ДПА. Відповіді. Біологія. Барна

Доведіть, що життя — космічне явище

Життя як біологічна форма руху матерії — найскладніша форма Всесвіту. Воно існує на космічному тілі — планеті Земля — упродовж тривалого історичного періоду. Одним із перших учених, який з’ясував основи планетарно-космічної організації життя, був видатний український дослідник В. І. Вернадський. За різними оцінками вік Землі становить близько 4,5 млрд років. Життя на Землі триває близько 4 млрд років. Таким чином становлення нашої планети й виникнення на ній життя в космічних вимірах часу відбулося майже одночасно. Вочевидь подальша еволюція систем відбувалася за їх тісної взаємодії й мала взаємозумовлений характер. Принципово новий підхід полягав у тому, що В. І. Вернадський об’єднав біоту — живу речовину та сферу її існування — неактивну речовину, в єдине ціле — біосферу, живу оболонку Землі. Жива речовина становить усю сукупність живих організмів планети, що існують у даний момент, незалежно від систематики. Вона біохімічно надзвичайно активна і пов’язана з неживою природою неперервними біогенними потоками атомів і молекул під час реалізації своїх головних функцій — живлення, дихання, виділення, розмноження.

Жива речовина набула та вдосконалила унікальну здатність приймати, акумулювати і трансформувати енергію Сонця. Таким чином, упродовж еволюції Землі виник потужний чинник, що визначив наступні глобальні перебудови її поверхні. Як зазначав В. І. Вернадський, Земля на сучасному історичному етапі, — її ландшафти, газовий склад атмосфери, хімізм океанів — це результат роботи живої речовини, яка надала планеті унікальності не лише в масштабах Сонячної системи, але, ймовірно, і Галактики.

У максимальному наближенні життя — це глобальна планетарна самовпорядкована, енергетично та інформаційно відкрита система, що являє собою велике розмаїття форм єдиної у фізико-хімічному відношення живої речовини.

Підсумкові контрольні роботи можна знайти тут