ДПА. Відповіді. Українська література. Витвицька

Варіант 20

1. Мотив вірності, закоханості молодих сердець звучить у пісні

|А| «Місяць на небі, зіроньки сяють».

2. Мотивом суму, роздумів про зраду, невірність пройнята пісня

|Б| «Цвіте терен, цвіте терен».

3. Життя Марусі Чурай — це

|Г| поетична народна легенда.

4. Твори «І мертвим, і живим, і ненарожденним...», «До Основ’яненка» об’єднує

|Б| жанр.

5. Стали основою людської моралі

|Г| десять заповідей Божих.

6. Масштабність, величавість, суворість, зосередження уваги на змісті, чіткість, простота композиції та синтаксису характерні для напряму

|В| монументалізму.

7. «Повість минулих літ», «Повчання дітям» Володимира Мономаха — це зразки

|Г| монументалізму.

8. Листування початку XIII ст. двох печерських ченців Полікарпа і Симона лежить в основі

|Б| Києво-Печерського патерика.

9. «Козак-віршотворець... за сім грецьких мудреців був славніший і шанованіший між побратимами його козаками, що він промовляв високоштильними віршами...» — це

|Б| Семен Климовський.

10. Праматір’ю українського театру вважають твір

|Г| «Наталка Полтавка».

11. «Любов випливає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю» — це афоризм

|А| Г. Сковороди.

12. «Із числа тих, корінних, старих полковників: весь був створений для військової тривоги і відрізнявся грубою прямотою свого характеру» — так описує свого героя

|Г| Микола Гоголь.

13. Автором збірки духовної лірики є

|В| Г. Сковорода.

14. Езопівською мовою написано твір

|А| «Енеїда».

15. В «Енеїді» автор зображує українське суспільство

|Б| XVIII ст.

16. Центральний конфлікт у «Наталці Полтавці» —

|В| соціально-побутовий.

17. Установіть відповідність

1-Б «Повість минулих літ» — монументалізм

2-А «Літопис Григорія Грабянки» — бароко

3-Г «Маруся» — сентименталізм

4-Д «Катерина» — романтизм

18. Установіть відповідність

1-Д «Ходить сон коло вікон...» — колискова

2-В «Ой на горі вогонь горить» — балада

3-Б «Цвіте терен, цвіте терен...» — родинно-побутова пісня

4-Г «Купайло, Купайло...» — календарно-обрядова пісня

19. Установіть відповідність

1-Д В своїй хаті своя й правда,

І сила, і воля...

— «І мертвим, і живим, і ненарожденним...»

2-В Борітеся — поборете,

Вам Бог помагає!..

— «Кавказ»

3-Б Ми не лукавили з тобою,

Ми просто йшли; у нас нема

Зерна неправди за собою...

— «Доля»

4-А Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине...

— «До Основ’яненка»

20. Установіть відповідність

1-Г елементи традиційного сюжету — експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка

2-А складники композиції — сюжет і позасюжетні елементи

3-В літературні напрями — бароко, класицизм, романтизм

4-Б жанри епосу — новела, оповідання, роман, повість

21. За літературним родом «Рибалка» — це ліро-епос.

22. У композиції твору П. Куліша «Чорна рада» використано наскрізний мотив дороги.

23. У жанрі послання творили (записати не менше двох прізвищ) І. Вишенський, Т. Шевченко.

24. «Енеїду» І. Котляревського вважають першим твором нової української літератури.

25. Які основні риси та провідні мотиви українських народних балад?

Балади — один з найулюбленіших видів словесної творчості нашого народу. У центрі балади — людська доля. Сюжет балади стислий, оповідь зосереджена навколо одного, але найважливішого його вузла, і ведеться вона швидко, без уповільнень.

Основні риси народних балад:

 • усна форма побутування;
 • часте поєднання реального з фантастичним;
 • невелика кількість персонажів;
 • підкреслена узагальненість;
 • відсутність деталізації;
 • стислість у викладі матеріалу;
 • «магічна» музичність;
 • композиція (вступ, основна частина, висновок);
 • гостросюжетність.

Тематика балад надзвичайно різноманітна:

 • родинно-побутові (взаємини між батьками й дітьми, братами й сестрами);
 • історичні (змальовується козацьке життя, смерть козака на полі бою);
 • міфологічні (перетворення людини на рослину, тварину, птаха; розуміння нею природи);
 • про кохання (розкриваються почуття кохання й ненависті, образи й ревнощі).

Народні балади близькі до історичних пісень. Але якщо в історичних піснях на першому місці — правдиве зображення конкретної події чи конкретного героя, то в баладі основним є висловлення глибоких переживань, що викликані цими подіями. Вони відзначаються виразною драматичною напруженістю, відображають фантастичні й трагічні події з життя.

Одними з надзвичайно цікавих є балади на історичні теми, у яких розповідається про героїчну й водночас трагічну історію нашого народу.

«Ой на горі вогонь горить» — одна з найулюбленіших українських балад. У ній оспівується трагічна доля козака, який після бою в долині лежав «порубаний», «постріляний».

Соціально-побутова балада «Ой летіла стріла» — це сумна розповідь про загибель удовиного сина й безмежну материнську любов і тугу за дитиною: «Де матінка плаче, там Дунай розлився...»

Отже, балади, як давні невеличкі поеми, складені для співу, посідають почесне місце поряд з думами, ліричними піснями у фольклорі, де народ зумів поетично висловити актуальні проблеми історичного розвитку й розкрити долю людини, красу її душі.

Підсумкові контрольні роботи можна знайти тут
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст