ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 17

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Плід, шкірястий оплодень якого міцно зрісся з насіниною, — це:

 • ◻ А горіх;
 • ◻ Б зернівка;
 • ◻ В листянка;
 • ◻ Г кістянка.

2. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта на рисунку й виберіть правильні:

 • I — на рисунку зображено рослину-паразита омелу білу;
 • II — на рисунку зображено напівпаразита омелу білу;
 • III — до дерева вона прикріплена коренями-присосками;
 • IV — корені-присоски має також повитиця.
 • ◻ А I, III, IV;
 • ◻ Б II, III;
 • ◻ В I, IV;
 • ◻ Г II, III, IV.

3. Укажіть орган, відсутній у птахів:

 • ◻ А восковиця;
 • ◻ Б жовчний міхур;
 • ◻ B сечовий міхур;
 • ◻ Г цівка.

4. Укажіть ознаку, характерну для акул:

 • ◻ А зяброві кришки;
 • ◻ Б скелет — хрящовий;
 • ◻ В наявний плавальний міхур;
 • ◻ Г зовнішнє запліднення.

5. Свідомість людини пов’язана з діяльністю:

 • ◻ А мозочка;
 • ◻ Б стовбура мозку;
 • ◻ В спинного мозку;
 • ◻ Г кори великих півкуль.

6. Укажіть, як функціонально поділяють нервову систему людини:

 • ◻ А соматична і автономна;
 • ◻ Б центральна і периферична;
 • ◻ В центральна і соматична;
 • ◻ Г периферична й автономна.

7. Під час переходу через безводну пустелю верблюд масою 300 кг втратив 5 % її за рахунок використання жиру. Скільки він отримав при цьому внутрішньої води, якщо жир повністю окиснився до СО2 і Н2О (1 г жиру під час окиснення утворює 1,1 г внутрішньої води):

 • ◻ А 15 кг;
 • ◻ Б 15,5 кг;
 • ◻ B 16,5 кг;
 • ◻ Г 20 кг?

8. До функцій гладкої ендоплазматичної сітки належить:

 • ◻ А транспорт речовин, синтез жирів і вуглеводів;
 • ◻ Б синтез жирів, вуглеводів, АТФ;
 • ◻ В синтез вуглеводів і нуклеїнових кислот;
 • ◻ Г синтез білків.

9. Відомо, що β-глобіновий ланцюг гемоглобіну людини складається зі 146 амінокислотних залишків. Скільки нуклеотидів містять екзони гена цього поліпептиду:

 • ◻ А 436;
 • ◻ Б 876;
 • ◻ B 1022;
 • ◻ Г 676?

10. Укажіть, чим відрізняється каріотип людини, яка страждає на хворобу Дауна, від каріотипу здорової людини:

 • ◻ А зайвою хромосомою за 21-ю парою хромосом;
 • ◻ Б зайвою статевою хромосомою;
 • ◻ В нестачею хромосоми за 21-ю парою хромосом;
 • ◻ Г нестачею Х-хромосоми.

11. Укажіть, від чого залежить довжина варіаційного ряду:

 • ◻ А від каріотипу особин;
 • ◻ Б від віку особин;
 • ◻ В від меж модифікаційної мінливості;
 • ◻ Г від меж генотипної мінливості.

12. У великої рогатої худоби алель комолості (безрогості) домінує над алелем рогатості; алель чорної масті — над алелем рудої. Схрестили гетерозиготного за обома ознаками бугая з такими самими коровами. Скільки (теоретично) народиться рудих комолих телят:

 • ◻ А 56,25 %;
 • ◻ Б 18,75 %;
 • ◻ В 25 %;
 • ◻ Г 6,25 %?

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Укажіть особливості голонасінних рослин:

 • ◻ 1 мають квіти і плоди;
 • ◻ 2 після запилення відбувається подвійне запліднення;
 • ◻ 3 ендосперм розвивається до запліднення;
 • ◻ 4 спермії транспортує до яйцеклітини пилкова трубка;
 • ◻ 5 не мають квітів і плодів;
 • ◻ 6 розмножуються лише насінням.

14. Укажіть ознаки, які відрізняють ссавців від плазунів:

 • ◻ 1 чотирикамерне серце;
 • ◻ 2 наявність вібрис;
 • ◻ 3 кігті на пальцях;
 • ◻ 4 вушна раковина;
 • ◻ 5 волосяний покрив;
 • ◻ 6 два кола кровообігу.

15. Укажіть ознаки, які відрізняють шимпанзе від Homo sapiens:

 • ◻ 1 наявність нігтів на пальцях;
 • ◻ 2 хромосомний набір;
 • ◻ 3 наявність молочних залоз;
 • ◻ 4 кількість зубів — 32;
 • ◻ 5 видовжений плоский таз;
 • ◻ 6 відділений великий палець стопи.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між назвою відділу мозку та назвою процесів, якими він керує:

 • 1 довгастий мозок;
 • 2 середній мозок;
 • 3 проміжний мозок;
 • 4 мозочок;
 • А містить підкоркові центри зору, слуху, регулює тонус м’язів, один з центрів регуляції рухів, регулює виникнення сну;
 • Б містить підкоркові центри обміну речовин, теплорегуляції, містить центр больової чутливості, керує гіпофізом;
 • В пам’ять, мислення, мова, поведінка;
 • Г дихання, обмін речовин, серцева діяльність, жування, ссання, ковтання, потовиділення, захисні рефлекси;
 • Д координація рухів, рівновага тіла, тонус м’язів.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Запишіть три головні особливості будови бактеріальної клітини:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожного з трьох пропусків, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. ____ (1) — розвиток ознак відмінності в особин одного виду внаслідок пристосування до різних умов середовища. Відмінність ознак, що виникає в результаті цього явища, називають ____. ____ (3) — це органи, які зберігають схожий план будови, подібні за походженням, але виконують різні функції (наприклад, кінцівки кита, кішки і людини).

 • А аналогією;
 • Б конвергенція;
 • В дивергенція;
 • Г гомологією;
 • Д гомологічні органи;
 • Е аналогічні органи.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут