Історія України опорні конспекти 9 клас

Вплив визвольного руху на свідомість місцевого населення

На початку XIX ст. розгорнувся процес національно-культурного відродження. Поступово відроджувалася мова, розширялася сфера її вжитку, насамперед серед української еліти. Цьому процесові сприяла поява першої друкованої граматики. Заявила про себе українська література іменами І. Котляревського, Т. Шевченка, Є. Гребінки, Г. Квітки-Основ’яненка, яка не тільки збагатила та вдосконалила мову, а й активно пропагувала антикріпосницькі ідеї, ненависть до національного гноблення. Це все сприяло пробудженню в народу національної свідомості, усвідомленню ним своєї самобутності.

Незважаючи на всі утиски й антиукраїнську політику Російської та Австрійської імперій, українська культура продовжувала розвиватися, відбувався процес національного відродження. Завжди прогрес у розвитку української культури був яскравим відображенням піднесення національного Духу, зростання національної свідомості українців. Учителю потрібно навести приклади з історії свого краю про становище української мови в краї, про поширення передової української літератури, про місцевих письменників цього періоду.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.