ДПА. Відповіді. Географія. Кузишин

Варіант 9

1. Інструмент, за допомогою якого можна визначити перепади висот між точками на земній поверхні

| А | нівелір

2. Лінії на карті, за якими визначають висоту точки

| Б | горизонталі

3. Найглибше озеро на Землі

| Г | Байкал

4. Атлантичний океан НЕ омиває

| Б | Австралію

5. Півкулі, у яких розташована Південна Америка

| А | Північна, Південна, Західна

6. Діючий вулкан в Антарктиді

| Б | Еребус

7. Річкою Західний Буг проходить кордон України з

| Г | Польщею

8. Праця Гійома Лавассера де Боплана з відомостями про Україну має назву

| В | «Опис України»

9. Водно-ерозійні форми рельєфу степової зони України

| А | степові блюдця

10. Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн розташований на території

| В | Львівської та Волинської областей

11. Вітри, які переважають у літній період в Україні

| Б | західні й південно-західні

12. Дніпро тече територією

| Б | України, Росії, Білорусі

13. Області України з найродючішими ґрунтами

| Г | Полтавська та Черкаська

14. Укажіть правильну відповідність сільськогосподарської культури до країни, що спеціалізується на її вирощуванні

| А | банани — Еквадор

15. Представник французької суспільно географічної наукової школи

| Б | Е. Реклю

16. Мова, яка НЕ є офіційною в ООН

| Г | польська

17. Столиця держави, яка має чисельність населення значно меншу за 1 млн осіб

| Б | Кишинів

18. Поєднання на одному підприємстві всіх стадій переробки певної сировини аж до виготовлення готової продукції, а також інших виробників, що...

| В | комбінування

19. Основна причина зменшення площ сільськогосподарських угідь у світі

| В | опустелювання

20. Найбільш холодостійка культура

| А | кукурудза

21. Увідповідніть складові частини атмосфери та їх характеристики

 • 1 мезосфера
 • 2 стратосфера
 • 3 термосфера
 • 4 тропосфера
 • | 4 | А нижній шар атмосфери, де міститься більша...
 • | 3 | Б повітря розріджене, спостерігаються полярні...
 • | 2 | В розташована до висоти 55 км, повітря...
 • | 1 | Г розташована на висоті 80 км, є сріблясті...
 • Д умовно обмежений зовнішній шар...

22. Увідповідніть регіони Євразії та корисні копалини, на які вони багаті

 • 1 Перська затока
 • 2 острови Шпіцберген
 • 3 Південно-Східна Азія
 • 4 Мертве море
 • | 4 | А сіль
 • | 1 | Б нафта
 • | 2 | В кам’яне вугілля
 • | 3 | Г олов’яні руди
 • Д перли

23. Увідповідніть назви природних зон (країн) і несприятливі фізико-географічні процеси та явища, які найбільш характерні для них

 • 1 Лісова зона
 • 2 Лісостепова зона
 • 3 Степова зона
 • 4 Українські Карпати
 • | 1 | А заболоченість
 • | 3 | Б посухи, суховії
 • | 2 | В ерозія, карстові печери
 • | 4 | Г зсуви, селі
 • Д забруднення прибережної морської зони

24. Увідповідніть центри художніх промислів та їх спеціалізацію

 • 1 с. Іза, Закарпатська область
 • 2 с. Опішня, Полтавська область
 • 3 с. Петриківка, Дніпропетровс. обл.
 • 4 смт Кам’яний Брід, Житомир. обл.
 • | 4 | А порцелянове виробництво
 • | 2 | Б кераміка
 • | 1 | В лозоплетіння
 • | 3 | Г декоративний розпис
 • Д гутництво

25. Увідповідніть країни та головних представників ТНК, які спеціалізуються на продукції машинобудування

 • 1 Японія
 • 2 США
 • 3 Німеччина
 • 4 Франція
 • | 3 | А автомобільна корпорація «VOLKSWAGEN»
 • | 1 | Б компанія з виробництва електроніки «PANASONIC»
 • | 2 | В одна з найбільш. світ. аерокос. корпорацій «BOEING»
 • | 4 | Г автомобільна корпорація «RENAULT»
 • Д автомобільна корпорація «HYNDAI»

26. Укажіть три мінерали, які належать до найбільш поширених на Землі

 • | 3 | кварц
 • | 4 | польовий шпат
 • | 5 | слюда

27. Укажіть три річки Північної Америки, які належать до басейну Тихого океану

 • | 3 | Колорадо
 • | 4 | Колумбія
 • | 5 | Юкон

28. Укажіть три кліматичні явища, які характерні для України

 • | 2 | суховії
 • | 3 | посуха
 • | 5 | повінь

29. Укажіть три країни — світові лідери з виробництва лляних тканин

 • | 3 | Велика Британія
 • | 4 | Бельгія
 • | 6 | Франція

30. Дайте визначення поняття «рельєф».

