ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 20

Частина I. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Проаналізуйте твердження щодо об’єктів на рисунку й виберіть правильні:

 • I — на рисунку зображено розмноження хлорели;
 • II — на рисунку зображено розмноження хламідомонади;
 • III — цифрою 4 позначено злиття гамет;
 • IV — цифрою 6 позначено проростання цисти;
 • ◻ А I, III, IV;
 • ◻ Б II, III;
 • ◻ В I, IV;
 • ◻ Г II, III, IV.

2. Кореневі бульби — це потовщення:

 • ◻ А бічних коренів;
 • ◻ Б головного кореня;
 • ◻ В дихальних коренів;
 • ◻ Г кореневих волосків.

3. Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на рисунку, і виберіть правильні:

 • I — належить до черевоногих молюсків;
 • II — дихає усією поверхнею тіла;
 • III — спосіб живлення — активний хижак;
 • IV — має три серця та блакитну кров;
 • ◻ А I, II, III;
 • ◻ Б III, IV;
 • ◻ В I, III, IV;
 • ◻ Г II, III, IV.

4. Бурий ведмідь мочиться біля дерев, треться об них, дряпає і гризе кору, а також робить заглиблення в землі — це елементи:

 • ◻ А територіальної поведінки;
 • ◻ Б соціальної поведінки;
 • ◻ В дослідницької поведінки;
 • ◻ Г харчової поведінки.

5. Сильний, урівноважений, рухливий тип; життєрадісний, працелюбний, дисциплінований, допитливий, з великим самовладанням і стриманістю характеру — це:

 • ◻ А сангвінік;
 • ◻ Б флегматик;
 • ◻ В холерик;
 • ◻ Г меланхолік.

6. Причиною утворення антитіл у крові є:

 • ◻ А поява хвороботворних мікроорганізмів;
 • ◻ Б отруєння зіпсованими харчовими продуктами;
 • ◻ В отруєння чадним газом;
 • ◻ Г реакція зсідання крові.

7. Укажіть, у якій фазі мейозу утворюються біваленти:

 • ◻ А у метафазі мейозу II;
 • ◻ Б у профазі мейозу І;
 • ◻ В у телофазі мейозу І;
 • ◻ Г у профазі мейозу II.

8. Укажіть, яка кількість речовини глюкози зазнала дисиміляції в організмі людини, якщо в результаті виділи лось 48 моль СО2:

 • ◻ А 6 моль;
 • ◻ Б 8 моль;
 • ◻ В 18 моль;
 • ◻ Г 24 моль.

9. У молекулі про-іРНК на інтронні ділянки припадає 800 нуклеотидів. Визначте повну масу й довжину структурного гена, якщо в ньому закодовано поліпептид, маса якого становить 20 000 Да (Мамінокислоти = 100 Да, Мнуклеотида = 345 Да, lнуклеотида = 0,34 нм):

 • ◻ А 9 660 Да, 47,6 нм;
 • ◻ Б 438 000 Да, 238 нм;
 • ◻ В 966 000 Да, 476 нм;
 • ◻ Г 966 000 Да, 238 нм.

10. У помідорів високе стебло домінує над карликовим, а кругла форма плодів — над грушоподібною. Ген висоти стебла і форми плодів зчеплені й розташовані на відстані 20 морганід. Схрестили гетерозиготну за обома ознаками рослину з карликовою, що має грушоподібні плоди. Яке потомство буде від такого схрещування:

 • ◻ А 25 % — круглі, високі; 25 % — груш., карликові; 25 % — круглі, карликові; 25 % — груш., високі;
 • ◻ Б 40 % — круглі, високі; 40 % — груш., карликові; 10 % — круглі, карликові; 10 % — груш., високі;
 • ◻ В 10 % — круглі, високі; 10 % — груш., карликові; 40 % — круглі, карликові; 40 % — груш., високі;
 • ◻ Г 50 % — круглі, високі; 50 % — груш., карликові?

11. Анаеробне розщеплення відбувається в (1) і приводить до вивільнення незначної кількості енергії. На цьому етапі органічні сполуки зазнають розщеплення без участі (2):

 • ◻ А 1 — ядрі, 2 — кисню;
 • ◻ Б 1 — гіалоплазмі, 2 — водню;
 • ◻ В 1 — гіалоплазмі, 2 — кисню;
 • ◻ Г 1 — мітохондріях, 2 — водню.

12. До темнової фази фотосинтезу належить:

 • ◻ А фотоліз води;
 • ◻ Б фотофосфорилювання;
 • ◻ В відновлення НАДФ;
 • ◻ Г цикл Кальвіна.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. У листку зелене забарвлення мають клітини:

 • ◻ 1 верхньої шкірочки;
 • ◻ 2 нижньої шкірочки;
 • ◻ 3 продихів;
 • ◻ 4 стовпчастої основної тканини;
 • ◻ 5 губчастої основної тканини;
 • ◻ 6 жилок.

14. До вузьконосих мавп належать:

 • ◻ 1 ігрунки;
 • ◻ 2 мартишки;
 • ◻ 3 павіани;
 • ◻ 4 гібони;
 • ◻ 5 ревуни;
 • ◻ 6 макаки.

15. Укажіть центри функцій організму, розміщених у лівій частині кори головного мозку:

 • ◻ 1 письмо;
 • ◻ 2 орієнтація у просторі;
 • ◻ 3 читання;
 • ◻ 4 музичні здібності;
 • ◻ 5 лічба;
 • ◻ 6 просторова уява.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між складовими органів виділення та їхніми функціями під час утворення сечі:

 • 1 ниркова вена;
 • 2 капсула нефрону;
 • 3 збірна трубочка;
 • 4 звивисті канальні другого порядку;
 • А фільтрація, утворення первинної сечі;
 • Б утворення вторинної сечі;
 • В проходження сечі до ниркових мисок;
 • Г виведення сечі з організму;
 • Д виведення крові з нирки.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Запишіть три основні напрями еволюційного процесу:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожної з трьох цифр, виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. Реакції ____ (1) відбуваються в матриксі ____ (2) і становлять собою послідовне перетворення ____ (3).

 • А лізосом;
 • Б ненасичених жирів;
 • В гідролізу;
 • Г трикарбонових кислот;
 • Д мітохондрій;
 • Е циклу Кребса.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут