Історія України опорні конспекти 9 клас

Національне становище українського населення

На початку XIX ст. більшість населення України становили українці.

Російська імперія перетворювала українські землі на свою колонію.

1. Впроваджувався новий адміністративно-територіальний устрій, характерний для метрополії.

2. Щоб зміцнити свій вплив на Україну, Російська імперія:

• у 1831 р. на Лівобережжі знищила останні залишки самоуправління — магдебурзьке право;

• у 1841—1842 pp. на Правобережжі ліквідувала судочинство за Литовським статутом, який в Україні вважався головним правовим зводом.

3. Встановлювався всебічний контроль над життям населення. Посилився політичний нагляд за Україною з боку спеціально створених при Миколі І органів державної безпеки: Третього відділення власної Його Імперської Величності Канцелярії та Корпусу жандармерії.

4. Щоб ліквідувати національні особливості українського народу, царський уряд переслідував в Україні національну мову, звичаї, традиції, насаджував російську мову. Вживання української мови було заборонено в державних установах і в усіх навчальних закладах (з 1832 р. російська мова стала офіційною в установах Правобережжя).

5. Царизм удався до насильницьких заходів, спрямованих на обмеження й заборону діяльності церковних громад інших християнських віровчень (особливо греко-католицької), щоб панівною стала Російська православна церква.

6. Були постійні намагання з боку Росії знищити національну культуру, традиції, звичаї.

7. Російська імперія сприяла переселенню різних націй на територію України (росіян, німців та інших). Росіяни розселилися по всіх містах України.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.