Історія України (1939-2003). 11 клас: Опорні конспекти

Тема І. Україна під час Другої світової війни

1. Приєднання Радянським Союзом Західної України, Бессарабії та Північної Буковини

Велика Вітчизняна війна 1941—1945 рр.

2. Окупація України військами Німеччини та її союзників

3. Окупаційний режим

4. Розгортання руху Опору в Україні

5. Визволення України від німецької окупації в 1943 р.

6. Україна на завершальному етапі війни (1944—1945 рр.)

7. Культура України в роки війни (1941—1945 рр.)

Тема II. Післявоєнна відбудова і розвиток країни в 1945 — на початку 50-х років

8. Україна в період повоєнної відбудови

9. Відбудова народного господарства в Україні

10. Радянізація західних областей України

11. Боротьба ОУН—УПА у повоєнний період на західноукраїнських землях

12. Культурне життя в Україні у другій половині 40 — на початку 50-х рр.

13. Ідеологічний наступ тоталітарного режиму: “ждановщина” (кінець 40-х — початок 50-х рр.)

Тема III. Україна в умовах десталінізації (1953—1964 рр.)

14. Україна на початку 50-х рр.

15. Суспільно-політичне життя і політична боротьба в Україні 1953—1964 рр.

16. Стан економіки України наприкінці 50-х — у першій половині 60-х рр.

17. Культура і духовне життя в Україні (наприкінці 50-х — на початку 60-х рр.)

18. Національно-визвольний рух в Україні в післявоєнний час

Тема IV. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60-х — початок 80-х років)

19. Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні

20. Стан економіки та визрівання економічної кризи

21. Етносоціальні процеси та рівень життя населення

22. Опозиційний рух

23. Культура і духовне життя

Тема V. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України

24. Перебудова в Радянському Союзі та Україна

25. Перший етап перебудови (квітень 1985—1986 рр.)

26. Погіршення економічної ситуації в Україні в другій половині 80-х рр.

27. Розгортання національно-визвольного руху в Україні

28. Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства

29. Формування передумов незалежності України

30. Здобуття Україною незалежності

31. Події 19—21 серпня 1991 р. — закінчення процесу перебудови в СРСР

Тема VІ. Україна в умовах незалежності

32. Початок державотворчих процесів

33. Державотворчі процеси в Україні у 1994—2003 рр.

34. Конституційний процес в Україні. Конституція України 1996 р.

35. Економічне життя України в першій половині 90-х рр.

36. Сучасний стан, проблеми національної економіки та пошук способів їх розв’язання

37. Етносоціальні процеси та рівень життя населення України

38. Духовне розкріпачення і початок національного відродження

39. Релігійне життя України в умовах незалежності

40. Політичні партії в Україні

41. Культурні процеси в незалежній Україні

42. Зовнішня політика та міжнародні зв’язки незалежної України

Передекзаменаційне повторення

43. Найважливіші дати, події