Конспект лекцій. Історія України

Вступ

Тема 1. Передумови формування культури українського народу. Трипільська культура

Тема 2. Витоки українського народу та його державності

Тема 3. Передумови виникнення Київської Русі. Норманська теорія

Тема 4. Україна княжої доби та її роль у світовій історії

Тема 5. Україна в складі Польщі

Тема 6. Козацька доба

Тема 7. Національно-визвольна війна українського народу. Утворення Української гетьманської держави (середина XVII ст.)

Тема 8. Велика руїна

Тема 9. Гетьманщина. Позбавлення України автономної державності (кінець ХVII-ХVІІІ ст.)

Тема 10. Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперії

Тема 11. Українська національна демократична революція 1917-1921 рр.

Тема 12. Міжвоєнний період історії українського народу (1921–1939 рр.)

Тема 13. Україна в Другій світовій війні

Тема 14. Суспільний розвиток України у повоєнний період (друга половина 1940-х - 1985 рр.)

Тема 15. Національно-державне відродження українського народу. Розбудова незалежної Української держави