ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 9

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Мохи відрізняються від водоростей:

 • ◻ А способом живлення;
 • ◻ Б наявністю органів;
 • ◻ В відсутністю насіння;
 • ◻ Г відсутністю квітки.

2. Укажіть, з чого складаються плодові тіла гриба:

 • ◻ А зовнішньої мікоризи;
 • ◻ Б повітряного міцелію;
 • ◻ В внутрішньої мікоризи;
 • ◻ Г конідієносців.

3. Укажіть, чим круглі черви відрізняються від плоских:

 • ◻ А симетрією тіла;
 • ◻ Б відсутністю кровоносної системи;
 • ◻ В відсутністю дихальної системи;
 • ◻ Г наявністю первинної порожнини тіла.

4. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта, зображеного на рисунку, і виберіть правильні:

 • I — хребет ссавців поділяється на шийний, грудний, поперековий, крижовий і хвостовий відділи;
 • II — у шийному відділі ссавців кількість хребців завжди дорівнює семи;
 • III — цифрою 15 позначено стегнову кістку;
 • IV — цифрою 8 позначено гомілкову кістку;
 • ◻ А I, II, III;
 • ◻ Б II, III;
 • ◻ В I, III, IV;
 • ◻ Г I, II, IV.

5. Характерні ознаки умовних рефлексів людини:

 • ◻ A є індивідуальними і вродженими;
 • ◻ Б є індивідуальними і набуваються протягом життя;
 • ◻ В є видовими й постійними протягом життя;
 • ◻ Г є видовими й непостійними протягом життя.

6. Підвищений тонус м’язів кровоносних судин —> звужені судини —> підвищений артеріальний тиск —> хвороба:

 • ◻ А гіпертонія;
 • ◻ Б гіпотонія;
 • ◻ В аритмія;
 • ◻ Г тахикардія.

7. Процес біосинтезу білка в клітині починається із того, що:

 • ◻ А послідовність нуклеотидів мРНК (іРНК) переводиться в послідовність амінокислот білка;
 • ◻ Б кілька рибосом зв’язуються в полісому однією іРНК (мРНК);
 • ◻ В молекули мРНК (іРНК) синтезуються на молекулі ДНК;
 • ◻ Г білок втрачає свою природну структуру й розпадається на амінокислоти.

8. Укажіть, у якому випадку дівчинка може успадкувати гемофілію:

 • ◻ А батько в Х-хромосомі має дефектний ген, а мати гомозиготна й фенотипно здорова;
 • ◻ Б батько здоровий, а мати гетерозиготна за цією ознакою;
 • ◻ В мати гетерозиготна за цією ознакою і хвора на гемофілію;
 • ◻ Г батько несе в Х-хромосомі дефектний ген, а мати гетерозиготна за цією ознакою.

9. Рушійні сили еволюції за Дарвіном:

 • ◻ А спадковість і прагнення організмів до самовдосконалення;
 • ◻ Б внутрішнє прагнення організмів до самовдосконалення;
 • ◻ В мінливість і здатність організмів цілеспрямовано реагувати на зміни умов середовища;
 • ◻ Г боротьба за існування і природний добір.

10. Перший поділ мейозу називають редукційним, оскільки в результаті його відбувається:

 • ◻ А зменшення набору хромосом удвічі (набір стає гаплоїдним);
 • ◻ Б збільшення набору хромосом удвічі (набір стає тетраплоїдним);
 • ◻ В збереження набору хромосом (набір залишається диплоїдним);
 • ◻ Г збільшення набору хромосом утричі (набір стає шестиплоїдним).

11. Поява запашного горошку з червоними квітами при схрещуванні двох сортів з білими квітами є наслідком:

 • ◻ А внугрішньоалельної взаємодії генів за типом кодомінування;
 • ◻ Б внугрішньоалельної взаємодії генів за типом неповного кодомінування;
 • ◻ В міжалельної взаємодії за типом епістазу;
 • ◻ Г міжалельної взаємодії генів за типом комплементарності.

12. Елементарною одиницею еволюції є:

 • ◻ А мутація;
 • ◻ Б особина;
 • ◻ В популяція;
 • ◻ Г вид.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Укажіть назви структур, властивих лише покритонасінним:

 • ◻ 1 пилок;
 • ◻ 2 насінина;
 • ◻ 3 квітка;
 • ◻ 4 листок;
 • ◻ 5 стебло;
 • ◻ 6 плід.

14. Укажіть органи організму голуба:

 • ◻ 1 куприкова кістка;
 • ◻ 2 восковиця;
 • ◻ 3 вороняча кістка;
 • ◻ 4 двоє фасеткових очей;
 • ◻ 5 повітряні мішки;
 • ◻ 6 цівки.

15. Укажіть назви гормонів, що стимулюють ріст хрящів, кісток та регулюють рівень і засвоєння Са2+ в них:

 • ◻ 1 окситоцин;
 • ◻ 2 вазопресин;
 • ◻ 3 мелатонін;
 • ◻ 4 соматотропін;
 • ◻ 5 паратгормон;
 • ◻ 6 кальцитонін.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між назвою захворювання та його симптомами:

 • 1 енцефаліт;
 • 2 менінгіт;
 • 3 розсіяний склероз;
 • 4 епілепсія;
 • А інфекційне захворювання трьох оболонок головного мозку;
 • Б інфекційне захворювання тканин головного мозку, збудника якого переносять іксодові кліщі;
 • В погіршення зору, ходи і чутливості, частковий параліч;
 • Г крововилив на поверхню мозку чи в його тканини;
 • Д неконтрольована, хаотична електрична активність мозку; хворий непритомніє, падає, у нього з’являються судоми.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Запишіть три найзагальніші ознаки еволюції:

1. ____ .

1. ____ .

1. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожного з трьох речень, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. 1. ____ — органела, яка містить ферменти, що розщеплюють білки, жири і вуглеводи.

2. ____ — органела, у якій здійснюються окисно-відновні процеси з вивільненням енергії.

3. ____ — органела сферичної форми, яка синтезує білки.

 • А ядерце;
 • Б комплекс Гольджі;
 • В лізосома;
 • Г рибосома;
 • Д мітохондрія;
 • Е клітинний центр.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут