ДПА. Відповіді. Біологія. Барна

Варіант 28

1. Укажіть тип жилкування листків подорожника великого:

 • ◻ А сітчасте;
 • ☒ Б дугове;
 • ◻ В паралельне;
 • ◻ Г вилчасте.

2. Укажіть назву рослини, яка має стебло соломину:

 • ◻ А жоржина;
 • ◻ Б рогіз («комиш»);
 • ☒ В бамбук;
 • ◻ Г топінамбур.

3. Надходження кисню в кров через шкіру та легені відбувається у:

 • ☒ А жаби;
 • ◻ Б восьминога;
 • ◻ В собаки;
 • ◻ Г ящірки.

4. Укажіть, яка тварина є «зайвою» в логічному ряду:

 • ◻ А кумка;
 • ◻ Б гостроморда жаба;
 • ☒ В гавіал;
 • ◻ Г ропуха ага.

5. Укажіть, яку групу крові мають універсальні донори:

 • ◻ А В;
 • ◻ Б А;
 • ☒ В 0;
 • ◻ Г АВ.

6. Укажіть, якою буде реакція еритроцитів у гіпертонічному фізіологічному розчині (натрій хлориду), концентрація якого вища за 0,9 %:

 • ☒ А зморщуватимуться;
 • ◻ Б не зміняться;
 • ◻ В лопатимуться;
 • ◻ Г набубнявіють.

7. Яка молекулярна маса гена (обох ланцюгів ДНК), в одному з ланцюгів якого...:

 • ◻ А 12 420 000 Да;
 • ◻ Б 13 420 000 Да;
 • ◻ В 10 420 000 Да;
 • ☒ Г 10 350 000 Да.

8. Молекули мРНК (іРНК) синтезуються (1), при цьому послідовність нуклеотидів іРНК (2) з послідовністю нуклеотидів (3):

 • ◻ А 1 — на обох ланцюгах ДНК; 2 — комплементарна; 3 — ланцюга ДНК, на...;
 • ☒ Б 1 — на одному з ланцюгів ДНК; 2 — комплементарна; 3 — ланцюга ДНК,...;
 • ◻ В 1 — на одному з ланцюгів ДНК; 2 — однакова; 3 — ланцюга ДНК, на якому...;
 • ◻ Г 1 — на обох ланцюгах ДНК; 2 — однакова; 3 — на обох ланцюгах ДНК.

9. Розщеплення за фенотипом для дигібридного схрещування. При повному зчепленні генів у дослідах Моргана:

 • ◻ А 9: 3 : 3 : 1;
 • ◻ Б 3 : 1;
 • ☒ В 1 : 1;
 • ◻ Г 41,5 : 8,5 : 8,5 : 41,5.

10. Основні положення сучасної теорії еволюції:

 • ◻ А одиницею еволюції є популяція, еволюція носить зворотний характер;
 • ☒ Б одиницею еволюції є популяція, природний добір є фактором еволюції;
 • ◻ В мутації є елементарним еволюційним явищем;
 • ◻ Г штучний добір є основним рушійним фактором еволюції.

11. Від схрещування гомозиготних особин потомство в першому поколінні гібридів буде:

 • ◻ А одноманітним за фенотипом, але різним за генотипом;
 • ◻ Б одноманітним за генотипом, але різним за фенотипом;
 • ☒ В одноманітним за генотипом і фенотипом;
 • ◻ Г різним за фенотипом та генотипом.

12. Чорна масть у корів домінує над рудою, а білолобість — над суцільним...:

 • ☒ А 157;
 • ◻ Б 155;
 • ◻ В 159;
 • ◻ Г 153.

13. Укажіть правильні твердження щодо голонасінних:

 • ◻ 1 мають ті ж органи, що й покритонасінні рослини;
 • ◻ 2 після запилення відбувається подвійне запліднення;
 • ☒ 3 запилення у голонасінних відбувається за допомогою вітру;
 • ☒ 4 голонасінні — дерева та кущі;
 • ☒ 5 листки усіх голонасінних видовжені й вузькі (хвоя) або лускоподібні;
 • ☒ 6 голонасінні не утворюють плодів.

14. Укажіть особливості кільчастих червів:

 • ☒ 1 сегментація тіла;
 • ☒ 2 вторинна порожнина тіла;
 • ☒ 3 замкнена кровоносна система;
 • ◻ 4 тіло вкрите щільною кутикулою;
 • ☒ 5 центральна нервова система вузлового типу;
 • ◻ 6 первинна порожнина тіла.

15. Укажіть судини, якими кров рухається від серця:

 • ☒ 1 аорта;
 • ◻ 2 верхня порожниста вена;
 • ◻ 3 нижня порожниста вена;
 • ☒ 4 легеневий стовбур;
 • ◻ 5 ліві легеневі вени;
 • ◻ 6 праві легеневі вени.

16. Установіть відповідність між структурами клітини та їх функціями:

 • 1 ендоплазматична сітка;
 • 2 апарат Гольджі;
 • 3 лізосоми;
 • 4 вакуолі;
 • А накопичення речовин, підтримання тургору, виведення продуктів життєдіяльності;
 • Б синтез білків, ліпідів, вуглеводів, розщеплення токсинів, дозрівання і накопичення білків;
 • В руйнування речовин, органел, клітин;
 • Г забезпечує локалізацію структур, форму клітини, транспорт компонентів, опору, формування веретена поділу;
 • Д накопичення, дозрівання речовин (полісахариди), утворення лізосом.

17. Запишіть три назви біогенних (біокосних) утворень:

1. ґрунт; 2. торф; 3. поклади крейди.

18. ____ (1) сукупність особин, що характеризуються спадковою подібністю ознак, ____ (2), дають плодюче потомство, пристосовані до певних умов життя і займають у природі певну область — ____ (3).

 • А вид;
 • Б вільно переміщаються;
 • В біоценоз;
 • Г ареал;
 • Д родина;
 • Е вільно схрещуються.

Підсумкові контрольні роботи можна знайти тут


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.