ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 12

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Укажіть тип жилкування листків подорожника великого:

 • ◻ А сітчасте;
 • ◻ Б дугове;
 • ◻ В паралельне;
 • ◻ Г пальчасте.

2. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта на рисунку й виберіть правильні:

 • I — цифрою 1 позначено серцевину гілки;
 • II — цифрою 2 позначено деревину гілки;
 • III — цифрою 3 позначено шар твірної тканини;
 • IV — шар, позначений цифрою 4, складається із судин.
 • ◻ А I, III, IV;
 • ◻ Б I, II, III;
 • ◻ В I, IV;
 • ◻ Г II, III, IV.

3. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта, зображеного на рисунку, і виберіть правильні:

 • I — на рисунку зображено колонію морських губок;
 • II — це колонія прісноводних губок бодяг;
 • III — вони належать до багатоклітинних водоростей;
 • IV — за способом живлення — фільтратори.
 • ◻ А I, III, IV;
 • ◻ Б II, III;
 • ◻ В I, IV;
 • ◻ Г II, III, IV.

4. Укажіть, яка тварина є «зайвою» в логічному ряду:

 • ◻ А кумка;
 • ◻ Б гостроморда жаба;
 • ◻ В гавіал;
 • ◻ Г ропуха ага.

5. Орган, який очищує кров від шкідливих речовин, накопичує глікоген, виводить із крові зруйновані еритроцити, створює лужне середовище у кишечнику, — це:

 • ◻ А підшлункова залоза;
 • ◻ Б печінка;
 • ◻ В селезінка;
 • ◻ Г вилочкова залоза.

6. Пульсовим тиском називають:

 • ◻ А величину тиску на пульсовій артерії;
 • ◻ Б величину артеріального систолічного тиску;
 • ◻ В величину артеріального діастолічного (мінімального) тиску;
 • ◻ Г різницю між величиною артеріального систолічного та діастолічного тиску.

7. Укажіть, якою буде реакція еритроцитів у гіпертонічному фізіологічному розчині (натрій хлориду), концентрація якого вища за 0,9 %:

 • ◻ А зморщуватимуться;
 • ◻ Б не зміняться;
 • ◻ В лопатимуться;
 • ◻ Г набубнявіють.

8. Укажіть групу речовин, які є субстратом анаеробного окисного метаболізму:

 • ◻ А вуглеводи;
 • ◻ Б нуклеїнові кислоти;
 • ◻ В ліпіди;
 • ◻ Г білки.

9. Визначте кількість нуклеотидів у фрагменті ДНК, що кодує поліпептид, який складається з 250 амінокислот, якщо 25 % триплетів входить до складу інтронів (неінформативних):

 • ◻ А 1600;
 • ◻ Б 1800;
 • ◻ В 2000;
 • ◻ Г 2200.

10. Загальна формула жирних кислот:

 • ◻ A R—COOH;
 • ◻ Б R—OH;
 • ◻ В NH2—R—COOH;
 • ◻ Г nR—(OH)n.

11. У людини домінантний ген, що визначає стійкий рахіт, зчеплений зі статтю. Яка вірогідність народження хворих дітей у жінки, гетерозиготної за геном рахіту:

 • ◻ А 0 %;
 • ◻ Б 25 %;
 • ◻ В 50 %;
 • ◻ Г 75 %?

12. Систему запису спадкової інформації про амінокислотний склад білків у молекулах нуклеїнових кислот у вигляді послідовностей нуклеотидів називають:

 • ◻ А генетичним кодом;
 • ◻ Б фенотипом;
 • ◻ В трансляцією;
 • ◻ Г транскрипцією.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Укажіть назви комахоїдних рослин:

 • ◻ 1 росичка;
 • ◻ 2 непентес;
 • ◻ 3 звіробій;
 • ◻ 4 венерина мухоловка;
 • ◻ 5 пшінка;
 • ◻ 6 мімоза.

14. Укажіть назви комах, які мають жало:

 • ◻ 1 комар-піскун;
 • ◻ 2 шершень;
 • ◻ 3 ґедзь;
 • ◻ 4 бджола медоносна;
 • ◻ 5 скорпіон;
 • ◻ 6 джміль.

15. Укажіть залози зовнішньої секреції:

 • ◻ 1 слинні;
 • ◻ 2 сальні;
 • ◻ 3 підшлункова;
 • ◻ 4 надниркові;
 • ◻ 5 потові;
 • ◻ 6 шлункові.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями:

 • 1 міозин;
 • 2 фібриноген;
 • 3 гірудин;
 • 4 гемоглобін;
 • А білок, який бере участь у процесі зсідання крові;
 • Б білок, що переносить кисень і вуглекислий газ;
 • В білок, що забезпечує скорочення м’язової клітини;
 • Г речовина, яка виробляється гадюкою і прискорює зсідання крові жертви;
 • Д речовина, яка виробляється п’явкою та уповільнює зсідання крові жертви.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Запишіть три приклади абіотичних чинників:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожного з трьох пропусків, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. У прокаріотів ділянка цитоплазми, де розміщений їх спадковий матеріал, має назву ____ (1). У цитоплазмі багатьох бактерій є також кільцеві молекули ДНК — ____ (2). Вони знайдені також у двомембраних органелах еукаріотів — ____ (3).

 • А рибосомах і лізосомах;
 • Б плазміди;
 • В мітохондріях і хлоропластаїх;
 • Г нуклеоїд;
 • Д нуклеотид;
 • Е пріони.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут