ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Історія України. Горинський

ВАРІАНТ 9

1. Князь, родину якого намальовано на поданій мініатюрі з «Ізборника», та назва зображеного на фото храму, будівництво якого він започаткував

 • ◻ А Володимир Великий, Десятинна церква
 • ◻ Б Мстислав Володимирович, Спасо-Преображенський собор
 • ◻ В Святослав Ярославич, Успенський собор Києво-Печерської лаври
 • ◻ Г Ярослав Мудрий, Софійський собор

2. Галицько-волинський князь, територію держави якого на початку правління виділено на карті жирною лінією

 • ◻ А Данило Романович
 • ◻ Б Лев Данилович
 • ◻ В Роман Мстиславович
 • ◻ Г Юрій І Львович

3. Прочитайте уривок і вкажіть державу, у якій відбулася описана подія.

«...Бажаючи припинити існування князівства Київського, не посадив уже там Семенового сина, а посадив воєводу з Литви Мартина Гаштовта, ляха, якого не хотіли прийняти кияни не тільки тому, що не був князем, а більше тому, що він був ляхом; одначе будучи примушені, погодилися».

 • ◻ А Київська держава
 • ◻ Б Литовсько-Руська держава
 • ◻ В Польське королівство
 • ◻ Г Річ Посполита

4. Найважливіші соціальні верстви, з яких формувалося козацтво

 • ◻ А збідніла українська православна шляхта і міщани
 • ◻ Б переселенці із земель, що межували з Україною
 • ◻ В промисловики-уходники та кріпаки-втікачі
 • ◻ Г селяни — вільні общинники, які освоювали нові землі та міщани

5. Прочитайте факти біографії діяча й укажіть його ім’я та прізвище.

«Роки життя — 1596-1647. Народився в молдовсько-угорській аристократичній родині. З 1607 р. Україна стала його батьківщиною. Навчався у Львівській братській школі, Замойській (у Замості) академії, можливо, в деяких європейських університетах. Був військовиком, згодом постригся в ченці. У 1632-1647 рр. був митрополитом Київським і Галицьким. Яскравий богослов, видатний організатор церковного життя. Автор книги «Требник». Засновник першої вищої школи в Україні в XVII ст.».

 • ◻ А Йов Борецький
 • ◻ Б Іван Вишенський
 • ◻ В Петро Могила
 • ◻ Г Єлисей Плетенецький

6. Укажіть дати подій, позначених на карті.

 • ◻ А 1648-1649 рр.
 • ◻ Б 1649-1650 рр.
 • ◻ В 1649, 1651 рр.
 • ◻ Г 1651-1652 рр.

7. Історичний діяч, якого було обрано гетьманом на козацькій раді під Германівкою, а також титул, який йому пізніше присвоїли турки

 • ◻ А Іван Виговський, гетьман обох берегів Дніпра, кошовий Війська Запорізького
 • ◻ Б Василь Золотаренко, князь Кіммерії та України, старший Війська Запорізького
 • ◻ В Яким Сомко, князь Скіфії та України, глава Війська Запорізького
 • ◻ Г Юрій Хмельницький, князь Сарматії та України, володар Війська Запорізького

8. Прочитайте уривок з документа й укажіть назву органу, у якому мали бути відповідні порядки.

«А бути їм в засіданнях у рівності, а засідати праворуч великоросійським, а ліворуч малоросійським...»

 • ◻ А Малоросійська губернія
 • ◻ Б Малоросійський приказ
 • ◻ В Правління гетьманського уряду
 • ◻ Г Старшинська рада

9. Ставлення запорізьких козаків до російсько-турецької війни 1768-1774 рр.

 • ◻ А брали участь на боці Османської імперії
 • ◻ Б відіграли помітну роль на боці Росії
 • ◻ В не брали участі, нейтралітет
 • ◻ Г незначна участь на боці Росії

10. Програмне положення «Руської правди» Павла Пестеля

 • ◻ А збереження цілковитої політичної єдності українських і російських земель у майбутній Російській республіці
 • ◻ Б надання Україні автономії в Російській конституційній монархії
 • ◻ В створення двох українських «держав» у складі федеративної Російської держави
 • ◻ Г створення незалежної Української держави у складі слов’янської федерації

11. Архітектурний стиль, у якому збудована Успенська соборна церква Почаївської лаври, зображена на фото

 • ◻ А бароко
 • ◻ Б готика
 • ◻ В модерн
 • ◻ Г романський

12. Статус, який мало Королівство Галичини та Лодомерії наприкінці XVIII ст.

