Біологія. Опорні конспекти. 7 клас

КОМУНІКАЦІЯ ТВАРИН

Комунікація тварин — передача інформації від однієї особини до іншої («мова тварин»). Тварини обмінюються інформацією за допомогою звуків, запахів, виразних поз і рухів тіла тощо. Так тварини «спілкуються» між собою: знайомляться, захищають свої території, виховують дитинчат, сповіщають про появу ворогів тощо.

Комунікація тварин

Типи комунікації тварин

«Мова тварин»

Приклади

Звукові сигнали, що сприймаються розвиненими органами слуху

1. Коники і цвіркуни, захищаючи свою територію, загрозливо цвірчать. Орган цвірчання у них розміщений на надкрилах, які тертям видають звуки.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

• Для кожного виду лише йому властиву комунікацію утворюють різноманітні сигнали і поведінкові акти. Мова більшості тварин — це сукупність конкретних сигналів, що діють у певній ситуації та мимовільно відбивають стан тварини в конкретний момент.

• У тварин існують сигнали-символи, які, подібно до слів у людській мові, мають фіксовані значення і передають інформацію про явища зовнішнього світу та взаємодію між особинами. Сигнали, що видають тварини в навколишнє середовище, можуть мати хімічну, механічну, оптичну, акустичну, електричну природу тощо. Ці сигнали сприймаються органами чуття інших тварин: органами зору, слуху, нюху, смаку, тактильної чутливості тощо.

• Тварини можуть сприймати звукові сигнали не тільки особин свого виду, а й інших видів.

• Організми відповідають на ці сигнали певними поведінковими актами: змінюють напрямок руху, забарвлення тощо.

• Вивчення способів комунікації тварин має як теоретичне, так і практичне значення.

ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ

1. Що таке комунікація тварин?

2. Які сигнали можуть видавати тварини?

3. Як можуть реагувати тварини на сигнали?

4. Яке значення має для тварин комунікація?