ДПА. Відповіді. Біологія. Барна

Варіант 27

1. Проаналізуйте твердження щодо маслюка й виберіть правильні.

 • I — належить до симбіотичних грибів;
 • II — живиться, руйнуючи опалу хвою та листя;
 • III — розмножується спорами та частинами міцелію;
 • IV — належить до трубчастих грибів;
 • ☒ А I, III, IV;
 • ◻ Б II, III;
 • ◻ В I, IV;
 • ◻ Г II, III, IV.

2. Коробочка на ніжці у представників мохоподібних — це:

 • ◻ А гаметофіт;
 • ☒ Б спорофіт;
 • ◻ В спорангій;
 • ◻ Г спорофіл.

3. Крила бабок — це:

 • ◻ А видозмінені кінцівки;
 • ☒ Б вирости покривів тіла;
 • ◻ В видозмінені ротові органи;
 • ◻ Г видозмінені органи дихання.

4. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта на рисунку, і виберіть правильні.

 • I — череп належить тварині з ряду Хижі;
 • II — до ряду Хижі належать, наприклад, косатка й акули;
 • III — череп належить тварині з ряду Гризуни;
 • IV — у гризунів відсутні ікла;
 • ◻ А I, II, III;
 • ◻ Б II, III;
 • ◻ В I, IV;
 • ☒ Г III, IV.

5. Лімфатичні вузли є:

 • ☒ А фільтрами, що затримують і знешкоджують чужорідні організми й речовини;
 • ◻ Б місцями синтезу в організмі незамінних амінокислот;
 • ◻ В біофільтрами, що затримують і знищують старі й пошкоджені еритроцити;
 • ◻ Г місцями синтезу в організмі деяких гормонів.

6. У складі соку підшлункової залози відсутній:

 • ☒ А пепсин;
 • ◻ Б трипсин;
 • ◻ В хімотрипсин;
 • ◻ Г карбоксипетидаза.

7. Надлишок глюкози в організмі запасається в печінці та скелетних м’язах у вигляді:

 • ◻ А глюкози;
 • ☒ Б глікогену;
 • ◻ В глюкагону;
 • ◻ Г галактози.

8. Чоловіча стать є гомогаметною у:

 • ◻ А птахів і ссавців;
 • ◻ Б людини, ссавців, комах з ряду двокрилі;
 • ◻ В мухи дрозофіли й метеликів;
 • ☒ Г метеликів, птахів.

9. До різновидів хромосомних мутацій належать:

 • ◻ А гетероплоїдія, поліплоїдія, гаплоїдія;
 • ☒ Б делеція, інверсія, транслокація;
 • ◻ В порушення порядку нуклеотидів ДНК;
 • ◻ Г поліплоїдія, делеція, інверсія.

10. У процесі дисиміляції у тканинах людини розщепилося 6 моль глюкози, з яких...:

 • ◻ А 110 моль;
 • ☒ Б 120 моль;
 • ◻ В 100 моль;
 • ◻ Г 90 моль.

11. Верблюд під час переходу через пустелю втратив 10 кг жиру. Скільки ...:

 • ◻ А 12 кг;
 • ☒ Б 11 кг;
 • ◻ В 10 кг;
 • ◻ Г 9 кг.

12. У гороху гладенька форма насіння домінує над зморшкуватою, а високе стебло — над низьким. Обидві ознаки спадкуються незчеплено. Схрестили дві гомозиготні рослини — високу зі зморшкуватим насінням та низькорослу — з гладеньким...:

 • ◻ А 790;
 • ◻ Б 890;
 • ☒ В 990;
 • ◻ Г 1090.

13. У промислових масштабах в Україні вирощують:

 • ◻ 1 маслюка;
 • ☒ 2 печерицю двоспорову;
 • ◻ 3 лисичку звичайну;
 • ◻ 4 білий гриб;
 • ☒ 5 гливу;
 • ◻ 6 сироїжку зелену.

14. Укажіть риси, притаманні нематодам:

 • ☒ 1 тіло видовжене, мають двобічну симетрію;
 • ☒ 2 вкриті шкірно-м’язовим мішком;
 • ◻ 3 мають головний мозок і поздовжній нервовий стовбур;
 • ◻ 4 гермафродити, запліднення внутрішнє;
 • ☒ 5 розвиток непрямий, личинки линяють упродовж росту;
 • ☒ 6 кишечник закінчується анальним отвором.

15. Укажіть судини, якими кров рухається до серця:

 • ◻ 1 аорта;
 • ☒ 2 верхня порожниста вена;
 • ☒ 3 нижня порожниста вена;
 • ◻ 4 легеневий стовбур;
 • ☒ 5 ліві легеневі вени;
 • ☒ 6 праві легеневі вени.

16. Установіть відповідність між термінами та їх значеннями:

 • 1 антибіоз;
 • 2 коменсалізм;
 • 3 протокооперація;
 • 4 симбіоз;
 • А рослинноїдні тварини поїдають різні види рослин;
 • Б мирне співіснування різних видів;
 • В популяції різних видів відчувають негативний вплив одна на одну;
 • Г сумісне співіснування, що вигідне (але не обов’язкове) для обох видів;
 • Д один з двох існуючих разом видів має користь від такого співжиття, але не завдає шкоди іншому.

17. Запишіть три приклади штучних екосистем:

1. акваріум; 2. садок; 3. город.

18. ____ (1) формулюється так: зчеплені гени, локалізовані в одній ____ (2), успадковуються разом і не виявляють незалежного розподілу. ____ (3) — процес, під час якого гомологічні хромосоми обмінюються певними ділянками.

 • А лізосомі;
 • Б хромосомі;
 • В делеція;
 • Г закон зчепленого спадкування;
 • Д кросинговер;
 • Е закон чистоти гамет.

Підсумкові контрольні роботи можна знайти тут


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.