Історія України опорні конспекти 9 клас

Розвиток внутрішньої торгівлі

Розвиток промисловості та сільського господарства зумовив подальше поглиблення в Україні суспільного поділу праці. Сільськогосподарська спеціалізація, зростання міст сприяли розвиткові внутрішньої торгівлі.

Велику роль у торгівлі відігравали ярмарки. На Україну припадало 40% усіх ярмарків Росії. Велику популярність мав Контрактовий ярмарок, який щорічно взимку відбувався у Києві на Подолі. Сюди з’їжджалися поміщики і купці з різних районів Російської імперії, а також з Австрії, Пруссії, Франції, Великої Британії. Тут укладалися контракти — угоди на купівлю-продаж промислових виробів, продуктів сільськогосподарського виробництва, купівлю й оренду поміщицьких маєтків тощо.

Популярними були Хрещенський, Троїцький, Успенський ярмарки у Харкові, Іллінський — у Ромнах, Георгіївський — у Єлисаветграді, Петропавлівський — у Катеринославі та інші.

Ярмарки й щотижневі торги відбувалися й на західноукраїнських землях. Вони проходили у 59 містах та 142 інших населених пунктах. Водночас зростало значення щоденної торгівлі, яку вели понад 2 тис. постійних торговельних закладів, зокрема близько 150 — у Львові.

Мережа транспортних шляхів в Україні була погано розвинута.

Зростала роль чумацького промислу. Чумаки доставляли зерно в чорноморські порти (майже 40 млн пудів щорічно), сіль (майже 8 млн пудів щорічно) в різні частини України. Згодом чумаки перевозили й продавали кам’яне вугілля, продукцію цукрових та салотопних заводів тощо. Для перевезення такого вантажу потрібно було 120—130 тисяч чумацьких возів.