ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 8

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Укажіть ПОМИЛКОВЕ щодо квітки твердження:

 • ◻ А орган насінного розмноження покритонасінних;
 • ◻ Б орган, з якого утворюється плід покритонасінних;
 • ◻ В орган статевого розмноження покритонасінних;
 • ◻ Г орган вегетативного розмноження покритонасінних.

2. Укажіть рядок, що містить назви лише пластинчастих грибів:

 • ◻ А сироїжки, маслюки, підберезники;
 • ◻ Б підосичники, порхавки, сморжі;
 • ◻ В печериці, опеньки, мухомори;
 • ◻ Г лисички, боровики, рижики.

3. Для кровоносної системи птахів НЕ ХАРАКТЕРНЕ:

 • ◻ А два кола кровообігу;
 • ◻ Б змішана кров, що надходить до органів тіла;
 • ◻ В чотирикамерне серце;
 • ◻ Г збільшення частоти серцевих скорочень під час польоту.

4. Укажіть відділ хребта ссавців:

 • ◻ А черепний;
 • ◻ Б тулубовий;
 • ◻ В грудний;
 • ◻ Г уростиль.

5. Людина може заразитись печінковим сисуном, якщо:

 • ◻ А вживатиме в їжу погано просмажене м’ясо великої рогатої худоби;
 • ◻ Б вживатиме в їжу погано просмажену рибу;
 • ◻ В не помиє руки перед їдою після того, як гладила собаку;
 • ◻ Г питиме некип’ячену воду з відкритої водойми.

6. Проаналізуйте твердження щодо об’єкту, зображеного на рисунку, й укажіть помилкове:

 • ◻ А аорта позначена цифрою «12»;
 • ◻ Б артерії, по яких тече венозна кров, позначені цифрами «3» і «13»;
 • ◻ В вени, по яких тече артеріальна кров, позначені цифрами «4» і «14»;
 • ◻ Г мітральний клапан позначено цифрою «7».

7. Молекула про-іРНК складається з 900 нуклеотидів, при чому на інтроння ділянки припадає 300 нуклеотидів. Яку кількість амінокислотних залишків містить поліпептид, кодований відповідною іРНК:

 • ◻ А 100 амінокислот;
 • ◻ Б 150 амінокислот;
 • ◻ В 200 амінокислот;
 • ◻ Г 250 амінокислот?

8. Синтез і-РНК у ядрі відбувається на:

 • ◻ А деконденсованих ділянках хроматину;
 • ◻ Б внутрішній ядерній мембрані;
 • ◻ В конденсованих ділянках хроматину;
 • ◻ Г зовнішній ядерній мембрані.

9. Укажіть, коли відбувається кросинговер:

 • ◻ А у профазі другого мейотичного поділу;
 • ◻ Б в анафазі першого мейотичного поділу;
 • ◻ В у метафазі другого мейотичного поділу;
 • ◻ Г у профазі першого мейотичного поділу.

10. Укажіть аналізуюче схрещування:

 • ◻ А АА х AA;
 • ◻ Б CCDD х CcDd;
 • ◻ В CCdd х ccDD;
 • ◻ Г CcDd х ccdd.

11. Глаукома дорослих успадковується кількома шляхами. Одна з форм визначається домінантним аутосомним геном, друга — рецесивним аутосомним геном. Гени містяться в різних парах хромосом. Яка імовірність народження дитини з аномалією зору в родині, де один з батьків гетерозиготний за обома парами патологічних генів, а другий — з нормальним зором і гомозиготний за обома парами генів:

 • ◻ А 25% глаукома;
 • ◻ Б 50% глаукома;
 • ◻ В 75% глаукома;
 • ◻ Г 100 % глаукома?

12. Зміни, що підвищують морфофізіологічну організацію та загальну життєздатність організмів, називають:

 • ◻ А ароморфоз;
 • ◻ Б біологічний регрес;
 • ◻ В біологічний прогрес;
 • ◻ Г морфофізіологічний регрес.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Укажіть назви отруйних грибів:

 • ◻ 1 павутинник найкрасивіший;
 • ◻ 2 говорушка запашна;
 • ◻ 3 мухомор білий;
 • ◻ 4 веселка звичайна;
 • ◻ 5 бліда поганка;
 • ◻ 6 глива звичайна.

14. Укажіть правильні твердження щодо двокрилих комах:

 • ◻ 1 передня пара крил перетворилась на дзижчальця, а задня — перетинчасті;
 • ◻ 2 дзижчальця — органи рівноваги під час польоту;
 • ◻ 3 ротовий орган більшості мух — м’який лижучий хоботок;
 • ◻ 4 до двокрилих належать оводи;
 • ◻ 5 стадія лялечки відсутня у циклі розвитку мухи-дзюрчалки;
 • ◻ 6 розвиток двокрилих відбувається з неповним перетворенням.

15. Укажіть правильні твердження щодо кровоносної системи людини:

 • ◻ 1 у капілярах, що обплітають альвеоли, венозна кров перетворюється на артеріальну;
 • ◻ 2 у капілярах, що обплітають канальці нефрону, артеріальна кров перетворюється на венозну;
 • ◻ 3 під час скорочення шлуночків кров викидається у передсердя;
 • ◻ 4 по легеневих артеріях рухається венозна кров;
 • ◻ 5 аорта належить до судин малого кола кровообігу;
 • ◻ 6 легеневими венами рухається артеріальна кров.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між терміном та його тлумаченням.

 • 1 транскрипція;
 • 2 реплікація;
 • 3 комплементарність;
 • 4 генотип;
 • А сукупність усієї генетичної інформації, закодованої в генах певної клітини або всього організму;
 • Б чітка відповідність нуклеотидів у двох ланцюгах ДНК;
 • В місце приєднання ферментів на ланцюзі ДНК;
 • Г здатність молекул ДНК до самоподвоєння;
 • Д синтез різних РНК на окремих ділянках ланцюга ДНК.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Запишіть назви трьох захворювань людини, які успадковуються зчеплено зі статтю:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожного з трьох речень, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. 1. У клітинах тварин відсутні ____ .

2. Клітинна стінка справжніх грибів містить ____ .

3. У ядерній зоні клітин прокаріотів міститься ____ .

 • А мітохондрії;
 • Б муреїн;
 • В вакуолі;
 • Г ядро;
 • Д хітин;
 • Е кільцева ДНК.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут