ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Історія України. Горинський

ВАРІАНТ 14

1. Прочитайте уривок з праці візантійського історика й укажіть період, до якого належать події.

«Тепер слов’яни бушують повсюдно... Вони спустошили та спалили міста й фортеці, узяли полонених і стали панами на землі. Вони осіли на ній панами, як на своїй, без страху... І нині вони живуть тут і перебувають у країні ромеїв... Зіслов’янилась вся наша земля і стала варварською».

 • ◻ A III-IV ст.
 • ◻ Б IV-V ст.
 • ◻ В V-VII ст.
 • ◻ Г VIII-IX ст.

2. Назва зображеного на фото храму

 • ◻ А Василівська церква
 • ◻ Б Десятинна церква
 • ◻ В Кирилівська церква
 • ◻ Г Софійський собор

3. Укажіть твір, з якого взято наведену цитату.

«Перестали князі невірних воювати, стали один одному казати: се моє, а се теж моє, брате! Стали вони діла дрібні вважати за великі, на себе самих підіймати чвари».

 • ◻ А «Повість минулих літ»
 • ◻ Б «Повчання» Володимира Мономаха
 • ◻ В «Слово о полку Ігоревім»
 • ◻ Г «Слово про закон і благодать»

4. Яку подію літописець описує такими словами:

«О, лихіша від лиха честе татарська! Данило Романович, що був князем великим, володів із братом своїм Руською землею, Києвом, і Володимиром, і Галичем, і іншими краями, нині сидить на колінах і холопом себе називає! А вони данини хочуть, і погрози ідуть, і він життя не надіється! О, лиха ти, честе татарська!»?

 • ◻ А битву на Калці
 • ◻ Б взяття монголо-татарами Києва
 • ◻ В коронацію в Дорогичині
 • ◻ Г поїздку князя Данила в Орду

5. Перша відома книга Святого Письма тогочасною книжною українською мовою, видана в 1556-1561 рр., мініатюри з якої подано нижче

 • ◻ А Волинське Євангеліє
 • ◻ Б Крехівський «Апостол»
 • ◻ В Острозька Біблія
 • ◻ Г Пересопницьке Євангеліє

6. Причина укладення Білоцерківського договору

 • ◻ А перехід кримських татар на бік Речі Посполитої
 • ◻ Б поразка польських військ у битві під Батогом
 • ◻ В поразка українських військ у битві під Берестечком
 • ◻ Г смерть польського короля Владислава IV

7. Причини втрати гетьманської булави Іваном Брюховецьким

 • ◻ А дозвіл московитам втручатися у внутрішні справи України, зокрема надання московським воєводам адміністративної влади та можливість захоплювати українські землі
 • ◻ Б заборона на задоволення зростаючих апетитів козацької старшини щодо маетностей і привілеїв
 • ◻ В ігнорування волі московського царя, обмеження московських воєвод в Україні суто військовими функціями
 • ◻ Г поразки в походах на Правобережжя, неспроможність об’єднати Україну під своєю владою

8. Укажіть особливість становища Запорозької Січі в роки Руїни (60-70-ті рр. XVII ст.).

 • ◻ А виступала самостійною військово-політичною силою
 • ◻ Б входила до складу Правобережної Гетьманщини
 • ◻ В перебувала під протекторатом турецького султана
 • ◻ Г становила окрему адміністративну одиницю Слобідської України

9. Хто з гетьманів був ктитором Преображенської церкви у своєму рідному селі Великих Сорочинцях, зображеної нижче?

 • ◻ А Данило Апостол
 • ◻ Б Пилип Орлик
 • ◻ В Павло Полуботок
 • ◻ Г Іван Скоропадський

10. Прочитайте уривок з маніфесту Катерини II та вкажіть, про кого в ньому йдеться.

«Ми цьому начальникові наказали найспокійнішим чином виконати доручену йому справу, уникаючи, наскільки це можливо, кровопролиття... Їх злочини, які примусили нас вжити таких суворих заходів є такими:.. вони почали років з десять тому назад та й зовсім недавно надто далеко заходити зі своїм зухвальством, привласнивши... не тільки всі ті землі, які ми придбали в останню війну в Оттоманської Порти, але й навіть ті, що були заселені в Новоросійській губернії, мотивуючи ніби їм ті й інші здавна належали...»