Рельєф — сукупність різноманітних за формою, висотою та ґенезою нерівностей земної поверхні.

31. Визначте принципи розміщення кольорової металургії в Україні.

Озера — природні водоймища в заглибленнях суходолу (улоговинах), заповнені в межах озерної чаші (озерного ложа) різнорідною водною масою.

За походженням озера Україні поділяються на провальні, карстові та просадні; залишкові; льодовикові й обвально-завальні.

Провальні, карстові та просадні озера займають улоговини, що виникли внаслідок вимивання розчинних гірських порід (вапняків, доломітів, крейди, гіпсів, кам’яної солі) та осідання земної поверхні при вимиванні й винесенні дрібних фракцій із пористих нерозчинних порід. До цього типу належать найглибші озера в Україні — Світязь (58,4 м, басейн Західного Бугу) й Сомине (56,9 м, басейн Вижівка — притоки Прип'яті), розташовані на Поліссі.

Залишкові озера — це відділені частини морських заток, бухт і пригирлових ділянок річок. Вони утворилися під час морських трансгресій (наступу моря), коли знижені ділянки суші та гирлові ділянки річкових долин були затоплені його водами. За подальшого відступу (зниженні рівня) моря в результаті хвилеприбійної діяльності затоплені ділянки були відділені від моря піщано-черепашникові косами-пересипами.

Льодовикові озера є результатом діяльності материкових (на Поліссі) та гірських (у Карпатах) льодовиків.

Обвально-завальні озера утворювалися під час обвалів і зсувів гірських порід, які перегороджували долини переважно дрібних водотоків (річечок, струмків) і трапляються лише в Українських Карпатах.

32. Значну кількість питань розвитку світової економіки визначають країни «Великої двадцятки». Перелічіть їх та схарактеризуйте їх роль у світовій економіці.

Сировина для металургії кольорових металів має дві важливі особливості, які зумовлюють суттєві відмінності галузі від чорної металургії.

Перша з них полягає у бідності руд на вміст корисного компоненту. Так, руди, що використовують для виробництва міді, свинцю, цинку, олова, містять лише кілька відсотків основного металу, а інколи менше 1 %. Тому вони потребують збагачення, тобто перетворення їх у концентрати з умістом металу 40-60 %.

Другою особливістю руд кольорових металів є їхня комплексність, тобто наявність у руді кількох металів. Число попутних складових у деяких рудах може бути більше десяти. Серед них найчастіше — цинк, золото, срібло, нікель та інші метали, а також сірка.

Для виплавки більшості важких металів необхідна значна кількість коксівного вугілля. Такі виробництва називають енергоємними.

Визначальними факторами розташування підприємств кольорової металургії є сировинний та паливно-енергетичний. Через низький уміст металу в рудах, великі затрати на видобуток і збагачення їх, а також високу частку корисного компонента в рудному концентраті часто спостерігають просторовий розрив між видобутком і збагаченням руд та виробництвом з них чистого металу та сплавів. Гірничо-збагачувальні комбінати тяжіють до районів видобутку руди, а також орієнтовані на водні ресурси (процес збагачення потребує багато води). Металургійні заводи, що виплавляють важкі кольорові метали з концентратів, розташовують переважно поблизу паливних баз, а підприємства з виплавки легких металів — поблизу джерел дешевої електроенергії.

33. Визначте температуру повітря на вершині гори, якщо біля її підніжжя на висоті 500 м над рівнем моря температура становила +25 °С (абсолютна висота гори — 5 500 м).

34. Визначте коефіцієнт зволоження в Українських Карпатах, якщо річна кількість опадів становить 1 300 мм, а річний показник випаровування — 650 мм.

35. Обчисліть з якої площі потрібно зібрати соняшник, щоб виробити 40 т олії (за умови, що пересічна врожайність соняшника становить 16 ц/га, а вихід олії — 36 %).

36. Позначте на контурній карті не менше п’яти центрів целюлозно-паперової промисловості.

Прикладами центрів паперово-целюлозної промисловості можуть бути: (1) Жидачів (Львівська обл.), (2) Понінка (Хмельницька обл.), (3) Малин (Житомирська обл.), (4) Обухів (Київська обл.), (5) Цурюпинськ (Херсонська обл.).

Підсумкові контрольні роботи можна знайти тут