ДПА. Відповіді. Географія. Кузишин

Варіант 10

1. Загальна кількість променевої енергії Сонця, яка досягла земної поверхні

| Б | сумарна сонячна радіація

2. Ґрунти, які характерні для зони Мішаних лісів

| А | дерново-підзолисті

3. Зона, де найчастіше зароджуються землетруси

| Б | у зоні зіткнення літосферних плит

4. До складу Атлантичного океану НЕ входить

| В | Охотське море

5. Причина відкриття Америки

| Г | пошук західного шляху до Індії

6. За площею серед інших континентів Північна Америка посідає

| А | друге місце

7. Територія, яка увійшла у 1939 р. до складу України

| Б | Західна Волинь та Східна Галичина

8. Льодовикові форми рельєфу поширені на

| А | Українському Поліссі

9. НЕ характерна властивість для вугілля Донецького кам’яновугільного басейну

| А | високозольне

10. Середньорічна кількість опадів у зоні Степу України становить

| Б | 450-300 мм

11. Витік Дніпра розташований на

| В | Валдайській височині

12. Ґрунти, характерні для Середнього Придніпров’я

| Г | чорноземи

13. Адміністративна область України, населення якої становить менше як 1 млн осіб

| Б | Чернівецька

14. Основний район вирощування маслин у світі

| В | Середземноморські країни

15. Держави, що мають дипломатичні відносини або з багатьма державами, або визнаються лише окремими зацікавленими державами, причетними до їх створення

| В | частково визнані держави

16. Країни з провідною роллю ГЕС у структурі виробництва електроенергії

| В | Норвегія, Бразилія, Канада

17. Установлення виробничих зв’язків між спеціалізованими підприємствами, що спільно працюють над виробництвом кінцевої продукції

| А | кооперування

18. Частка в загальному земельному фонді світу, яка припадає на сільськогосподарські землі

| В | 36 %

19. Міста, що належать до категорії світових

| Б | Нью-Йорк і Лондон

20. Вид діяльності, який НЕ належить до фінансових

| Г | надання освітніх послуг з підготовки фінансистів

21. Увідповідніть географічні об’єкти та роки їх відкриття

 • 1 Пд. Полюс
 • 2 Водоспад Анхель
 • 3 протока Дрейка
 • 4 Магелланова протока
 • | 3 | А 1578 р.
 • | 4 | Б 1520 р.
 • | 1 | В 1911 р.
 • Г 1935 р.
 • | 2 | Д 1820 р.

22. Увідповідніть назви природних зон Євразії та типові для них рослини

 • 1 арктичні пустелі
 • 2 тайга
 • 3 вологі екваторіальні ліси
 • 4 пустелі
 • | 3 | А динне та хлібне дерево, манго
 • | 1 | Б мохи та лишайники
 • | 4 | В саксаул
 • | 2 | Г ялина, сосна, модрина
 • Д ковила, типчак, тонконіг

23. Увідповідніть прізвища вчених та їх внесок у науку

 • 1 В. Зуєв
 • 2 П. Чубинський
 • 3 Г. Висоцький
 • 4 Ю. Дрогобич
 • | 4 | А вивчав залежності погоди від рис місцевості
 • | 3 | Б установив закономірності розподілу чорноземів
 • | 2 | В написав працю про звичаї України
 • | 1 | Г описував залізні руди в долині р. Саксагань
 • Д вивчав долину Дніпра та його лівих приток

24. Увідповідніть назви фізико-географічних країв та адміністративні області, які переважно розташовані на їхніх територіях

 • 1 Поліський
 • 2 Дністровсько-Дніпровський
 • 3 Лівобережно-Дніпровський
 • 4 Середньоруський
 • | 2 | А Черкаська, Кіровоградська
 • | 4 | Б Харківська, Сумська
 • | 1 | В Рівненська, Волинська
 • | 3 | Г Полтавська, Дніпропетровська
 • Д Закарпатська, Івано-Франківська

25. Увідповідніть країни та продукти харчування, які в них активно споживають та виробляють

 • 1 Китай
 • 2 Білорусь
 • 3 Ісландія
 • 4 Нідерланди
 • | 3 | А риба
 • | 2 | Б картопля
 • | 4 | В сир
 • | 1 | Г рис
 • Д соя

26. Укажіть три холодні течії

 • | 1 | Канарська
 • | 2 | Каліфорнійська
 • | 4 | Перуанська

27. Укажіть три річки Євразії, які належать до басейну Атлантичного океану

 • | 4 | Рейн
 • | 6 | Дніпро
 • | 7 | Вісла

28. Укажіть три річки, які належать до басейну Дунаю

 • | 1 | Теребля
 • | 2 | Тиса
 • | 3 | Тересва

29. Укажіть три країни, у яких курсують надшвидкісні потяги

 • | 3 | Китай
 • | 5 | Німеччина
 • | 6 | Японія

30. Дайте визначення поняття «абсолютна вологість».

Абсолютна вологість — це кількість водяної пари (у грамах), що фактично міститься в 1 м3 повітря в даний момент часу за певної температури; вимірюється в г/м3.

31. Коротко схарактеризуйте басейн річки Південний Буг.

Південний Буг (Геродот називав його Гіпаніс) бере початок на Подільській височині та перетинає Придніпровську височину й Причорноморську низовину. Довжина річки — 806 км. У верхній течії на Подільській височині річкові береги низькі й заболочені. У межах Придніпровської височини над річищем нависають гранітні скелі, у Причорномор’ї річка розширюється і впадає в Бузький лиман. Найбільші притоки: Соб, Інгул, Синюха, Мертвовід.

32. Назвіть чинники розвитку чорної металургії в Україні.

Розвитку чорної металургії в Україні сприяють такі чинники:

 • близькість розташування родовищ залізної та марганцевої руди до родовищ коксівного вугілля, вапняків, формувальних пісків і вогнетривів;
 • густа мережа шляхів сполучення між родовищами;
 • розвиток металомісткого машинобудування;
 • велика кількість брухту;
 • наявність висококваліфікованих кадрів.

33. У Карпатах, неподалік Говерли, працює найбільш високогірна метеорологічна станція України «Пожижевська». Температура повітря тут лише на 3,8 °С вища, ніж на головній вершині Українських Карпат. Пригадавши висоту Говерли, визначте висоту, на якій розташована станція «Пожижевська».

34. Визначте річний стік Дніпра, якщо середньорічні витрати води становлять 1 660 м3/сек.

35. Обчисліть рівень спеціалізації економічного району (%), якщо сукупний суспільний продукт, створений в ньому, становить 3,5 млн дол. за рік, а частина сукупного суспільного продукту, вивезеного за його межі, — 2,5 млрд грн.

36. Позначте й підпишіть на контурній карті не менше семи озер України.

На контурній карті позначені озера:

Світязь (1);

Ялпуг (2);

Катлабуг (3);

Сасик (Кундук) (4);

Алібей (5);

Донузлав (6);

Сасик (АР Крим) (7).

Підсумкові контрольні роботи можна знайти тут