Історія України опорні конспекти 9 клас

Селянські виступи під проводом У. Кармелюка (1813-1835 pp.)

Центром повстання було Поділля (теперішня Вінницька і Хмельницька області), але час від часу воно перекидалося і на Волинь та Київщину.

Понад двадцять років повстанські загони Кармелюка вели героїчну боротьбу проти експлуататорів. Власті чотири рази засуджували народного ватажка до каторжних робіт і відправляли до Сибіру. Але У. Кармелюк щоразу тікав і знову очолював боротьбу проти кріпацтва. За довгі роки в повстанських загонах Кармелюка перебувало понад 20 тис. селян та міської бідноти. У 1835 р. його підступно вбили. Він здійснив понад тисячу нападів на поміщиків, купців, шинкарів. Устим Кармелюк уособлював одчайдушний протест селянських мас проти соціального гноблення. Про нього складено численні легенди, пісні, думи, оповіді. Т. Шевченко назвав Кармелюка справжнім лицарем.