 • ◻ А адміністративний округ Австрійської держави
 • ◻ Б васальна держава, залежна від Османської імперії
 • ◻ В історичний регіон Речі Посполитої
 • ◻ Г суверенна і незалежна монархічна держава

13. Місто, одним із символів якого є зображений на фото пам’ятник

 • ◻ А Київ
 • ◻ Б Одеса
 • ◻ В Полтава
 • ◻ Г Харків

14. Прочитайте уривок з документа й укажіть його назву.

«...Зробити по цензурному відомству розпорядження, щоб до друку дозволяли тільки такі твори цією мовою, які стосуються галузі красного письменства; пропуск книжок малоросійською мовою як духовного змісту, так і навчальних та взагалі призначених для початкового читання народу, припинити».

 • ◻ А Валуєвський циркуляр
 • ◻ Б Емський указ
 • ◻ В маніфест царя від 19 лютого 1861 р.
 • ◻ Г циркуляр «про кухарчиних дітей»

15. Чинник, який мав важливе значення для процесу створення українських політичних партій у Галичині в другій половині XIX ст.

 • ◻ А масова еміграція західноукраїнських селян на Американський континент
 • ◻ Б організаційна діяльність представників греко-католицької церкви
 • ◻ В поширення європейських політичних ідей, їх поєднання з внутрішніми факторами
 • ◻ Г утворення українських політичних партій у Наддніпрянщині

16. Автор першого національного історичного роману та його назва

 • ◻ А Микола Костомаров, «Чернігівка»
 • ◻ Б Пантелеймон Куліш, «Чорна рада»
 • ◻ В Панас Мирний, «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
 • ◻ Г Іван Франко, «Захар Беркут»

17. Установіть відповідність між храмами та містами, у яких вони збудовані.

 • 1 Вірменський собор (1363 р.)
 • 2 Софійський собор (перша половина XI ст.)
 • 3 Спасо-Преображенський собор (1036 р.)
 • 4 церква святого Пантелеймона (кінець XII ст.)
 • А Галич
 • Б Київ
 • В Львів
 • Г Переяслав
 • Д Чернігів

18. Установіть відповідність.

 • 1 відруб
 • 2 монополія
 • 3 страйк
 • 4 хутір
 • А виділення селянам землі в одному масиві
 • Б зосередження чогось (наприклад, виробництва) в одному місці
 • В невеликий населений пункт з господарством на віддалі від сіл
 • Г об’єднання підприємств певної галузі чи місцевості
 • Д одночасна відмова від праці з пред’явленням вимог.

19. Установіть послідовність подій.

 • А Любецький з’їзд князів
 • Б перемога військ Ярослава Мудрого над печенігами
 • В перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах (Київський літопис)
 • Г початок правління Володимира Мономаха в Києві

20. Установіть послідовність правління гетьманів.

 • А Іван Виговський
 • Б Іван Мазепа
 • В Іван Самойлович
 • Г Іван Скоропадський

21. Укажіть основні досягнення людей у період мезоліту.

 • 1 винайдення вогню
 • 2 зародження мистецтва та релігійних уявлень
 • 3 користування лижами
 • 4 користування луком і стрілами
 • 5 користування ручними рубилами
 • 6 користування човнами
 • 7 поява виробів з кістки та рогу

22. Укажіть основні форми соціального протесту українського населення в 1-й половині XIX ст.

 • 1 відмова виконувати панщину
 • 2 голодування з політичними вимогами
 • 3 масові й поодинокі втечі з маєтків поміщиків
 • 4 підпалювання поміщицьких маєтків
 • 5 пікетування повітових адміністрацій
 • 6 політичні демонстрації
 • 7 політичні страйки