ДПА. Відповіді. Біологія. Барна

36. Доведіть, що людина — відкрита біологічна система

Клітина є відкритою системою, тому що вона не ізольована від зовнішнього середовища. Для життя та функціонування клітинам потрібно постійно взаємодіяти з навколишнім середовищем. Зокрема між середовищем і клітинами постійно відбувається обмін речовиною, енергією та інформацією. Ці процеси забезпечують упорядкований у часі та просторі координований перебіг усіх метаболічних і фізіологічних процесів. Організм людини складається з великої кількості клітин, які різняться розмірами, структурою і функціями. Отже, людина є біологічною системою. В термодинамічному відношенні біологічна система є відкритою системою, яка реалізує незворотні процеси і для здійснення функцій використовує енергію навколишнього середовища. Людина, як і все живе може активно існувати тільки в біосфері.

Підсумкові контрольні роботи можна знайти тут


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.