Історія України. Опорні конспекти та практичні заняття. 8 клас

Історія України. Опорні конспекти та практичні заняття. 8 клас

У навчальному посібнику представлені опорні конспекти та практичні заняття за матеріалом, передбаченим чинною програмою Міністерства освіти і науки України.

Опорні конспекти та практичні заняття сприятимуть кращому вивченню теоретичних відомостей з курсу «Історія України» у 8 класі, допоможуть підготуватися як до уроків, так і до зовнішнього незалежного оцінювання.

Посібник призначений для учнів загальноосвітніх середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, а також для вчителів історії.

Вступ

Розділ І. Українські землі в XVI ст.

Політичне становище українських земель у першій половині XVI ст.

Соціальна структура українського суспільства

Економічне життя

Люблінська унія 1569 р.

Українське козацтво

Запорозька Січ

Перші Січі

Становлення козацького стану

Козацькі війни (повстання) кінця XVI ст.

Практичне заняття 1. Повсякденне життя представників усіх верств суспільства

Церковне життя. Особливості реформаційних рухів в Україні

Культурно-освітнє життя

Розділ II. Українські землі наприкінці XVI - у першій половині XVII ст.

Церковні собори в Бересті 1596 р.

Походи козаків першої чверті XVII ст.

Практичне заняття 2. Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва

Козацько-селянські повстання 20-30-х рр. XVII ст.

Козацькі війни (повстання) 1637-1638 рр.

Розвиток культури у першій половині XVII ст.

Розділ III. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Передумови Національно-визвольної війни. Причини Національно-визвольної війни

Події 1648-1649 рр.

Визвольний похід українського війська в Галичину

Українська козацька держава Війська Запорозького

Практичне заняття 3. Богдан Хмельницький як політик і людина

Події 1650-1651 рр.

Відносини між Українською державою і Московією

Воєнно-політичні події 1654-1655 рр.

Українсько-шведсько-трансільванський союз

Розділ IV. Українські землі наприкінці 50-х років XVII ст. — на початку XVIII ст.

Іван Виговський

Юрій Хмельницький

Розкол Гетьманської держави

Слобідська Україна в другій половині XVII ст.

Запорозьке козацтво

Практичне заняття 4. Руїна: причини і наслідки

Гетьманування Івана Мазепи

Пилип Орлик і його Конституція

Культура України наприкінці 50-х років XVII - на початку XVIII ст.

Розділ V. Українські землі у 20-90-х рр. XVIII ст.

Іван Скоропадський (гетьманував у 1708-1722 рр.)

Данило Апостол

«Рішительні пункти» (1728 р.)

Кирило Розумовський

Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні

Друга Малоросійська колегія (1764-1786 рр.)

Запорозька Січ

Ліквідація Запорозької Січі (1775 р.)

Входження північного Причорномор’я та Криму до складу Російської імперії

Правобережна Україна

Гайдамаки

Коліївщина (1768 р.)

Рух опришків

Поділи Речі Посполитої

Західноукраїнські землі

Культура України у 20-90-х рр. XVIII ст.

Практичне заняття 5. Козацькі літописи XVII-XVIII ст. як історичні джерела

Узагальнення до курсу «Україна в ранньомодерну добу та її внесок в загальноєвропейську спадщину»

Періодизація історії України раннього Нового часу

Характеристика і порівняння процесу українського державотворення з основними тенденціями політичного розвитку європейських країн

Роль козацтва в історії України

Початок Руїни

Гетьмани України

Поняття та терміни

Хронологічна таблиця