Відповіді на екзаменаційці питання з дисципліни - Історія Україна

37. Тема землі в оповіданнях Леся Мартовича «За межу», «Ось поси моє».

Оповідання «За топливо» і «За межу» — це драматичні сценки, картини в суді, в яких зіткнуто, в першому випадку, селянина й пана, в другому — інтереси самих селян — обвинуваченого й потерпілого. Трагічні в своїй основі історії, як селянина-наймита покарали за те, що брав з панського лісу хмиз, і як Грицько «за межу» бив, «скільки сам хотів», сусідку Йваниху, письменник розповів з властивим йому гумором і дотепом, змалювавши своїх героїв у легкому комедійному плані.

В оповіданні «За межу» соціальні мотиви ніби відсунені на другий план. Основну увагу письменник зосереджує на розкритті конфлікту між Йванихою й Грицем, які за межу посварилися й побилися. «Давно було широко: ніхто за межу не дбав, а тепер тісно, дуже тісно стало»,— говорить один з персонажів оповідання «За межу». Дійшло до того, що за вузеньку смужку землі — межу — один піднімає руку на іншого. Так Мартович підійшов до теми землі, звернувши свою увагу на ті соціально-економічні процеси, що відбувалися в галицькому селі.

Оповідання «Зле діло» та «Ось поси моє!» — соціально-психологічні студії з народного життя. У першому з них письменник зіткнув два світи — пана і селянина, показавши перевагу морального права селянина-трудівника над правом конституційним, урядовим, що не враховує народних традицій, нехтує розумом простої людини.

Сюжет твору нескладний. Петро купив у Семена шмат поля без відома і згоди його жінки. Згідно з «мужицьким правом», поле Семена — «непродажне», бо повинно перейти в спадщину його чотирьом дітям. А цісарсько-королівський суд визнає, що поле Петро купив законно. Олена, жінка Семена, вплинула на сумління Петра — той відчув, що зробив кривду своєму сусідові, порушив усталені етичні норми людських взаємовідносин. Семен віддав Петрові гроші, отримані за продану землю, що знову переходить до свого господаря. Так на велике здивування суддів, самі селяни прийшли до згоди, помирилися на морально-етичній основі давніх традицій свого народу, знехтувавши конституційним законом.