 • ◻ А запорізькі козаки
 • ◻ Б козаки Лівобережної України
 • ◻ В кримські татари
 • ◻ Г німецькі колоністи

11. Укажіть назву війни, події якої позначено на карті.

 • ◻ А російсько-німецька війна
 • ◻ Б російсько-польська війна
 • ◻ В російсько-турецька війна
 • ◻ Г російсько-французька війна

12. Прочитайте уривок зі статті Івана Франка й укажіть історичного діяча, про якого йдеться:

«Поет, оповідач, кореспондент і провідник, як людина наскрізь симпатична, щира й проста, пройнята належною любов’ю до рідного народу і непохитна певна своєї роботи, як у мистецтві, так і в житті».

 • ◻ А Лук’ян Кобилиця
 • ◻ Б Йосип Лозинський
 • ◻ В Михайло Лучкай
 • ◻ Г Маркіян Шашкевич

13. Український філолог, фольклорист, ботанік, історик, перший ректор Київського університету

 • ◻ А Микола Костомаров
 • ◻ Б Михайло Максимович
 • ◻ В Микола Маркевич
 • ◻ Г Михайло Остроградський

14. Сфера діяльності земств на Південній Україні та Лівобережжі (з 1911 р. і на Правобережжі)

 • ◻ А збір податків, організація економічного життя селянства, забезпечення освіти та охорони здоров’я населення
 • ◻ Б збір податків, організація економічного життя селянства, здійснення цензури та статистичного аналізу
 • ◻ В збір статистичних даних, організація економічного життя селянства, початкової освіти, медичного обслуговування, утримання пошти, упорядкування доріг
 • ◻ Г збір статистичних даних, організація економічного життя селянства, початкової та середньої освіти, медичного обслуговування, нагляд за судами та фінансовим станом

15. Укажіть явище, про яке йдеться в поданому нижче рекламному оголошенні.

 • ◻ А кооперація
 • ◻ Б міграція
 • ◻ В народне віче
 • ◻ Г селянський страйк

16. Автор картини «Святочне ворожіння», репродукцію якої наведено

 • ◻ А Сергій Васильківський
 • ◻ Б Микола Пимоненко
 • ◻ В Ілля Рєпін
 • ◻ Г Іван Труш

17. Установіть відповідність між назвами міст і спорудженими в них архітектурними шедеврами.

 • 1 Батурин
 • 2 Київ
 • 3 Львів
 • 4 Почаїв
 • А Андріївська церква
 • Б палац Кирила Розумовського
 • В собор Святого Юра
 • Г Троїцька соборна церква
 • Д Успенська соборна церква лаври

18. Установіть відповідність.

 • 1 Мендель Бейліс
 • 2 Микола Міхновський
 • 3 Євген Чикаленко
 • 4 Ілля Шраг
 • А антисемітська справа
 • Б видання щоденної газети «Рада»
 • В діяльність парламентської громади
 • Г повстання на броненосці «Потьомкін»
 • Д «Самостійна Україна»

19. Установіть послідовність подій.

 • А Велика грецька колонізація
 • Б Велике переселення народів
 • В Велике розселення слов’ян
 • Г розселення племен трипільської культури на території України

20. Установіть послідовність правління гетьманів.

 • А Петро Дорошенко
 • Б Іван Мазепа
 • В Кирило Розумовський
 • Г Богдан Хмельницький

21. Укажіть напрями діяльності перших київських князів (від Олега до Святослава).

 • 1 будівництво міст, підтримка ремесел і торгівлі у своїх володіннях
 • 2 захист власних володінь від нападників та організація воєнних походів на сусідні землі
 • 3 збір і збут полюддя
 • 4 організація постійних міжнародних зносин з сусідніми державами й активних дипломатичних контактів з іншими народами
 • 5 приєднання до своїх володінь нових земель і нових народів та обкладання їх даниною
 • 6 релігійна реформа, поступове запровадження християнства
 • 7 розробка державного законодавства, кодифікація звичаєвого права

22. Укажіть обмеження, які існували для козаків на 1648 р.

 • 1 заборонялося обирати гетьмана і старшину
 • 2 заборонялись походи проти Османської імперії та Криму
 • 3 запорізькі козаки ставали емігрантами
 • 4 Запорізька Січ ліквідовувалася
 • 5 на Запоріжжі постійно перебували польські загони
 • 6 реєстрові козаки перетворювалися на кріпаків
 • 7 Січ перетворювалася на місце торгівлі