ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 30

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Суцвіття простий колос властиве для:

 • ◻ А конвалії;
 • ◻ Б бузку;
 • ◻ В пшениці;
 • ◻ Г подорожника.

2. Співвідношення стовпчастої та губчастої тканини в листку залежить від:

 • ◻ А концентрації вуглекислого газу в повітрі;
 • ◻ Б родючості ґрунту;
 • ◻ В температурних факторів;
 • ◻ Г інтенсивності освітлення.

3. Укажіть ознаки, які відрізняють кісткових риб від хрящових:

 • ◻ А наявність грудної клітки та зябрових кришок;
 • ◻ Б асиметричний хвостовий плавець і відсутність плавального міхура;
 • ◻ В відсутність спірального клапана й луски;
 • ◻ Г наявність зябрових кришок і плавального міхура.

4. У рептилій порівняно із земноводними:

 • ◻ А кровоносна система незамкнута;
 • ◻ Б розвиток не пов’язаний з водним середовищем;
 • ◻ В дихальна система має повітряні мішки;
 • ◻ Г ріст не супроводжується линянням.

5. Укажіть характерну рису, яка відрізняє лімфатичну систему від кровоносної:

 • ◻ А виконує захисну функцію;
 • ◻ Б судини містять клапани;
 • ◻ В містить лімфоцити;
 • ◻ Г не має центрального органа.

6. Ураження призводить до порушення координації рухів, рівноваги, плавності рухів і мови тощо:

 • ◻ А мозочка;
 • ◻ Б середнього мозку;
 • ◻ В мосту;
 • ◻ Г довгастого мозку.

7. Укажіть умову, необхідну для виконання закону незалежного спадкування ознак:

 • ◻ А гени алельні, розміщені в різних хромосомах;
 • ◻ Б гени неалельні, розміщені в різних парах гомологічних хромосом;
 • ◻ В гени неалельні, містяться в одній парі гомологічних хромосом;
 • ◻ Г гени алельні, містяться в Х-хромосомі.

8. Укажіть, яка з мутацій має важливе значення в селекції рослин:

 • ◻ А зміна кількості окремих хромосом;
 • ◻ Б втрата ділянки однієї з хромосом;
 • ◻ В зміна кількості наборів хромосом;
 • ◻ Г подвоєння фрагментів деяких хромосом.

9. У чоловічій статевій залозі в зоні росту міститься 10 000 первинних статевих клітин. Скільки з них утвориться сперматозоїдів:

 • ◻ А 10 000;
 • ◻ Б 20 000;
 • ◻ В 30 000;
 • ◻ Г 40 000.

10. У молекулі про-іРНК на інтронні ділянки припадає 600 нуклеотидів. Визначте масу й довжину структурного гена, якщо в ньому закодовано поліпептид, маса якого становить 30 000 Да:

 • ◻ А 310 нм, 935 000 Да;
 • ◻ Б 510 нм, 1 035 000 Да;
 • ◻ В 410 нм, 935 000 Да;
 • ◻ Г 560 нм, 1 095 000 Да.

11. Яке визначення мінливості є найбільш повним? Мінливість — це:

 • ◻ А властивість живих організмів одного і того самого виду відрізнятись один від одного;
 • ◻ Б властивість живих організмів різних видів відрізнятись один від одного;
 • ◻ В властивість живих організмів змінювати свій спосіб життя;
 • ◻ Г властивість живих організмів змінювати зовнішнє середовище на оптимальне для свого існування.

12. Гомозиготну червонооку самку дрозофіли схрестили з білооким самцем. Укажіть колір очей потомства, якщо білі очі — рецесивна ознака:

 • ◻ А самки з білими очима, а самці — з червоними;
 • ◻ Б самки і самці з червоними очима;
 • ◻ В самки з червоними очима, а самці — з білими;
 • ◻ Г усе потомство має білі очі.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Укажіть правильні твердження щодо одноклітинних водоростей:

 • ◻ 1 діатомові водорості мають хлоропласти коричневого кольору;
 • ◻ 2 хламідомонада найчастіше розмножується рухливими спорами;
 • ◻ 3 рухається евглена за допомогою двох джгутиків;
 • ◻ 4 у скоротливих вакуолях відбувається травлення;
 • ◻ 5 хлорела розмножується за допомогою нерухомих спор;
 • ◻ 6 клітини діатомових водоростей мають вапняковий панцир.

14. Тварини відрізняються від рослин тим, що:

 • ◻ 1 можуть синтезувати глікоген;
 • ◻ 2 здатні швидко реагувати на подразнення зовнішнього середовища;
 • ◻ 3 живляться гетеротрофно;
 • ◻ 4 більшість з них можуть активно рухатись;
 • ◻ 5 їм властива регенерація;
 • ◻ 6 серед них є паразитичні види.

15. Внутрішнє середовище організму утворюють:

 • ◻ 1 слина;
 • ◻ 2 шлунковий сік;
 • ◻ 3 кров;
 • ◻ 4 кишковий сік;
 • ◻ 5 лімфа;
 • ◻ 6 міжклітинна рідина.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між описом процесу та його назвою:

 • 1 перенесення пилку на приймочку маточки в межах однієї квітки;
 • 2 перенесення пилку вітром з однієї квітки на приймочку маточки іншої квітки;
 • 3 злиття яйцеклітини та сперматозоїда;
 • 4 один спермій зливається з яйцеклітиною, а другий — з центральною клітиною;
 • А запліднення;
 • Б подвійне запліднення;
 • В штучне запилення;
 • Г перехресне запилення;
 • Д самозапилення.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Запишіть три приклади клітин людського організму, які мають набір хромосом: диплоїдний, гаплоїдний і нульовий (хромосоми відсутні):

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожного з трьох цифрових позначень виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. ____ (1) — це явище спільного розташування й успадкування генів, локалізованих в одній хромосомі. Закон ____ (2) формулюється так: зчеплені гени, які локалізовані в одній хромосомі, успадковуються разом і не виявляють незалежного розподілу. ____ (3) — це процес, під час якого гомологічні хромосоми обмінюються певними ділянками.

 • А зчепленого успадкування;
 • Б зчеплення генів;
 • В чистоти гамет;
 • Г плейотропія;
 • Д альбінізм;
 • Е кросинговер.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут