Конспект лекцій з дисципліни «Історія України»

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДІЇ

1805 р. - відкриття університету в Харкові.

1821 р. - виникло Південне товариство.

1823 р. - створено Товариство об'єднаних слов'ян.

1825 р., 14 грудня - повстання на Сенатській площі в Петербурзі.

1825 р., 28 грудня - повстання Чернігівський полку.

1846 р., січень - 1847, березень - діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

1861 р., 19 лютого - скасування кріпацтва в Росії.

1863 р., 18 липня - циркуляр російського міністра внутрішніх справ Валуєва.

1876 р., 17 травня - підписаний Емський указ.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які ознаки кризових явищ кріпосницького господарювання?

2. В чому полягають причини малопродуктивності кріпацької праці?

3. Які галузі промисловості найбільше розвивалися у Наддніпрянській Україні?

4. Назвіть причини повстання декабристів.

5. Які причини поразки декабристського руху в Україні?

6. Яку мету переслідували члени Кирило-Мефодіївського братства?

7. Яка роль Т. Г. Шевченка в українській історії?

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Т.Г. Шевченко та його роль в духовному відродженні нації.

2. Павло Пестель: життєвий шлях та політична діяльність.