Конспект лекцій з дисципліни «Історія України»

Україна у ХІХ ст.

Соціально-економічний розвиток України на початку XIX ст.

Суспільно-політичний рух в першій чверті XIX ст. Декабристи в Україні. Повстання Чернігівського полку

Кирило-Мефодіївське братство (1846-1847 рр.). Т.Г. Шевченко та його роль в духовному відродженні нації

Реформа 1860 року в Україні

Посилення національного гніту в Україні. Циркуляр Валуєва 1863 р. і «Ємський акт»

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДІЇ - КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ - ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

Україна в роки індустріалізації та колективізації

Політичний курс на індустріалізацію країни. Різні точки зору на здійснення темпів індустріалізації в партії та уряді

Індустріалізація в Україні. Два шляхи її здійснення

Хлібозаготовча криза 1927-1928 рр. Дві політичні лінії - Сталіна - Бухаріна з питань кооперування селянських господарств. Політичний курс на колективізацію

Здійснення сталінської примусової колективізації в Україні. Знищення куркульства як класу. Підсумки та політичні уроки колективізації

Трагедія голоду в Україні взагалі, на Дніпропетровщині зокрема в 1932 -1933 рр.

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДІЇ - КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ - ТЕМИ РЕФЕРАТІВ