ДПА. Відповіді. Біологія. Барна

Варіант 13

1. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта на рисунку й виберіть правильні.

 • I — цифрою 1 позначено клітини ксилеми;
 • II — цифрою 2 позначено клітини стовпчастої паренхіми;
 • III — цифрою 7 позначено клітини губчастої паренхіми;
 • IV — цифрою 9 позначено продих.
 • ◻ А I, III, IV;
 • ◻ Б II, III;
 • ◻ В I, IV;
 • ☒ Г II, III, IV.

2. Укажіть життєві форми рослин з родини Бобові:

 • ◻ А лише однорічні та багаторічні трави;
 • ☒ Б трави, кущі й дерева;
 • ◻ В кущі й трави;
 • ◻ Г однорічні трави, дерева.

3. Проаналізуйте твердження щодо дощового черв’яка й виберіть правильні.

 • I — належить до кільчаків;
 • II — живиться автотрофно;
 • III — цифрою 4 позначено «серця»;
 • IV — належить др гермафродитів.
 • ◻ А I, III;
 • ◻ Б II, III, IV;
 • ☒ В I, III, IV;
 • ◻ Г III, IV.

4. Органи хімічного чуття павуків розміщені на:

 • ☒ А ногах і ногощупальцях;
 • ◻ Б черевці;
 • ◻ В павутинних бородавках;
 • ◻ Г всій поверхні тіла.

5. Укажіть, чим представлений світлозаломлюючий апарат ока людини:

 • ◻ А водянистими вологими передньою і задньою камерами, рогівкою, сітківкою;
 • ☒ Б рогівкою, кришталиком, водянистими вологими передньої і задньої камерами та склистим тілом;
 • ◻ В кришталиком та сітківкою;
 • ◻ Г рогівкою та склистим тілом.

6. Укажіть, як діє в організмі симпатичний відділ автономної (вегетативної) нервової...:

 • ☒ А прискорює серцебиття, розширює зіниці;
 • ◻ Б уповільнює серцебиття, зву...;
 • ◻ В звужує бронхи, послаблює газообмін;
 • ◻ Г підв. тонус м’язів шлун. і киш.

7. Ренатурація — це:

 • ◻ А штучний синтез білкової молекули;
 • ☒ Б зворотний перехід молекул біополімеру з денатурованого в нативний;
 • ◻ В процес спонтанного утворення вторинної та третинної структури білка...;
 • ◻ Г руйнування четвертинної та третинної структури білка.

8. Пептидний зв’язок утворюється між:

 • ◻ А карбоксильними групами сусідніх амінокислот;
 • ◻ Б аміногрупами двох амінокислот;
 • ◻ В вуглеводом і фосфатним залишком сусідніх нуклеотидів;
 • ☒ Г карбоксильною групою однієї амінокислоти й аміногрупою іншої.

9. Молекула про-іРНК складається з 900 нуклеотидів, причому на інтронні ділянки припадає 300 нуклеотидів, визначте довжину й масу молекули іРНК, яка братиме участь у трансляції (lнуклеотида 0,34 нм, Mнуклеотида 345 Да).

 • ☒ А 204 нм, 207 000 Да;
 • ◻ Б 153 нм, 155 250 Да;
 • ◻ В 102 нм, 103 500 Да;
 • ◻ Г 255 нм, 258 750 Да.

10. Батьки гетерозиготні за двома парами генів, розміщених у різних хромосомах. Яка ймовірність народження дітей, не схожих фенотипно на батьків у разі повного домінування:

 • ◻ А 1/16;
 • ◻ Б 3/16;
 • ☒ В 7/16;
 • ◻ Г 9/16.

11. Від схрещування білого кроля з чорною кролицею кілька разів одержували лише чорних кроленят. Які генотипи батьків і гібридних кроленят:

 • ◻ А АА х аа; АА;
 • ◻ Б Аа х аа; АА;
 • ☒ В АА х аа; Аа;
 • ◻ Г Аа х аа; аа?

12. Укажіть види природного добору:

 • ☒ А стабілізуючий, рушійний, розриваючий;
 • ◻ Б розвиваючий, дизруптивний, с.;
 • ◻ В стабілізуючий, штучний, розриваючий;
 • ◻ Г дизруптивний, штучний, руш.

13. Укажіть назви дводомних рослин:

 • ◻ 1 горох;
 • ◻ 2 огірок;
 • ☒ 3 коноплі;
 • ◻ 4 калина;
 • ☒ 5 верба;
 • ☒ 6 обліпиха.

14. Укажіть приклади коменсалізму:

 • ◻ 1 блоха живиться кров’ю пацюка;
 • ☒ 2 гієни доїдають залишки здобичі леопарда;
 • ☒ 3 риби ховаються між щупалець медузи в разі небезпеки;
 • ☒ 4 морські жолуді, що живуть на тілі китової акули;
 • ◻ 5 личинки бичачого ціп’яка, що живуть у легенях корови;
 • ◻ 6 сова полює на мишей.

15. Укажіть органи системи дихання людини:

 • ☒ 1 носові ходи;
 • ◻ 2 нюхові рецептори;
 • ☒ 3 носоглотка;
 • ☒ 4 бронхіоли;
 • ☒ 5 трахея;
 • ◻ 6 діафрагма.

16. Установіть відповідність між назвою рослин і назвою родини, до якої вона належить:

 • 1 тюльпан;
 • 2 буряк цукровий;
 • 3 петунія гібридна;
 • 4 нут;
 • А Бобові;
 • Б Лілійні;
 • В Розові;
 • Г Пасльонові;
 • Д Лободові.

17. Запишіть три приклади мономерів, які слугують для синтезу полімерів;

1. глюкоза (целюлози, крохмалю); 2. амінокислоти (білків); 3. нуклеотида (ДНК, РНК).

18. 1. В усіх соматичних клітинах міститься по ____ хромосом. 2. У гаметах їх — по ____ . 3. При цьому в чоловічих гаметах набір хромосом: ____ .

 • А 23;
 • Б лише 22А + X;
 • В 46;
 • Г лише 22A+ Y;
 • Д 44;
 • Е 22А + X та 22А + Y.

Підсумкові контрольні роботи можна знайти тут


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.