ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 18

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Подвійне запліднення покритонасінних полягає в:

 • ◻ А участі двох сперміїв в утворенні ендосперму;
 • ◻ Б злитті сперміїв як з яйцеклітиною, так і з синергідою;
 • ◻ В злитті сперміїв як з яйцеклітиною, так і з центральною клітиною зародкового мішка;
 • ◻ Г участі в процесі утворення зародка як яйцеклітини, так і центральної клітини зародкового мішка.

2. Укажіть назву рослини, яка має дихальні корені:

 • ◻ А калюжниця болотна;
 • ◻ Б кипарис болотний;
 • ◻ В півники болотні;
 • ◻ Г багно звичайне.

3. Укажіть назву тварини, що має параподії:

 • ◻ А бичачий ціп’як;
 • ◻ Б морська миша;
 • ◻ В п’явка медична;
 • ◻ Г ставковик малий.

4. Токування глухарів, турніри тетеруків, танок журавлів — це:

 • ◻ А інстинкти;
 • ◻ Б складні елементи поведінки;
 • ◻ В річні цикли;
 • ◻ Г безумовні рефлекси.

5. Проаналізуйте твердження щодо об’єктів, зображених на рисунку, і виберіть правильні:

 • I — цифрою 1 позначено грудинну кістку;
 • II — кістка, позначена цифрою 3, містить як жовтий, так і червоний кістковий мозок;
 • III — цифрою 5 позначено ліктьову кістку;
 • IV — суглоб, позначений цифрою 6, належить до складних.
 • ◻ А І, II, III
 • ◻ Б II, III
 • ◻ В І, IV
 • ◻ Г II, IV

6. Голосові зв’язки у чоловіків та жінок відрізняються. У чоловіків вони:

 • ◻ А коротші й тонші, ніж у жінок;
 • ◻ Б довші й тонші, ніж у жінок;
 • ◻ В коротші й товстіші, ніж у жінок;
 • ◻ Г довші й товстіші, ніж у жінок.

7. До функції рРНК належить:

 • ◻ А забезпечення певного просторового взаєморозташування тРНК та іРНК;
 • ◻ Б перенесення генетичної інформації від ДНК до місця синтезу білка;
 • ◻ В транспортування амінокислоти до місця синтезу білка;
 • ◻ Г забезпечення реплікації молекули ДНК.

8. Фрагмент молекули ДНК містить 440 гуанінових нуклеотидів, що становить 22 % загальної кількості нуклеотидів. Визначте довжину іРНК, яка є транскрипційною копією цього фрагмента (lнуклеотида = 0,34 нм):

 • ◻ А 34 нм;
 • ◻ Б 340 нм;
 • ◻ В 170 нм;
 • ◻ Г 17 нм.

9. Чоловік гетерозиготний за геном кольору очей (карий колір — домінантний, блакитний — рецесивний), дружина — блакитноока. Імовірність народження в цій сім’ї кароокої дитини становить:

 • ◻ А 0 %;
 • ◻ Б 25 %;
 • ◻ B 50 %;
 • ◻ Г 100 %.

10. Породою, сортом, штамом називають:

 • ◻ А сукупність організмів біоценозу;
 • ◻ Б штучно створену людиною популяцію організмів;
 • ◻ В сукупність організмів одного біотопу;
 • ◻ Г природні популяції диких тварин або рослин.

11. Прикладом взаємозв’язків за типом паразитизму є спільне існування популяцій:

 • ◻ А сонечка й мурах;
 • ◻ Б окуня й карася;
 • ◻ В берези й гриба-трутовика;
 • ◻ Г бульбочкових бактерій і конюшини.

12. Від схрещування гомозиготних особин потомство в першому поколінні (F1) гібридів буде:

 • ◻ А одноманітним за фенотипом, але різним за генотипом;
 • ◻ Б одноманітним за генотипом, але різним за фенотипом;
 • ◻ В одноманітним за генотипом і фенотипом;
 • ◻ Г різним за фенотипом та генотипом.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Укажіть правильні твердження стосовно поділу рослинної клітини:

 • ◻ 1 розвиток клітини від її утворення до завершення поділу називають клітинним циклом;
 • ◻ 2 у хромосомі міститься інформація лише про цю клітину;
 • ◻ 3 у хромосомі міститься інформація про цю клітину і весь організм;
 • ◻ 4 подвоєння хромосом відбувається перед поділом клітини;
 • ◻ 5 подвоєння хромосом відбувається після поділу клітини;
 • ◻ 6 під час поділу дочірні клітини отримують порівну органели материнської.

14. Укажіть назви зубатих китів:

 • ◻ 1 синій кит;
 • ◻ 2 косатка;
 • ◻ 3 кашалот;
 • ◻ 4 дельфіни;
 • ◻ 5 фінвал;
 • ◻ 6 горбатий кит.

15. Укажіть формені елементи крові:

 • ◻ 1 еритроцити;
 • ◻ 2 альбуміни;
 • ◻ 3 глобуліни;
 • ◻ 4 фібриноген;
 • ◻ 5 тромбоцити;
 • ◻ 6 лейкоцити.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між функціями печінки та короткою їхньою характеристикою.

 • 1 секреторна;
 • 2 бар’єрна;
 • 3 запасаюча;
 • 4 захисна;
 • А синтезує майже всі захисні білки плазми крові;
 • Б перетворює аміак у сечовину і виводить із жовчю сечової кислоти;
 • В виробляє жовч, яка депонується в жовчному міхурі;
 • Г перетворює надлишок глюкози в глікоген і відкладає про запас;
 • Д знешкоджує шкідливі речовини (фенол, алкоголь), які надходять з кров’ю від кишечника.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Запишіть три основні форми взаємодії алельних генів:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожного з трьох речень, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. Закон ____ (1) формулюється так: під час утворення статевих клітин у кожну гамету потрапляє лише один алель з кожної пари алельних генів. Під час ____ (2) гібрид з невідомим генотипом схрещують з ____ (3), генотип якої завжди аа.

 • А незалежного спадкування ознак;
 • Б рецесивною гомозиготою;
 • В чистоти гамет;
 • Г домінантною гомозиготою;
 • Д аналізуючого схрещування;
 • Е спорідненої гібридизації.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут