки для народу й спосіб, як ті обов’язки треба сповняти».

 • ◻ А «Галицько-руська матиця»
 • ◻ Б «Зоря»
 • ◻ В «Зоря Галицька»
 • ◻ Г «Русалка Дністрова»

14. Прочитайте визначення й укажіть поняття, що відповідає його змісту.

«Художній метод, ознаками якого є культ почуттів людини, увага до особистості, неприйняття буденності, наявність мотивів бунту, нескореності, історизму, захоплення фольклором».

 • ◻ А реалізм
 • ◻ Б романтизм
 • ◻ В сентименталізм
 • ◻ Г футуризм

15. Прочитайте уривок і вкажіть автора цих слів.

«Часи вишиваних сорочок... минули і ніколи вже не вернуться. Українська інтелігенція стає до боротьби кривавої і безпощадної. Вона вірить в сили свої і вона виповнить свій обов’язок. Вона виписує на своєму прапорі ці слова «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпат аж по Кавказ... Наша нація ступила на новий шлях життя, а ми мусимо стати на її чолі, щоб вести до здійснення великого ідеалу»... Державна самостійність єсть головна умова існування нації, а державна незалежність єсть національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин».

 • ◻ А Борис Грінченко
 • ◻ Б Дмитро Донцов
 • ◻ В Микола Міхновський
 • ◻ Г Ілля Шраг

16. Автор картини, репродукцію якої наведено

 • ◻ А Сергій Васильківський
 • ◻ Б Ілля Рєпін
 • ◻ В Микола Самокиш
 • ◻ Г Іван Труш

17. Установіть відповідність між іменами та прізвищами гетьманів і назвами документів, які вони підписали.

 • 1 Іван Брюховецький
 • 2 Іван Виговський
 • 3 Дем’ян Многогрішний
 • 4 Іван Самойлович
 • А Гадяцький договір
 • Б «Глухівські статті»
 • В «Конотопські статті»
 • Г «Московські статті»
 • Д Переяславський договір

18. Установіть відповідність.

 • А Василь Капніст
 • Б Микола Костомаров
 • В Іван Котляревський
 • Г Пантелеймон Куліш
 • Д Тарас Шевченко

19. Установіть послідовність.

 • А архантропи (пітекантропи)
 • Б кроманьйонці
 • В палеоантропи (неандертальці)
 • Г трипільці

20. Установіть послідовність подій.

 • А запровадження християнства як державної релігії
 • Б Любецький з’їзд князів
 • В похід Аскольда на Константинополь
 • Г розгром печенігів князем Ярославом Мудрим

21. Укажіть умови Березневих статей 1654 р., які обмежували суверенітет Української козацької держави.

 • 1 виплата грошової данини
 • 2 заборона дипломатичних відносин з Річчю Посполитою та Османською імперією
 • 3 у Києві мав розміщуватися московський військовий гарнізон
 • 4 незмінність основних рис політичного та державного устрою
 • 5 спільні воєнні дії проти Речі Посполитої
 • 6 традиційність станових прав і привілеїв населення
 • 7 українська церква переходила у підпорядкування Московського патріархату

22. Укажіть причини поширення «москвофільства» на західноукраїнських землях у 2-й половині XIX ст.

 • 1 активна допомога російського народу населенню Західної України у боротьбі з впливом поляків
 • 2 зневіра у можливості захистити національні інтереси власними силами
 • 3 зростання економічного та політичного домінування поляків, угорців, румунів у краї
 • 4 інформація про хороше становище українців у Російській імперії
 • 5 політика Росії, її фінансова та політична підтримка «москвофільства»
 • 6 прагнення звільнитися з-під влади австрійського імператора
 • 7 теоретичне доведення тези про єдиний російський народ