Біологія. Опорні конспекти. 7 клас

ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИНАМИ ЗНАРЯДЬ ПРАЦІ

Знаряддя праці — це інструменти, машини, прилади, двигуни тощо, за допомогою яких у процесі виробництва обробляються предмети праці, створюється продукція. Першими знаряддями праці людини були знаряддя полювання і рибальства.

Виявляється, що і у тварин можуть бути знаряддя праці. Ними слугують: а) частини тіла, перетворені на своєрідні знаряддя праці (кігті, дзьоби, зуби, видозмінені кінцівки тощо); б) різноманітні сторонні предмети (гілки, камінці тощо). Найчастіше тварини використовують одночасно і частини тіла, і сторонні предмети. Тварини, виконуючи певну роботу (будівництво, добування корму тощо), не зосереджуються на ній, а працюють інстинктивно, або наслідують одна одну, або набувають навичок шляхом навчання або методом спроб і помилок.

А. Знаряддя праці — частини тіла. Наприклад, знаряддями праці у бджоли-листоріза слугують щелепи, які працюють як ножиці, а обертання тіла — як циркуль. Інстинктивно бджола-листоріз нарізує листкові кружечки, складає їх один на один та скручує у вигляді наперстка. У таку комірку бджола приносить пилок і нектар та відкладає яйце. Таких комірок вона може побудувати багато.

Бджола-листоріз

Знаряддям праці ластівок є дзьоб. Ним вони скочують кульками грудочки сирої землі, до якої примішують соломинки, стебельця, та переносять до місця побудови гнізда. До стіни ці грудочки ластівки прикріплюють за допомогою власної слини.

Ластівка

Б. Знаряддя праці — різноманітні сторонні предмети. Наприклад, знаряддями праці шимпанзе можуть бути палки, каміння тощо. Палками вони збивають плоди з дерев, захищаються від ворогів, полюють. Каміння використовують, щоб розбити горіхи.

Аби поживитися комахами (наприклад, мурахами), шимпанзе попередньо запасаються гілками різної товщини. Товстішими — вони розгрібають мурашник, а тоншими, змоченими слиною, — виуджують їх.

Шимпанзе

В. Знаряддя праці — поєднання частин тіла і сторонніх предметів. Наприклад, знаряддями праці каланів слугують частини тіла — видозмінені передні кінцівки та сторонні предмети — камені. Щоб поживитися, калани передніми кінцівками кладуть собі на груди камінь та вправними рухами б’ють по ньому черепашками молюсків або ракоподібними.

Калан

Знаряддям праці галапагоського дятлового в’юрка є колючка кактусу або гілочка, яку він постійно тримає при собі. У разі необхідності в’юрок колупає нею кору дерева та скльовує дзьобом комах, що виповзають звідти.

Галапагоський дятловий в’юрок

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

• Багато тварин здатні користуватися знаряддями праці. Ними можуть бути як частини тіла, так і сторонні предмети.

• Використання знарядь праці у переважної більшості тварин є інстинктивними діями.

• Використання тваринами знарядь праці — це прояв пристосованості до нестабільних умов середовища існування, а також для продовження роду.

• Шимпанзе, калан, стерв’ятник, галапагоський дятловий в’юрок — особлива група тварин, які вміють вправно використовувати сторонні предмети як знаряддя праці.

ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ

1. Що у тварин може слугувати знаряддями праці?

2. Наведіть приклади використання тваринами знарядь праці.

3. Які форми поведінки проявляються у тварин при використанні ними знарядь праці?

4. Яким є біологічне значення використання тваринами знарядь праці?