ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 19

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Щоб насіння проросло, потрібна така сукупність умов:

 • ◻ А волога, певна температура, світло;
 • ◻ Б волога, певна температура, світло, кисень;
 • ◻ В волога, певна температура, кисень;
 • ◻ Г волога, певна температура, світло, вуглекислий газ.

2. Вітром поширюються плоди:

 • ◻ А бузини;
 • ◻ Б козельців;
 • ◻ В бруслини;
 • ◻ Г глечиків жовтих.

3. У скелеті земноводних відсутня:

 • ◻ А ключиця;
 • ◻ Б грудна клітка;
 • ◻ В вороняча кістка;
 • ◻ Г плечова кістка.

4. Явище автотомії характерне для:

 • ◻ А гавіала;
 • ◻ Б ящірки прудкої;
 • ◻ В гюрзи;
 • ◻ Г шкірястої черепахи.

5. Укажіть залозу змішаної секреції:

 • ◻ А печінка;
 • ◻ Б підшлункова залоза;
 • ◻ В гіпофіз;
 • ◻ Г щитоподібна залоза.

6. Прочитайте речення, де пропущено окремі слова та словосполучення, позначені цифрами. Укажіть правильний варіант відповіді. Пепсин — білок (1), який бере участь у (2).

 • ◻ А 1 — шлункового соку, 2 — травленні білків;
 • ◻ Б 1 — м’язів, 2 — їх скороченні;
 • ◻ В 1 — еритроцитів, 2 — транспорті кисню;
 • ◻ Г 1 — плазми крові, 2 — формуванні імунної відповіді.

7. Процес реплікації — це:

 • ◻ А переписування порядку нуклеотидів із ДНК на іРНК;
 • ◻ Б переписування порядку нуклеотидів із ДНК на рРНК;
 • ◻ В переписування порядку нуклеотидів із іРНК на ДНК;
 • ◻ Г переписування порядку нуклеотидів із материнської на дочірню молекулу ДНК.

8. Скільки нуклеотидів містить ген собаки, у якому запрограмовано білок, що складається зі 150 амінокислотних залишків? Скільки кодонів матиме іРНК? Скільки часу потрібно для синтезу даного білка на рибосомі:

 • ◻ А 600 нуклеотидів, 300 кодонів, 30 с;
 • ◻ Б 800 нуклеотидів, 150 кодонів, 20 с;
 • ◻ В 700 нуклеотидів, 200 кодонів, 15 с;
 • ◻ Г 900 нуклеотидів, 150 кодонів, 30 с?

9. До складу фотосистеми входять:

 • ◻ А хлорофіл і мембрани хлоропластів;
 • ◻ Б АТФ і НАДФ;
 • ◻ В ферменти перенесення елетронів і АТФ-синтетази;
 • ◻ Г світлочутливі пігменти і ферменти, які забезпечують транспорт електронів.

10. Векторами в генетичній інженерії найчастіше слугують:

 • ◻ А плазміди і молекули ДНК бактеріофагів;
 • ◻ Б пріони;
 • ◻ В молекули РНК бактеріофагів;
 • ◻ Г амінокислоти.

11. Укажіть нуклеотидний склад ділянки кодуючого ланцюга молекули ДНК, якщо молекула мРНК, синтезована на одному з її ланцюгів, має нуклеотидний склад УАГГУЦГААЦГУ:

 • ◻ А ТАГГТЦГААЦГТ;
 • ◻ Б АУЦЦАГЦУУГЦА;
 • ◻ В ТАУУТУГААУГТ;
 • ◻ Г АТЦЦАГЦТТГЦА.

12. Укажіть кінцевий продукт енергетичного обміну:

 • ◻ А гліцерин;
 • ◻ Б глюкоза;
 • ◻ В амінокислота;
 • ◻ Г вуглекислий газ.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Завдяки поділу клітин камбію, що містяться між лубом і деревиною, утворюються:

 • ◻ 1 шари корка;
 • ◻ 2 шари деревини;
 • ◻ 3 шари лубу;
 • ◻ 4 листки;
 • ◻ 5 квіти;
 • ◻ 6 ризоїди.

14. До парнокопитних належать:

 • ◻ 1 бегемот;
 • ◻ 2 носоріг чорний;
 • ◻ 3 кабан дикий;
 • ◻ 4 бабірус;
 • ◻ 5 зубр;
 • ◻ 6 лось.

15. Укажіть назви захворювань, які виникають через нестачу вітамінів в організмі людини:

 • ◻ 1 куряча сліпота;
 • ◻ 2 церебральний параліч;
 • ◻ 3 рахіт;
 • ◻ 4 глаукома;
 • ◻ 5 цинга;
 • ◻ 6 сонна хвороба.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між назвами гормонів та функціями, які вони виконують:

 • 1 тироксин;
 • 2 інсулін;
 • 3 адреналін;
 • 4 соматотропін;
 • А сприяє виживанню в стресових умовах;
 • Б прискорює обмін речовин;
 • В забезпечує ріст організму в молодому віці;
 • Г стимулює перетворення глюкози на глікоген;
 • Д контролює процеси окиснення в клітинах.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Запишіть три етапи клітинного дихання:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожного з трьох пропусків, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. Першим у генетичних дослідженнях почали використовувати ____ (1), який полягає у ____ (2). Отриманих у результаті цього нащадків називають ____ (3).

 • А гібридологічний метод;
 • Б заміні ядра в клітині;
 • В цитологічний метод;
 • Г клонами;
 • Д схрещуванні організмів;
 • Е гібридами.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут