ДПА. Відповіді. Біологія. Барна

Варіант 16

1. На межі проникнення світла на літоралі ростуть лише:

 • ◻ А фукус та макроцистис;
 • ◻ Б саргасові водорості;
 • ◻ В постельсія та ламінарія;
 • ☒ Г червоні водорості.

2. Ключ-трава належить до:

 • ◻ А водоростей;
 • ☒ Б папоротеподібних;
 • ◻ В мохоподібних;
 • ◻ Г плауноподібних.

3. Внутрішньочеревна поперечна перегородка ссавців, що бере участь у процесі дихання, називається:

 • ◻ А очеревиною;
 • ◻ Б плеврою;
 • ☒ В діафрагмою;
 • ◻ Г мембраною.

4. Укажіть назву кістки зі скелета птаха:

 • ◻ А уростиль;
 • ☒ Б цівка;
 • ◻ В карапакс;
 • ◻ Г різець.

5. Захворювання людини тиф та туберкульоз спричиняють:

 • ◻ А віруси;
 • ☒ Б бактерії:
 • ◻ В одноклітинні гриби;
 • ◻ Г одноклітинні тварини.

6. Рефлекс — це:

 • ☒ А реакція організму на подразнення за участі нервової системи;
 • ◻ Б здатність аналізувати стуацію та вибирати найоптимальніше рішення;
 • ◻ В явище опускання листків мімози у разі доторкання до неї;
 • ◻ Г явище згортання листка росички у разі прилипання комахи до нього.

7. Укажіть речовини, необхідні для фіксації СО2 в темновій фазі фотосинтезу:

 • ◻ А СО2 і Н2О;
 • ◻ Б АТФ і Н2О;
 • ☒ В АТФ і НАДФ • Н;
 • ◻ Г НАДФ • Н і О2.

8. Розщеплення в за фенотипом для дигібридного схрещування гетерозигот за повного домінування становить:

 • ◻ А 1:2:1;
 • ☒ Б 9:3:3: 1;
 • ◻ В 3:1;
 • ◻ Г 41,5 : 8,5 : 8,5 : 41,5.

9. Фермент рибонуклеаза містить 124 амінокислотних залишки. Що має більшу...:

 • ◻ А білок і ген мають однакову молекулярну масу;
 • ☒ Б ген важчий в 20,7 разу;
 • ◻ В білок важчий в 10,35 разу;
 • ◻ Г ген важчий в 10,35 разу.

10. У людини відсутність потових залоз зумовлена рецесивним алелем,...:

 • ◻ А А син або дочка без аномалії — 25 % і син або дочка з аномалією — 75 %;
 • ☒ Б син або дочка без аномалії — 50 % і син або дочка з аномалією — 50 %;
 • ◻ В син або дочка без аномалії — 75 % і син або дочка з аномалією — 25 %;
 • ◻ Г син без аномалії — 25 % і син з аномалією — 75 %, усі дочки без аномалії.

11. Укажіть, коли відбувається кросинговер:

 • ◻ А у профазі другого мейотичного поділу;
 • ☒ Б у профазі першого мейотичного поділу;
 • ◻ В у метафазі другого мейотичного поділу;
 • ◻ Г в анафазі першого мейотичного поділу.

12. Укажіть рядок, який містить дані для заповнення пропусків у рівнянні реакції...

 • ◻ А Н3РО4, АТФ, 200;
 • ☒ Б 2АДФ, 2Н3РО4, 2АТФ, 200;
 • ◻ В 36Н3РО4, 36АТФ, 200;
 • ◻ Г 38АДФ, 38Н3РО4, 1440.

13. Укажіть властивості грибів:

 • ☒ 1 клітини грибів вкриті хітином;
 • ☒ 2 належать до еукаріотів;
 • ☒ 3 живляться гетеротрофно;
 • ☒ 4 поглинають розчинені речовини шляхом усмоктування;
 • ◻ 5 руйнують лише мертву органічну речовину;
 • ☒ 6 бувають макро- та мікроскопічними.

14. Укажіть органели руху найпростіших:

 • ◻ 1 щупальця;
 • ☒ 2 джгутики;
 • ◻ 3 вусики;
 • ☒ 4 несправжні ніжки;
 • ☒ 5 війки;
 • ◻ 6 скоротливі вакуолі.

15. Укажіть гормони регуляції фізіологічних процесів у шкірі людини:

 • ◻ 1 вазопресин;
 • ☒ 2 меланотропін;
 • ◻ 3 гастрин;
 • ☒ 4 мелатонін;
 • ◻ 5 соматотропін;
 • ◻ 6 секретин.

16. Установіть відповідність між біологічними об’єктами та їх ознаками:

 • 1 вірус;
 • 2 пріон;
 • 3 прокаріотична клітина;
 • 4 еукаріотична клітина;
 • А складається з молекули нуклеїнової кислоти і білка;
 • Б містить нуклеоїд;
 • В містить ендоплазматичну сітку;
 • Г має ДНК та РНК;
 • Д складається лише з білкової молекули.

17. Запишіть три регуляторні системи, які взаємодіють для підтримання гомеостазу:

1. нервова;

2. ендокринна;

3. імунна.

18. Генні хвороби — спадкові хвороби, спричинені ____ (1) мутаціями. Ці хвороби можуть бути аутосомно-домінантними, як наприклад ____ (2), або аутосомно-рецесивними, як наприклад ____ (3) тощо.

 • А полідактилія;
 • Б цитоплазматичними;
 • В гемофілія;
 • Г альбінізм;
 • Д фенілкетонурія;
 • Е генними.

Підсумкові контрольні роботи можна знайти тут


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.